Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Četrtek, 24. marec 2011 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0058/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. (PT) Glasovala sem za to poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2012. To je proračun za leto 2012 v znamenju močnejšega gospodarskega upravljanja, mehanizma evropskega semestra in ciljev Evropa 2020 za spodbujanje zaposlovanja.

Glede na to, da bi strategija Evropa 2020 morala pomagati Evropi, da okreva in da bo ob izhodu iz krize močnejša, in sicer s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, ki bo temeljila na petih krovnih ciljih EU glede spodbujanja zaposlovanja, izboljšanja porabe za inovacije, raziskave in razvoj in pogojev zanjo, uresničevanja ciljev v zvezi s podnebnimi spremembami in energijo, izboljšanja ravni izobrazbe in spodbujanja socialnega vključevanja, zlasti z zmanjšanjem revščine –, se strinjam s priporočili iz tega poročila, katerih namen je v celoti doseči teh pet ciljev.

Prav tako se strinjam s poročevalko, da morata doseganje teh ciljev in sredstva, ki so jim dodeljena, biti usklajeni, nov mehanizem za izboljšano gospodarsko upravljanje v EU pa bi moral biti priložnost za preučitev, kako bi bilo najbolje doseči teh pet ciljev.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov