Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0058/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2012. Detta är en budget för 2012 som styrs av en förstärkt ekonomisk styrning, den europeiska planeringsterminen och Europa 2020-målen för att främja sysselsättningen.

Europa 2020-strategin bör hjälpa EU att återhämta sig från krisen och gå starkare ur den genom smart och hållbar tillväxt för alla, med avstamp i fem överordnade EU-mål, nämligen att främja sysselsättning, förbättra förutsättningarna för och offentlig finansiering av innovation, forskning och utveckling, uppfylla våra klimatförändrings- och energimål, höja utbildningsnivåerna och främja social integration, framför allt genom minskad fattigdom. Därför stöder jag de rekommendationer som ges i betänkandet för att förverkliga dessa fem mål fullt ut.

Jag håller också med föredraganden om att det måste finnas en samstämmighet mellan uppnåendet av dessa mål och de medel som anslås till dem. Vidare bör den nya mekanismen för förstärkt ekonomisk styrning i EU erbjuda en möjlighet att överväga hur man bäst ska nå dessa fem mål.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy