Index 
 Text integral 
Dezbateri
Joi, 24 martie 2011 - Bruxelles Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0058/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui raport referitor la orientările principale pentru pregătirea bugetului 2012. Acest buget 2012 se află sub auspiciile unei guvernări economice mai puternice, ale mecanismului semestrului european și ale obiectivelor Europa 2020 privind încurajarea ocupării forței de muncă.

Având în vedere că Strategia Europa 2020 ar trebui să ajute Europa să depășească situația de criză și să devină mai puternică prin crearea de locuri de muncă și o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, pe baza celor cinci obiective principale ale UE, mai ales prin promovarea ocupării forței de muncă; îmbunătățirea condițiilor și cheltuielilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare; îndeplinirea obiectivelor în domeniile schimbărilor climatice și al energiei; îmbunătățirea nivelurilor de educație; și promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei – sunt de acord cu recomandările prezentate în acest raport cu scopul de a realiza pe deplin aceste cinci obiective.

Sunt de acord și cu raportoarea că trebuie să existe o coerență între realizarea acestor scopuri și finanțarea care le este alocată, iar noul mecanism pentru o guvernanță economică sporită în UE ar trebui să constituie o oportunitate de a studia modalitatea cea mai bună pentru îndeplinirea acestor cinci obiective.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate