Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0058/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Ik heb vóór dit verslag over de algemene richtsnoeren voor het opstellen van de begroting voor 2012 gestemd. De begroting voor 2012 past in het kader van een versterkt Europees economisch bestuur, het Europees semester en de doelstellingen van de EU 2020-strategie voor het stimuleren van de werkgelegenheid.

Aangezien de EU 2020-strategie Europa moet helpen zich te herstellen van de crisis en er sterker uit te voorschijn te komen, en wel door middel van slimme, duurzame en inclusieve groei op basis van de vijf EU-kerndoelen – dat wil zeggen bevordering van de werkgelegenheid, betere voorwaarden voor en meer overheidsinvesteringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, verwezenlijking van onze klimaat- en energiedoelstellingen, verhoging van het onderwijsniveau en bevordering van sociale insluiting, met name door vermindering van de armoede – ben ik het eens met de in dit verslag vervatte aanbevelingen voor een volledige verwezenlijking van deze vijf doelstellingen.

Ik ben het ook eens met de rapporteur wanneer ze zegt dat we voor consistentie moeten zorgen tussen het verwezenlijken van deze doelstellingen en de financiële middelen die eraan worden toegewezen. Het nieuwe instrument voor versterking van het Europees economisch bestuur biedt een goede gelegenheid om te overwegen hoe deze vijf doelstellingen het best verwezenlijkt kunnen worden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid