Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0045/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Ik heb voor deze overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds gestemd. Het gaat hier om een zeer ambitieuze overeenkomst die voorziet in een geleidelijke invoering van verkeersrechten en investeringsmogelijkheden, alsmede in verregaande samenwerking op een aantal gebieden, waaronder veiligheid, beveiliging, sociale zaken, consumentenbelangen, milieu, luchtverkeersbeheer, staatssteun en concurrentie. Luchtvaartmaatschappijen van de Europese Unie kunnen van elke plaats in Europa rechtstreeks naar Canada vliegen. Met de overeenkomst worden alle beperkingen ten aanzien van luchtroutes, prijzen of het aantal wekelijkse vluchten tussen Canada en de Europese Unie opgeheven. Ik stem dan ook graag voor deze overeenkomst, gelet op de hoge ambities en de mogelijkheden die worden geopend om de historische banden tussen de Azoren en Canada nog sterker aan te halen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid