Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

Обяснения на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0045/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна и Канада, от друга страна. Това е едно много амбициозно споразумение, което предвижда поетапно въвеждане на права за въздушни превози и възможности за инвестиции, както и мащабно сътрудничество в редица области, включително сигурност, социални въпроси, интереси на потребителите, околна среда, управление на въздушното движение, държавни помощи и конкуренция. Всички авиокомпании от ЕС ще бъдат в състояние да изпълняват директни полети до Канада от всяко летище в Европа. Споразумението премахва всички видове ограничения относно маршрутите, цените или броя полети на седмица между Канада и ЕС. Със задоволство гласувам „за“ споразумението, имайки предвид амбициозния му характер и възможностите, които открива, историческите връзки между Азорските острови и Канада, да станат още по-тесни.

 
Правна информация - Политика за поверителност