Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0046/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto zmenu a doplnenie dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA. Akékoľvek pozastavenie by mohlo mať za následok, že cestujúci a letecké spoločnosti z Únie stratia značné výhody, ktoré využívajú od marca 2008. Súhlasím s názorom spravodajcu, že táto dohoda nie je dokonalá. Podarilo sa jej však predložiť dôležité prvky, ktoré umožnia, aby sa tento proces pohol vpred a aby sa zabránilo uplatneniu doložky o pozastavení v prípade neexistencie takejto dohody.

Táto dohoda – dohoda v rámci druhej etapy – v skutočnosti nedosahuje konečný cieľ úplného otvorenia trhu bez akýchkoľvek obmedzení na jednej alebo druhej strane, aj keď obsahuje súbor stimulov na podporu reformy. Konkrétne povedané, keď USA zmenia svoje právne predpisy a umožnia investorom z EÚ väčšinové vlastníctvo leteckých spoločností USA, EÚ umožní to isté investorom z USA. Tak či onak, tento proces nebude jednoznačný a akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa ho bude týkať, bude závisieť od monitorovania a od konečného návrhu, ku ktorému strany dospejú, a to za okolností, ktoré napomôžu zabezpečenie kvalitnejšej leteckej dopravy a úspech európskych spoločností.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia