Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0058/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2012. Ide o rozpočet na rok 2012 pod záštitou posilnenej správy ekonomických záležitostí, mechanizmus európskeho semestra a ciele stratégie Európa 2020 na podporu zamestnanosti.

Keďže stratégia EÚ 2020 by mala Európe pomôcť dostať sa z krízy a zároveň zosilnieť prostredníctvom inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu na základe piatich hlavných cieľov EÚ – konkrétne ide o podporu zamestnanosti, zlepšenie podmienok a výdavkov na inovácie, výskum a vývoj, plnenie našich cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky, zlepšenie úrovne vzdelania a podporu sociálneho začlenenia najmä prostredníctvom znižovania chudoby –, súhlasím s odporúčaniami predloženými v tejto správe na úplné dosiahnutie týchto piatich cieľov.

Súhlasím tiež s pani spravodajkyňou v tom, že musí existovať súlad medzi dosahovaním týchto cieľov a finančnými prostriedkami, ktoré sú na ne pridelené, a že nový mechanizmus na posilnenú správu ekonomických záležitostí by mal byť príležitosťou na preštudovanie najlepších spôsobov na dosiahnutie týchto piatich cieľov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia