Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0082(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0044/2011

Dezbateri :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Voturi :

PV 24/03/2011 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0108

Stenograma dezbaterilor
Joi, 24 martie 2011 - Bruxelles Ediţie JO

4. Acordul privind transportul aerian dintre CE și SUA - Acordul privind transportul aerian dintre CE și Canada - Acordul UE-Vietnam privind serviciile aeriene (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Președinta. – Următorul punct este dezbaterea comună privind:

- recomandarea dlui Zasada, în numele Comisiei pentru transport și turism, referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (15381/2010 – C7–0385/2010 – 2010/0112(NLE)) (A7–0046/2011),

- recomandarea dnei Țicău, în numele Comisiei pentru transport și turism, referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (15380/2010 – C7–0386/2010 – 2009/0018(NLE)) (A7–0045/2011), și

- recomandarea dlui Riquet, în numele Comisiei pentru transport și turism, referitoare la proiectul de decizie a Consiliului cu privire la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE)) (A7–0044/2011).

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada, raportor(PL) Doamnă președintă, protocolul care va fi supus votului este un document extrem de important. Împreună, piețele aviatice ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite acoperă aproximativ 60 % din traficul aerian mondial. Deschiderea pieței pentru companiile aeriene din Uniunea Europeană și Statele Unite în mod nediscriminatoriu va oferi pasagerilor și operatorilor aerieni servicii îmbunătățite, va aduce beneficii economice substanțiale și va crea locuri de muncă. Visul meu este ca pasagerii să beneficieze de concurența dintre companiile aeriene pe baza principiilor pieței, ca pasagerii care zboară în tranzit spre Statele Unite să treacă printr-un singur punct vamal în Uniunea Europeană, ca pasagerii din Statele Unite și din Uniunea Europeană să se bucure de aceleași drepturi și, desigur, ca aceștia să fie conștienți de aceste drepturi.

Va garanta acest protocol aceste lucruri? Nu. Totuși, sunt convins că acesta este un pas în direcția bună și că va contribui semnificativ la îndeplinirea acestor obiective pe viitor. În timpul rundelor succesive de negocieri dintre UE și Statele Unite, a existat de mai multe ori o situație incertă cu privire la semnarea protocolului. Totuși, în cele din urmă am reușit să-l adoptăm. În consecință, au fost evitate mai multe riscuri, inclusiv cel mai mare risc dintre toate, respectiv activarea clauzei de suspendare, ceea ce ar fi dus la suspendarea acordului și anularea rezultatelor ambelor etape de negocieri. Aceasta ar fi însemnat o reîntoarcere la situația juridică din urmă cu șapte ani, fapt care ar fi inacceptabil. Șase dintre statele membre ale UE nu au acorduri de transport aeriene bilaterale cu Statele Unite, iar respingerea documentului ar fi însemnat că aceste state membre nu ar mai fi putut să opereze conexiuni de zbor între aeroporturile lor și teritoriul american.

A doua etapă a acordului nu îndeplinește obiectivul final al unei deschideri complete a pieței fără nicio restricție de niciuna dintre părți, însă cuprinde mai multe stimulente pentru încurajarea reformei. În special, atunci când Statele Unite își vor modifica legislația pentru a permite investitorilor UE să dețină participație majoritară la companiile aeriene americane, UE va permite același lucru investitorilor americani.

Sunt extrem de încântat de faptul că s-a pus accent pe semnificația dimensiunii sociale a acordului. În acest context, Comisia ar trebui să utilizeze acordul pentru a promova conformitatea cu regulamentele internaționale corespunzătoare privitoare la drepturile sociale, în special cu standardele referitoare la ocuparea forței de muncă, conturate în convențiile Organizației Internaționale a Muncii și OCDE, precum și cu Convenția de la Roma. Acest lucru va asigura o mai bună respectare a drepturilor existente ale angajaților de către companiile aeriene. Acordul va consolida, de asemenea, cooperarea privind chestiunile în materie de mediul înconjurător, cerând compatibilitate și interacțiune în domeniul tehnologiilor verzi și al gestionării combustibilului și a traficului aerian.

În calitate de raportor, am încercat să plasez această chestiune într-un context mai general și să prezint atât caracteristicile pozitive, cât și pe cele negative ale protocolului, fără a cădea pradă tentației de a mă concentra exclusiv pe punctele slabe sau forte. Nu am început lucrul cu presupunerea a priori că trebuie să sprijinim sau să respingem acest protocol. După numeroase reuniuni și discuții, am ajuns la concluzia că UE va beneficia mult mai mult de pe urma adoptării acestui document decât de pe urma respingerii sale.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Țicău, raportoare. − Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, crește numărul situațiilor în care este necesară o aprobare din partea Parlamentului în vederea încheierii unui acord internațional. Acordurile privind transportul aerian intră acum în această categorie deoarece privesc un domeniu căruia i se aplică procedura legislativă ordinară.

Înaintea prezentului acord, aviația făcea obiectul unor acorduri bilaterale cu 19 dintre statele membre ale Uniunii Europene - deci mă refer la acordurile dintre Uniunea Europeană și Canada. Multe dintre aceste acorduri conțineau numeroase restricții și nu ofereau acces deplin la piețele respective.

În noiembrie 2002, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat anumite dispoziții din acordurile bilaterale în cauză incompatibile cu dreptul comunitar.

Mandatul de negociere stabilește obiectivul de a crea un spațiu aviatic deschis între Uniunea Europeană și Canada. Acest lucru ar crea o piață unică a transportului aerian între Uniunea Europeană și Canada, în care investițiile ar putea circula liber și în care companiile aeriene europene și canadiene ar putea furniza servicii aeriene fără nici un fel de restricții, inclusiv pe piețele interne ale celor două părți.

Acordul privind transportul aerian UE-Canada a fost parafat la 30 noiembrie 2008, a primit sprijin în cadrul Summit-ului UE-Canada din 6 mai 2009 și a fost semnat la 17-18 decembrie 2009.

Ce conține acest acord: acordul cuprinde o eșalonare treptată a drepturilor de trafic, a oportunităților de investiții precum și cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte printre care siguranța, securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea traficului aerian, ajutoarele de stat și concurența.

Toate companiile aeriene ale Uniunii Europene vor putea să opereze zboruri directe către Canada de oriunde în Europa. Acordul elimină toate restricțiile privind rutele, prețurile sau numărul de zboruri săptămânale între Canada și Uniunea Europeană. Companiile aeriene sunt libere să se angajeze în acorduri comerciale, precum acorduri de partajare de cod, care sunt importante pentru liniile aeriene care deservesc un număr mare de destinații, și să-și stabilească tarifele în conformitate cu legea concurenței.

Acordul conține dispoziții privind deschiderea în etape a pieței. Prima etapă se aplică atunci când capitalul străin al companiilor aeriene este limitat la 25 %, precum și în cazul în care negocierile privind acordul au fost încheiate. A doua etapă începe de îndată ce Canada a luat măsurile necesare pentru a permite investitorilor europeni să dețină până la 40 % din acțiunile cu drept de vot ale transportatorilor aerieni canadieni. A treia etapă începe de îndată ce ambele părți introduc posibilitatea ca investitorii să înființeze și să gestioneze noi companii aeriene pe piața celeilalte părți. A patra etapă și cea finală oferă drepturi depline de operare între, în cadrul și dincolo de ambele piețe, inclusiv între punctele aflate pe teritoriul celeilalte părți - mă refer aici la cabotaj.

Aș vrea să spun câteva lucruri în privința acestui raport: în ciuda faptului că acordul este mai ambițios decât cel cu SUA în ceea ce privește accesul la piață, este mai puțin explicit în ceea ce privește recunoașterea importanței dimensiunii sociale.

Este important ca Comisia să folosească acordul și, în special, posibilitatea de a se adresa Comitetului mixt pentru a promova respectarea legislației internaționale relevante privind drepturile sociale, în special a standardelor de muncă incluse în convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii.

Având în vedere rolul important jucat de Comitetul mixt, inclusiv în ceea ce privește chestiunile sensibile din punct de vedere politic, precum și standardele de mediu și de muncă, este important să se garanteze de către Comisie că Parlamentul este pe deplin informat și consultat cu privire la activitatea Comitetului și, de asemenea, cu privire la viitoarele modificări ale tratatului.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, raportor. – (FR) Doamnă președintă, voi fi foarte concis, nu pentru că acordul cu Vietnam este mai puțin important, ci pentru că doamna Țicău a subliniat, în raportul precedent referitor la Canada, cadrul legislativ și reglementat în care se vor aplica aceste acorduri aeriene între Uniunea Europeană și o țară terță.

Prin urmare, contextul este exact același ca în cazul de față, cu excepția faptului că acordul nostru, care este mai simplu și mai puțin ambițios, încearcă să reglementeze pe orizontală, în domeniul serviciilor aeriene, cele 17 acorduri bilaterale existente deja între Vietnam și țările din Europa și, în mod firesc, să le extindă la toate țările UE. Acest acord nu are de-a face cu deschiderea pieței, deoarece economia Vietnamului este o economie reglementată de stat și, în mod evident, nici nu se pune problema deschiderii pieței. Prin urmare, scopul este – după cum a spus raportorul anterior – de a aduce pe aceeași linie cu legislația europeană acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene care au fost încheiate până acum între Uniunea Europeană și Vietnam.

Una dintre caracteristicile principale ale acestui acord este clauza de desemnare care vizează toți transportatorii aerieni din Uniunea Europeană. Aceasta va conferi tuturor transportatorilor aerieni din Uniunea Europeană acces nediscriminatoriu la rutele dintre Uniunea Europeană și Vietnam. Acest contract include, de asemenea, dispoziții privind siguranța menite să standardizeze și să egalizeze aceste tipuri de dispoziții, pe lângă o clauză împotriva practicilor anticoncurențiale. Am întâmpinat mai multe dificultăți, fapt care explică de ce a durat atâta timp – în realitate, câțiva ani – să se ajungă la un acord.

Cât despre includerea unei clauze privind impozitarea combustibilului, aceasta a fost în cele din urmă respinsă de Vietnam. Această clauză, care apare în general în acordurile aeriene negociate de Comisie, permite impozitarea unui transportator dintr-o țară terță când acesta operează un zbor pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie precizat, desigur, că Vietnamul nu operează și nu va opera deocamdată niciun zbor pe teritoriul Uniunii Europene.

În plus, guvernul vietnamez a promis să înceapă negocieri bilaterale cu statele membre dacă acest lucru se dovedește necesar sau dacă o companie aeriană vietnameză ar urma să programeze un zbor în cadrul Uniunii Europene.

În încheiere, ratificarea acordului oferă, în mod evident, mai multe avantaje decât absența unui astfel de acord, chiar și în lipsa unei clauze privind impozitarea combustibilului. El va garanta totuși respectarea bilaterală a principiilor legislației UE și asta în cazul tuturor statelor membre ale UE. Solicităm așadar, în mod evident, Parlamentului să ratifice acest acord.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei. Doamnă președintă, aș dori să mulțumesc Parlamentului și în special raportorilor pentru sprijinul acordat Comisiei în ceea ce privește aceste acorduri importante. Toate cele trei acorduri au fost sprijinite ferm de Comisia pentru transport și turism.

În ceea ce privește acordul cu SUA, permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi raportorului, dlui Zasada, pentru recomandarea sa foarte pozitivă referitoare la rezultatul negocierilor cu Statele Unite asupra acordului în a doua etapă privind serviciile aeriene. Vă veți aminti că obiectivul discuțiilor din a doua etapă a constat în facilitarea normalizării pieței transatlantice și extinderea sferei de aplicare și a profunzimii relației aviatice excelente create prin punerea în aplicare a acordului în prima etapă, în vigoare din martie 2008.

Doresc să menționez acum elementele cheie ale acordului aviatic în a doua etapă. Acordul în a doua etapă creează posibilități pentru investiții suplimentare și oportunități de acces pe piață. El consolidează, de asemenea, în continuare cadrul de cooperare privind mediul înconjurător, protecția socială, concurența și securitatea.

În ceea ce privește mediul înconjurător, acordul stabilește un cadru clar pentru abordarea provocărilor locale și globale. Acordul încearcă să reducă povara securității pentru pasagerii, companiile aeriene și aeroporturile de pe teritoriul Europei. Pentru prima dată într-un acord aviatic de acest gen, nevoia de a crea un echilibru între oportunitățile de acces pe piață și o protecție socială puternică a fost recunoscută printr-un angajament de a pune în aplicare dispozițiile acordului astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor în domeniul muncii.

Pe planul comercial, Europa a câștigat drepturi suplimentare, inclusiv acces imediat la programul „Fly America”, cu excepția apărării.

Acordul în a doua etapă nu este perfect. Ca și dvs., mi-ar fi plăcut să asist la o schimbare imediată și irevocabilă a legislației SUA care reglementează proprietatea și controlul companiilor lor aeriene. Acest lucru nu a fost posibil, însă am reușit să obținem un angajament din partea Statelor Unite de a lua măsuri în direcția reformării acestor norme pe viitor. Ca parte a acordului, UE și SUA s-au angajat să elimine barierele rămase pe piață din această industrie, inclusiv pe cele care limitează accesul companiilor aeriene la capitalul global.

Permiteți-mi să mă refer acum la acordul cu Canada. Mulțumesc Comisiei pentru transport și turism, și în special dnei Țicău. Acest acord ambițios este menit să ducă la deschiderea completă a piețelor pentru drepturile de trafic și investiții, atingând în același timp un nivel fără precedent de convergență în materie de reglementare și cooperare între autorități.

În ceea ce privește accesul pe piață, acordul cuprinde întreaga gamă de drepturi de trafic și oportunități de investiții: aceasta înseamnă 100 % proprietate și control, care se realizează printr-o deschidere progresivă a pieței în patru etape. Printre beneficiile sale multiple pentru ambele părți, merită menționate, de asemenea, condițiile de concurență echitabile pentru industrie, precum și standardele comune sau compatibile pentru siguranță, securitate și gestionarea traficului aerian. Nu în ultimul rând, sunt convins că prin, eliminarea restricțiilor existente în materie de reglementare, acest acord va duce la o creștere substanțială a numărului de pasageri și va genera diverse beneficii pentru consumatori și va crea noi locuri de muncă.

Cât despre Vietnam, permiteți-mi să încep, de asemenea, prin a mulțumi raportorului, dlui Riquet, pentru sprijinul acordat acestei înțelegeri orizontale. În prezent, am negociat 45 de astfel de înțelegeri orizontale cu țări partenere din întreaga lume. La 4 octombrie 2010, în timpul unei vizite în Uniunea Europeană, prim-ministrul vietnamez a semnat acordul, care reprezintă un pas important spre consolidarea relațiilor aviatice dintre UE și Vietnam.

Înțelegerea orizontală va reda securitatea juridică relațiilor noastre aviatice cu Vietnamul, aducând acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre cele 17 state membre și Vietnam în linie cu legislația UE. Mai important, va elimina restricțiile pe motiv de naționalitate din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre UE și Vietnam. Va permite, așadar, oricărei companii aeriene din Uniunea Europeană să beneficieze de acordurile bilaterale existente dintre Vietnam și statul membru.

Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Aștept cu nerăbdare dezbaterea.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE. – (DE) Doamnă președintă, domnule Kallas, doamnelor și domnilor, și eu aș dori să le mulțumesc raportorilor pentru rapoartele lor. Noi, cei din Grupul Partidului Popular European (Creștin–Democrat), salutăm aceste acorduri.

În acest caz, 27 de acorduri care ar fi putut fi încheiate în aceste zone sunt înlocuite de unul singur. Pentru noi, armonizarea tehnică este, de asemenea, un aspect important. Ea sporește nivelurile de siguranță nu numai pentru companiile aeriene însele, ci și pentru pasageri. Deschiderea pieței și cooperarea la nivel european ar trebui tratate în același mod de ambele părți. Este important să subliniem faptul că acordul cu Canada este un exemplu foarte bun în această privință, în timp ce acordul cu SUA lasă întrucâtva de dorit.

Un alt domeniu care lasă întrucâtva de dorit este lipsa unor controale periodice ale aspectelor sociale și în materie de mediu înconjurător ale acestor acorduri, care ar trebui să facă parte din toate acordurile viitoare, deoarece simplificarea aspectelor economice ar trebui să ne permită, de asemenea, să utilizăm aceste acorduri pentru a influența nu numai piața europeană, ci și piața globală. Un lucru important este că aceste acorduri aduc beneficii și pasagerilor, deoarece pot duce la simplificarea controalelor, fără ca acestea să fie neglijate.

În încheiere, aș dori să spun că partidul meu salută acest acord deoarece, așa cum am spus deja, cele 27 de acorduri sunt înlocuite până la urmă de unul singur. Acest lucru sugerează în mod clar că în curând vom avea de-a face, să sperăm, cu doar șapte sau poate chiar trei spații aeriene, în loc de 27, câte sunt în prezent, ca parte a măsurilor menite să îmbunătățească siguranța aeriană și să pună în aplicare cerul unic european. Acest lucru va simplifica considerabil negocierile cu privire la aceste acorduri.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D. (NL) Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, domnule comisar, în primul rând doresc să le mulțumesc celor trei raportori pentru eforturile depuse și pentru cooperarea lor utilă. Când vom lansa, în curând, o dezbatere mai generală ca răspuns la raportul dlui Brian Simpson privind acordurile aviatice, vom avea oportunitatea de a aborda într-un mod mai aprofundat abordarea generală și strategia în ceea ce privește acest tip de acord.

Noi, Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, sprijinim categoric înlocuirea vechilor acorduri bilaterale dintre statele noastre membre și țări terțe cu acorduri globale la nivel european. Aceasta este cea mai bună garanție a unor condiții de concurență echitabile pentru toate companiile noastre aeriene. Va consolida, de asemenea, integrarea propriului nostru sector aviatic și, desigur, poziția noastră de negociere în raport cu țări terțe.

Este important, în această privință, să acordăm atenție nu numai deschiderii pieței pentru drepturi de zbor suplimentare și altele de acest gen, ci și consolidării cadrului de reglementare în domeniile ecologic și social și domeniile siguranței și securității. Este absolut necesar să armonizăm aceste domenii la un nivel foarte înalt. Un alt aspect important de menționat este că acum, odată ce Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, Parlamentul nu trebuie doar să dea un aviz, ci trebuie, de asemenea, să aprobe efectiv aceste acorduri. Prin urmare, mesajul meu pentru Comisie și Consiliu este că ar trebui să utilizeze pe deplin aceste puteri iar Parlamentul ar trebui, în consecință, să aibă un cuvânt de spus în aprobarea sau modificarea adăugărilor sau a altor amendamente într-o etapă ulterioară.

În ceea ce privește aceste acorduri, grupul nostru crede că acordul cu Canada este cel mai aproape de modelul pe care îl avem în vedere, acela de cooperare extensivă în domeniile securității, probleme sociale și protecția consumatorilor și a mediului înconjurător. Într-adevăr, raportorul a observat pe bună dreptate că aceste secțiuni privind chestiuni sociale ar fi trebuit formulate un pic mai categoric, însă acest lucru poate fi soluționat în comitetul mixt care va trebui acum să concretizeze câteva aspecte. În afară de această cooperare, există și introducerea treptată a drepturilor de zbor suplimentare și extinderea progresivă a oportunității de a deveni acționar în companiile aeriene ale celeilalte țări.

Acordul cu Vietnamul ne amintește, de asemenea, de importanța tot mai mare a pieței asiatice, și cred că, în această privință, trebuie să subliniem că Consiliul a amânat ani de zile acordarea unui mandat Comisiei pentru a negocia cu țări precum China și India. Acest mandat este esențial, desigur, dacă dorim să progresăm în această direcție.

În concluzie, aș dori să spun câteva lucruri despre acordul cu Statele Unite, în special în ceea ce privește a doua etapă. Acesta vizează o zonă care acoperă 60 % din piața aviatică globală și este așadar extrem de important. Personal am fost raportor pentru acest Parlament în urmă cu câțiva ani, când a fost aprobată prima etapă. Cu privire la Statele Unite, nu suntem mulțumiți pe deplin deoarece mai trebuie să se întâmple unele lucruri în materie de acces pe piață. Îndemnăm Comisia să garanteze că acesta nu este sfârșitul, că va lua măsuri în direcția deschiderii pieței și că noi, în calitate de Parlament, vom fi implicați pe deplin în activitățile comitetului mixt.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE. – (DE) Doamnă președintă, în primul rând doresc să-i mulțumesc și eu raportorului. Am discutat deja despre faptul că, urmare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul are acum oportunitatea de a vota în favoarea acordurilor privind serviciile aeriene de acest gen sau de a le respinge. Nu putem schimba conținutul, însă îl putem accepta sau respinge. Acest fapt nu simplifică întotdeauna lucrurile, însă este cel puțin vorba despre o sarcină nouă, pe care o luăm foarte serios.

Înlocuirea mai multor acorduri bilaterale diferite cu un singur acord UE standardizat are logică. Este clar că în spațiul aerian nu există frontiere, și aceasta este o modalitate bună de a explica această situație. Uniunea Europeană este, de asemenea, o comunitate economică puternică și este așadar înțelept să discutăm acorduri făcute de UE cu țări terțe diferite, lucru pe care îl facem acum.

Avem mai multe acorduri foarte diferite pe masă astăzi. Voi începe cu Vietnamul. Acesta este cel mai puțin complex acord. Vizează diferite accese și servicii și, de asemenea, reglementări în materie de siguranță, însă este un acord relativ concis, motiv pentru care îl menționez doar pe scurt.

Cel mai global acord este cel cu Canada. Acest acord nu a vizat doar asigurarea accesului liber la serviciile aeriene care pot fi folosite în modalități diferite, ci și acoperirea unor chestiuni precum mediul înconjurător, securitatea și, de asemenea, accesul pe piață și proprietatea. În această privință am trecut de mult timp de prima etapă de 25 % și am atins deja a doua etapă de 49 % de proprietate din piața serviciilor aeriene ale celeilalte părți. Acum suntem pe punctul de a intra în etapele 3 și 4. În etapa 3 este posibilă înființarea unor companii aeriene într-o altă țară și într-o altă regiune. Etapa 4 ar permite unei companii aeriene europene să zboare din punctul A în punctul B pe teritoriul Canadei.

Nu am progresat nici pe departe așa de mult cu SUA, în ciuda faptului că negociem cu SUA de mult timp. Aș dori să mai subliniez un aspect. Dl Kallas a afirmat că sprijinim cu toții ferm această chestiune, însă în cazul SUA reacția noastră este mai reținută deoarece acordul nu reprezintă un parteneriat adevărat. SUA doresc să obțină de la noi mai mult decât sunt pregătite să dea. Trebuie să continuăm să negociem în această privință. În afara acestei chestiuni, vom vota pentru deoarece s-au înregistrat progrese clare.

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR. Doamnă președintă, și noi salutăm încheierea cu succes a celei de-a doua etape a acordului privind cerul unic european. Într-adevăr, a fost oarecum întârziată, după mai mulți ani de negociere. Acest acord reprezintă, desigur, un progres semnificativ și trebuie salutat. Recunosc că negociatorii au făcut progrese imense în domeniile securității, concurenței, accesului pe piață și cooperării pentru mediul înconjurător. Însă, sunt, la fel ca dl comisar, dezamăgită de faptul că acest acord nu și-a atins obiectivul final de deschidere completă a pieței fără restricții de niciuna dintre părți. Nesoluționarea în întregime a chestiunilor referitoare la proprietatea străină și control (cabotaj) trebuie abordată în discuțiile viitoare pentru ca transportatorii europeni să beneficieze cu adevărat de pe urma acestui acord. Acordurile implică, desigur, compromisuri, însă aceasta nu înseamnă a încheia o înțelegere la orice preț.

Industria aviatică este extrem de importantă pentru Europa. Ea facilitează creșterea economică, comerțul, investițiile și turismul. Acordurile aeriene cu țări terțe oferă companiilor noastre aeriene oportunități pe piețele străine și, prin urmare, îndemn Comisia să continue să se străduiască să încheie acorduri aeriene care să fie corecte, robuste, și să ducă la liberalizare completă, de pe urma cărora vor beneficia atât transportatorii, cât și consumatorii europeni. În cele din urmă, permiteți-mi să adaug că sprijinim acordul UE-Vietnam.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE.(DE) Doamnă președintă, domnule Kallas, doamnelor și domnilor, în ultimii ani am încheiat un număr mare de acorduri privind serviciile aeriene, fapt care a implicat întotdeauna rezumarea vechilor acorduri naționale sub o umbrelă europeană. Acum lucrurile încep să se schimbe în ceea ce privește implicarea Uniunii Europene și cred că acest fapt este foarte important.

Acordul cu Vietnam urmează în mare modelul vechi pe care l-am folosit întotdeauna. Totuși, acordul cu Canada este mai ambițios, fapt pe care-l salut. Cooperarea în domeniul mediului înconjurător și al chestiunilor sociale este pozitivă însă, după părerea mea, ar putea fi extinsă și mai mult. Situația cu privire la acordul cu SUA este destul de diferită. În acest caz, cred că am cedat mult prea devreme. Accesul pe piață este o chestiune care ține de corectitudine și în acest acord reglementările nu sunt corecte. Cu toate acestea, ne-am retras. Într-o mare măsură, anumite aspecte ale condițiilor sociale nu au fost acoperite. S-au făcut mult prea puține lucruri în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că aici nu se va produce dumping social, deoarece și aceasta este o chestiune de siguranță când este vorba despre companiile aeriene. Trebuie să clarificăm acest lucru în cele din urmă.

A doua remarcă este că există probleme majore referitoare la chestiunile cu privire la mediul înconjurător. SUA încep să exercite presiuni semnificative pentru relaxarea sau ridicarea restricțiilor asupra zborurilor de noapte, care sunt implementate pentru a proteja rezidenții locali. Presiunea în această privință este enormă și îmi este teamă că va trebui să cedăm. Trebuie să dăm de înțeles că acesta ar fi un dezastru pentru toată lumea care trăiește în apropierea unui aeroport. Cât despre securitate, SUA înăspresc treptat condițiile și, din nefericire, punerea în aplicare a acestora în Uniunea Europeană nu este contestată de nimeni. Aceasta este o greșeală și doresc să fiu foarte clară în această privință.

În cele din urmă, aș dori să menționez partajarea codului, care este prezentată drept o realizare majoră. Aș dori să spun un singur lucru. Aceasta va restricționa în cele din urmă alegerile pasagerilor. Nu voi putea să aleg compania aeriană cu care să zbor și s-ar putea să dau de o companie aeriană cu totul diferită când ajung la poartă. Conceptul de concurență în industria companiilor este fictiv și devine și mai fictiv când vine vorba despre poziția pasagerilor.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD. (LT) Doamnă președintă, Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, a extins circumstanțele în care este nevoie de aprobarea Parlamentului pentru încheierea unui acord internațional. În prezent acordurile aeriene fac parte din această categorie deoarece acoperă un domeniu pentru care se aplică procedura legislativă ordinară. Cred că punerea în aplicare a acestor acorduri ar oferi beneficii economice substanțiale și ar crea locuri de muncă. În plus, convergența în materie de reglementare ar putea să promoveze concurența loială. Deși acordul în a doua etapă reprezintă un pas considerabil înainte, este important ca acesta să nu fie privit ca sfârșitul procesului de creare a unei piețe aviatice transatlantice.

Cât despre Canada, este bine că toate companiile aeriene UE vor putea să opereze zboruri direct către Canada din orice loc din Europa. Acordul elimină restricțiile asupra rutelor, prețurilor, sau asupra numărului de zboruri săptămânale dintre Canada și UE. Natura ambițioasă a acestui acord este salutată din toată inima. Ar trebui să servească drept obiectiv pentru alte negocieri care se desfășoară în prezent. Prin urmare, cred că Parlamentul ar trebui să aprobe acordul privind transportul aerian dintre UE și Canada.

Același lucru poate fi spus și despre acordul dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind serviciile aeriene. Toate aceste acorduri privind transportul aerian sunt benefice și necesare pentru Uniunea Europeană, companiile noastre aeriene și cetățenii noștri.

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner (PPE).(DE) Doamnă președintă, în primul rând doresc să profit de această oportunitate pentru a mulțumi foarte mult celor trei raportori pentru munca lor dificilă. Aceste acorduri sunt foarte importante pentru transportul aerian și, prin urmare, pentru Uniunea Europeană. Totuși, aș dori, de asemenea, să profit de această oportunitate pentru a mă referi, din nou, la acordul cadru din 20 noiembrie 2010. Sper că Parlamentul European va fi informat în mod corespunzător și în timp util de către Comisie referitor la negocierile privind acordurile viitoare în interesul unei bune cooperări interinstituționale și al unui flux eficient de informații.

Știm că negocierile privind aceste acorduri și altele sunt de cea mai bună calitate, însă este important să fim conștienți de punctele tari și slabe ale acordurilor înainte ca acestea să intre în vigoare, pentru a putea aduce o contribuție mai bună. Acest lucru va facilita garantarea sprijinirii acordurilor de către Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Doamnă președinte, mâine se va fi scurs un an de la ziua semnării în cele din urmă a celei de-a doua etape a acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană și Statele Unite după opt runde de negocieri dificile. Așadar, cred că ar trebuie să fim mulțumiți – eu, mai ales– că acest lucru s-a produs sub Președinția spaniolă și sub conducerea ministrului lucrărilor publice și transportului, José Blanco, care a înregistrat progrese considerabile în chestiunile aviatice, inclusiv în ceea ce privește cerul unic și relațiile de muncă în sectorul controlului traficului aerian, unde s-a ajuns la o înțelegere negociată.

Salut, de asemenea, faptul că Parlamentul își folosește noile puteri pentru aprobarea acordurilor internaționale de acest gen, mai exact în relația cu industria transportului.

A doua etapă a acordului privind transportul aerian dintre UE și SUA elimină clauza de suspendare, ceea ce implică necesitatea de a continua să progresăm și să îmbunătățim mai multe aspecte care țin de mediu, concurență și drepturile pasagerilor, de care nu suntem mulțumiți deocamdată.

Pentru prima dată, acordul abordează și relațiile de muncă. Cred că aceasta este o chestiune de importanță majoră, deoarece ne permite, de asemenea, să protejăm drepturile muncitorilor pentru prima dată, precum și aplicabilitatea viitoare a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Acordul stabilește, de asemenea, orientări clare – și cred că acest lucru este destul de important – pentru a construi încredere reciprocă în domeniul securității. Posibilitatea unui sistem de la tip „ghișeu unic” trebuie să rămână deschisă.

Prin urmare, cred că acesta este un acord bun, care stabilește o nouă bază nediscriminatorie, implică servicii îmbunătățite pentru public și pentru companii, este benefic din punct de vedere economic și social și încurajează concurența loială. Cu toate acestea, nu este, din nou, perfect, deoarece amploarea ambițiilor europene demonstrează că trebuie să trecem dincolo de această a doua etapă.

Trebuie așadar să examinăm și să exploatăm întregul potențial pe care-l avem la dispoziție, inclusiv comitetul mixt și noile sale puteri, precum și noile posibilități care s-au ivit la Organizația Aviației Civile Internaționale cu privire la Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european și altele. Prin urmare, îi solicităm vicepreședintelui Kallas să facă presiuni pentru acest acord, să-l urmărească îndeaproape și, desigur, să prezinte un raport Parlamentului.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Boulland (PPE).(FR) Doamnă președintă, domnule comisar, doamnelor și domnilor, acordul privind cerul deschis dintre Europa și Statele Unite este un pas înainte, însă este doar o etapă și pune Europa în fața unei dileme. Comisia pentru transport și Comisia însele au atras atenția asupra acestui lucru. Fie acceptăm un acord care dezavantajează întreprinderile europene, fie suspendăm acordul și riscăm să pierdem beneficiile pe care le-am dobândit începând cu 2008.

Permiteți-mi așadar să fac o paralelă cu licențele piloților profesioniștilor și privați – un text care va fi dezbătut înaintea venirii verii –deoarece piloții, printre care mă număr și eu, se confruntă cu o dilemă. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, care își dorește să armonizeze licențele pe întregul teritoriu al Europei, va proceda astfel în detrimentul celor 80 până la 90 000 de piloți din aviația generală afectați în mod direct – dintre care unii au doar licență americană – și în detrimentul – și aceasta este o chestiune importantă – al acelor companii și locuri de muncă care au legătură cu această activitate.

Doresc să vă atrag atenția asupra acestui proiect care nu are nimic de-a face cu securitatea. Există de 31 de ori mai puține accidente în rândul deținătorilor de licențe americane. Obiectivele Regulamentului de bază (CE) Nr. 216/2008 reglementează recunoașterea și calificarea echivalentă a licențelor, considerându-se că este inutil să se aștepte acorduri ipotetice care au fost amânate pentru 2014.

Propun, așadar, un acord privind un cer foarte deschis și vă invit chiar să mă însoțiți cu acele ocazii când vin în Parlament pilotându-mi propriul avion, pentru a vă arată că o licență americană de pilot este pe deplin sigură.

 
  
MPphoto
 

  Președinta. – Vă mulțumesc pentru invitație, domnule Boulland, voi vedea ce pot face.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Vreau să o felicit pe Adriana Țicău pentru acordul ambițios cu Canada. Acordul reprezintă o etapă importantă a procesului de deschidere a pieței și va determina, în același timp, apariția de noi rute aviatice precum și dezvoltarea de noi oportunități pentru investitorii de pe cele două maluri ale Atlanticului, atât în ceea ce privește dezvoltarea de noi investiții, cât și pentru apariția de noi servicii pentru cetățenii europeni și canadieni.

Consider benefică decizia de a permite companiilor aeriene de a opera fără restricții în orice punct din Europa și orice punct din Canada, lucru care va aduce beneficii consumatorilor, companiilor aeriene și, în general, economiilor celor două părți. Prin aplicarea acestui acord vor exista mai multe servicii operate de o companie aeriană și noi posibilități pentru transportul de mărfuri, dar acest lucru trebuie să determine și o preocupare mai mare în ceea ce privește respectarea impactului asupra schimbărilor climatice.

În plus, acordul va face piața europeană și cea canadiană mai sigure prin întărirea cooperării în domeniul respectării procedurilor de certificare și a inspecțiilor cu scopul de a garanta un nivel maxim de securitate pentru persoane și bunuri.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR). - Doamnă președintă, în calitate de președinte al Delegației pentru relațiile cu Canada, vorbesc cu cea mai mare plăcere despre acest acord dintre UE și Canada. Cred că se cade să repet unele dintre caracteristicile semnificative ale acordului. După cum s-a menționat deja, în etapa 1 companiile aeriene au libertatea nelimitată de a opera servicii directe între orice punct din UE și Canada, fără să existe limite în ceea ce privește numărul de furnizori sau chiar de servicii. Trecem la etapa a treia; vom vedea că investitorii pot înființa noi companii aeriene în țările partenere iar în etapa a patra transportatorilor li se oferă drepturi depline de cabotaj și potențialul unei proprietăți de 100 %.

Acordul stabilește, de asemenea, standarde reciproce de siguranță și securitate. Și acest lucru este important deoarece înseamnă că transferul pasagerilor, al bagajelor și al mărfii va beneficia de o abordare mai simplificată.

Este un acord important pentru UE și pentru sectorul nostru aviatic. Va permite creșterea concurenței, o gamă mai mare de alegeri pentru publicul care călătorește. În plus, cred că natura globală a acestui acord poate servi drept punct de referință pentru acordurile viitoare cu alte țări. Această rezoluție demonstrează în mod clar poziția Canadei ca cel mai proactiv partener internațional al nostru și o sprijin din toată inima.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Doamnă președintă, aceste acorduri fac parte din procesul de liberalizare care se desfășoară în prezent în sectorul transportului aerian. Sunt marcate, în mod evident, de ideologie. Chiar și în acest sector strategic, obiectivul este de a schilodi intervenția și reglementarea din partea statului, deschizând ușile concentrărilor monopoliste care rezultă întotdeauna ca urmare a concurenței libere care este considerată sacră.

Sub pretextul facilitării oportunităților de afaceri în cadrul transportului aerian internațional, acestea promovează interesele companiilor multinaționale în cadrul sectorului, pe cheltuiala companiilor naționale și a intereselor strategice ale acestora, inclusiv ale celor care, la fel ca în cazul companiei TAP din Portugalia, sunt deținute de stat.

Aceasta înseamnă că atât pasagerii, cât și lucrătorii vor pierde. Lucrătorii pierd deoarece liberalizarea facilitează dumping-ul de către multinaționale, ducând la nesiguranță în ceea ce privește locurile de muncă din cauza deteriorării forțate a condițiilor de lucru. Pasagerii pierd, de asemenea, deoarece, printre altele, siguranța aeronautică va tinde să fie lăsată la toanele considerațiilor în materie de costuri/beneficii de către companii.

Acest fenomen nu este nou. Situația din alte sectoare precum transportul rutier, care a fost supus unui proces de liberalizare sporită, demonstrează din plin consecințele punerii în practică a principiilor pieței libere.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei. Domnule președinte, aș dori să le mulțumesc foarte mult stimaților deputați pentru comentariile lor. Desigur, cea mai complicată chestiune este acordul și procesul de negociere cu Statele Unite. Vă pot asigura că acesta nu este nici pe departe sfârșitul. Este o parte a procesului și vom continua în mod cert să negociem cu Statele Unite, însă aș dori să subliniez că Statele Unite sunt un partener foarte dificil. După cum ați menționat mulți dintre dvs., 60 % din aviația mondială este acoperită de UE și Statele Unite. Ceea ce decidem cu privire la cooperare va defini, de asemenea, întregul cadru și întregul mediu pentru aviație în lume, astfel încât cooperarea este, de asemenea, extrem de importantă pentru întreaga lume. Trebuie subliniat, de asemenea, foarte clar faptul că americanii au aceleași proceduri parlamentare: au Congresul american, cu care este foarte dificil de tratat tocmai din cauza sentimentului protecționist, însă lucrăm împreună și ne dezvoltăm relațiile.

Peste câteva săptămâni voi merge la Washington, și ne-am angajat să lucrăm în cinci direcții: prima, siguranța, a doua, securitatea, a treia, cooperarea tehnologică – am semnat un acord important la Budapesta cu privire la interoperabilitatea sistemelor de gestionare a traficului aerian, care este extrem de important pentru ca Europa să nu-și piardă avantajele competitive – a patra, mediul înconjurător și a cincea, comerțul sau afacerile.

Pe plan comercial, după cum știți și după cum ați menționat, există restricții ridicole asupra drepturilor de proprietate. Însă trebuie să se precizeze, de asemenea, foarte clar că nu putem forța Statele Unite să se predea; trebuie să negociem și uneori acest lucru nu este atât de evident. Trebuie să negociem și trebuie să luăm în calcul preocupările acestora. Lucrurile arată destul de promițător, însă nu putem să câștigăm orice confruntare în domeniul comerțului, sau mai ales în domeniul tehnologic: acest lucru trebuie evitat, deoarece poate fi foarte periculos.

Așadar, așa cum am spus, în octombrie ne-am angajat să luăm măsuri în aceste cinci direcții și următoarele acorduri vor veni cu siguranță și vom încerca împreună cu congresul american să facilităm deschiderile pieței, care vor fi partea cea mai dificilă, după cum ați menționat deja mai mulți dintre dvs.

Aș dori să spun că, într-adevăr, acordul cu Vietnamul este, desigur, ca dimensiune, mult mai mic decât celelalte acorduri, însă este foarte important să formăm o zonă aviatică care se comportă ținând cont de aceleași reguli și care urmează aceleași reguli și acesta este tocmai obiectivul acestor acorduri, în special – care reprezintă un element dificil în negocierile cu țări terțe – recunoașterea transportatorilor din Uniunea Europeană. Știți că acesta a fost un subiect foarte delicat și, prin aceste acorduri cu țări terțe, creăm posibilități mai bune și pentru companiile aeriene europene.

Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Vă promit că vă vom ține informați cu privire la evoluțiile viitoare. Am purtat mai multe discuții în Comisia pentru transport și turism despre conceptele acestor negocieri și evoluțiile viitoare și în aici, din nou, trebuie să negociem cu parteneri dificili. Acesta este adevărul etern al tuturor negocierilor, însă lucrurile nu au stat atât de rău. Am realizat foarte multe, inclusiv cu Statele Unite, prin recunoașterea transportatorilor din UE și alte câteva lucruri. Vă pot asigura că acolo mă voi întâlni din nou cu liderii politicii de transport a SUA; există o anumită disponibilitate de a coopera și de a găsi modalități de a soluționa problemele noastre conflictuale.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada, raportor.(PL) Doamnă președintă, sunt foarte recunoscător pentru toate opiniile exprimate referitoare la acordul privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Sunt de acord cu faptul că acordul nu este perfect; este un alt pas în direcția bun, însă nu am ajuns cu siguranță la capătul drumului. Nu am putut să modificăm acest document din motive procedurale. Respingerea acordului ar fi însemnat, totuși, sacrificarea câștigurilor obținute în timpul ambelor etape de negocieri.

În raportul meu am inclus o solicitare pentru anumite schimbări asupra cărora ar trebui să se concentreze comitetul mixt în activitatea sa sau care ar trebui să constituie baza unei a treia etape a negocierilor. Solicit în special continuarea liberalizării drepturilor de trafic, oportunități suplimentare pentru investițiile străine, adoptarea unei poziții mult mai ambițioase privind protecția mediului înconjurător și o mai bună coordonare a strategiilor politice în materie de drepturi ale pasagerilor, în vederea asigurării unui nivel cât mai ridicat de protecție a pasagerilor.

Doamnelor și domnilor, activitatea mea cu privire la acest document nu s-a încheiat. Intenționez să monitorizez acțiunile comitetului mixt, care a fost numit pentru a se asigura că dispozițiile acordului vor fi puse în aplicare în mod corespunzător sau chiar extinse. Voi încerca să mă asigur că un observator permanent va lua parte la dezbaterile comitetului mixt în numele Parlamentului European. În cazul în care comisia nu se ridică la înălțimea așteptărilor, Parlamentul ar trebui să-i solicite Comisiei să deschidă o a treia etapă de negocieri.

În cele din urmă, aș dori, desigur, să le mulțumesc sincer tuturor raportorilor alternativi pentru comentariile lor și pentru ajutorul acordat în timpul elaborării acestui raport.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Țicău, raportoare. − Raportul dintre Uniunea Europeană și Canada privind transportul aerian poate fi descris ca fiind cel mai ambițios acord de transport aerian între Uniunea Europeană și un partener mondial major.

Acesta va îmbunătăți în mod semnificativ legăturile dintre piețele celor două părți și cele dintre oameni creând, în același timp, noi oportunități pentru sectorul aerian prin intermediul liberalizării progresive a normelor privind capitalul străin. În special, acordul este mai ambițios și mai specific decât acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii referitor la drepturile de trafic, proprietate și control, chiar și după aplicarea provizorie a protocolului de modificare - deci cea de a doua etapă.

Conform unui studiu inițiat de Comisie, un acord deschis cu Canada ar genera un număr de jumătate de milion de pasageri suplimentari în primul an și, în termen de câțiva ani, se așteaptă ca 3,5 milioane de noi pasageri să profite de oportunitățile oferite de un astfel de acord.

Acordul ar putea genera beneficii pentru consumatori de cel puțin 72 de milioane de euro prin intermediul unor tarife mai scăzute și ar duce la crearea de noi locuri de muncă.

Doamnă Președintă, salutăm natura ambițioasă a prezentului acord. Acesta ar trebui să constituie un obiectiv și un model pentru alte negocieri aflate în curs.

În concluzie, recomand aprobarea de către Parlament a Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană și Canada.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, raportor(FR) Doamnă președintă, voi fi extrem de concis deoarece, după cum a arătat dl comisar Kallas, acordul cu Vietnamul este unul simplu, aprobat de toată lumea. Nu a creat nicio dificultate raportului nostru și are marele merit de a deschise piața vietnameză tuturor părților europene interesate prin reciprocitate cu o țară care operează în conformitate cu un model economic diferit.

Cred că acest acord ar trebui privit, de asemenea, ca un pas important din punct de vedere geografic, deoarece ne oferă acces la Orient și la țările din Asia de Sud-Est. Prin urmare, nu cred că ar mai fi altceva de spus în afară de faptul că sunt încântat de faptul că am reușit să încheiem în mod satisfăcător acest acord, care va deschide un pic mai mult circulația dintre Vietnam și Europa.

 
  
MPphoto
 

  Președinta. Dezbaterea comună a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi la ora 11.30.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) În ultimii ani, Uniunea Europeană a negociat și încheiat mai multe acorduri cu alte state în domeniul transportului aerian.

Potrivit Curții de Justiție, clauzele tradiționale de desemnare din acordurile bilaterale existente încalcă legislația UE deoarece discriminează împotriva transportatorilor din UE care operează într-un stat membru însă sunt deținuți și controlați de cetățeni din alte state membre. Deoarece acordurile de acest gen încalcă principiul libertății de înființare, după cum se precizează în articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, UE a inițiat și dezvoltă o practică pentru negocierea și încheierea de contracte între UE, pe de o parte, și țări terțe, pe de altă parte, cu privire la transportul aerian. Putem să identificăm elementele principale ale acestor acorduri ca preocupări în materie de securitate, drepturile pasagerilor, recunoașterea reciprocă a certificării și cooperare în domeniul reglementării.

În acest context, aș dori să atrag atenția asupra rolului limitat al Parlamentului cu privire la aceste dosare. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, avizul acestuia are caracter obligatoriu, însă doar în ceea ce privește textul final care a fost semnat deja; nu poate să facă sugestii sau să opereze schimbări de conținut.

 
  
MPphoto
 
 

  Judith A. Merkies (S&D), în scris. (NL) Delegația Partidului Muncii din Olanda la Parlamentul European nu consideră în mod cert că acordul în a doua etapă este perfect, însă este de părere că acesta va duce la progrese în domenii importante. În plus, va împiedica Statele Unite de la a activa clauza de suspendare în absența unui acord de acest gen. Suspendarea ar putea face ca pasagerii și companiile aeriene europene să nu mai poată să profite de pe urma unor beneficii semnificative de care s-au bucurat începând din martie 2008 datorită acestui protocol. Beneficiile și aspectele pozitive includ, mai ales, acorduri privind standardele de lucru pentru personalul companiei aeriene, împărtășirea bunelor practici în ceea ce privește reducerea zgomotului, consolidarea cooperării în domeniul protecției mediului înconjurător și așa mai departe. Delegația Partidului Muncii din Olanda la Parlamentul European recunoaște nevoia permanentă de a avea o dezbatere adecvată în ceea ce privește cerințele în materie de siguranță (cum ar fi utilizarea scannerelor) și impactul acestor cerințe asupra vieții private și a sănătății pasagerilor. În plus, ar sublinia necesitatea ca intimitatea cetățenilor europeni și americani să ocupe un rol central și să fie respectată atunci când datele personale ale pasagerilor sunt schimbate între UE și SUA. Este esențial ca Parlamentul să fie și să rămână implicat în aceste negocieri și ca regulamentele europene să nu se erodeze.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), în scris. – (HU)Este important ca îngrijorarea cetățenilor europeni cu privire la respectarea drepturilor lor la protecția datelor să fie luată în serios. Considerăm că este important să existe un acord între Uniunea Europeană și Statele Unite privind protecția datelor în domeniul cooperării în materie penală și judiciară. Salutăm faptul că Președinția ungară este implicată activ în chestiunea protecției datelor. În această privință trebuie să luăm notă mai ales de concluziile Consiliului cu privire la protecția datelor, care au fost adoptate la reuniunea din februarie a Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Așteptăm cu nerăbdare propunerile Comisiei în vederea garantării faptului că atât libertățile noastre, cât și securitatea datelor noastre sunt protejate și respectate.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate