Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : B7-0200/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór het verslag gestemd over de benoeming van mevrouw Ross tot uitvoerend directeur van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese autoriteit voor effecten en markten). Mevrouw Ross is als kandidate geselecteerd door de Raad van toezicht van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en is overeenkomstig de vastgestelde procedures door de Commissie economische en monetaire zaken gehoord. Alle ingediende gegevens voor deze functie, waarop tevens mijn besluit is gebaseerd, voldoen aan de criteria die worden vermeld in artikel 51, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1095/2010, en daarom ben ik verheugd over de benoeming van mevrouw Ross.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid