Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 24. marts 2011 - Bruxelles EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0058/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for denne betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012. Dette er et budget for 2012, der er præget af stærkere økonomisk styring, mekanismen med det europæiske halvår og Europa 2020-målsætningerne til fremme af beskæftigelsen.

I betragtning af at Europa 2020-strategien bør bidrage til Europas genopretning efter krisen og til at komme stærkere ud af denne gennem intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst baseret på de fem overordnede EU-mål, nemlig fremme af beskæftigelsen, forbedring af vilkårene for og offentlige udgifter til innovation, forskning og udvikling, gennemførelse af målene for klimaændringer og energi, højere uddannelsesniveauer samt fremme af social integration, især ved at mindske fattigdom, er jeg enig med denne betænknings anbefalinger med henblik på fuld opnåelse af disse fem målsætninger.

Jeg er også enig med ordføreren i, at der bør være sammenhæng mellem gennemførelsen af disse mål og de midler, der afsættes hertil, og de nye mekanismer for bedre økonomisk styring i EU bør give mulighed for at undersøge, hvordan man bedst opnår disse fem mål.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik