Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2233(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0042/2011

Esitatud tekstid :

A7-0042/2011

Arutelud :

PV 23/03/2011 - 24
CRE 23/03/2011 - 24

Hääletused :

PV 24/03/2011 - 6.6
CRE 24/03/2011 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0109

Istungi stenogramm
Neljapäev, 24. märts 2011 - Brüssel EÜT väljaanne

6.6. ELi suhted Pärsia lahe koostöönõukoguga (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (hääletus)
Protokoll
 

Enne hääletust

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis, raportöör. – (FR) Austatud juhataja! Sooviksin tänada variraportööre, eelkõige Richard Howittit, Frieda Brepoelsit, Franziska Brantnerit ja Anneli Jäättenmäkit, kellega koos muudatusettepanekud ette valmistasin. Tänu muudatusettepanekutele on meil raport, milles antakse täielik ülevaade laheäärsetest sündmustest ja milles sedastatakse väga selgelt parlamendi seisukoht seda piirkonda vaevavate repressioonide kohta.

Esimene muudatusettepanek, uus volitus 16, on järgmine:

„– võttes arvesse kõrge esindaja 10., 15. ja 17. märtsi 2011. aasta deklaratsioone ning nõukogu 21. märtsi 2011. aasta järeldust Bahreini kohta ning selles kontekstis rõhutades oma täielikku toetust sõnavabadusele ning kodanike õigusele rahumeelselt meelt avaldada”.

See on esimene muudatusettepanek ja loomulikult on tegu ingliskeelse versiooniga, mis on välja jagatud ja mida peetakse autentseks.

 
  
 

(Parlament võttis suulise muudatusettepaneku vastu)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Teine muudatusettepanek, põhjendus A, on järgmine:

„arvestades, et seoses hiljutiste tähtsate ja kiirelt edasi arenevate sündmustega, mille keskseks peaks olema püüdlus inimõiguste ja demokraatia poole, vajavad käesolevad ELi ja GCC suhted pidevat ülevaatamist ja ajakohastamist”.

 
  
 

(Parlament võttis suulise muudatusettepaneku vastu)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Uus põhjendus A bis:

„A bis. arvestades, et meeleavaldajad on mitmes Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriigis väljendanud seadusjärgse demokraatia püüdlusi; arvestades, et ametivõimud reageerisid Bahreinis toimunud protestidele vägivaldselt, mis tõid kaasa hukkumisi, vigastusi ja vangistusi; arvestades, et Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ning Kuveidi sõjavägi tulid riiki, et osaleda meeleavaldajate represseerimises, GCC loosungi all”.

 
  
 

(Parlament võttis suulise muudatusettepaneku vastu)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Lõikes 7 on pärast esimest lõiku järgmine esimene taane:

„- tagama inimõiguste ja põhivabaduste, eriti just sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse ning õiguse rahumeelselt meelt avaldada, austamist ning ära kuulama ja arvestama meeleavaldajate seadusjärgsete nõudmistega ning samuti tagama nende turvalisus”.

 
  
 

(Parlament võttis suulise muudatusettepaneku vastu)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Uus lõige 7a:

„7a. kutsub kõiki Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriike tunnustama jätkuvalt populaarset liikumist demokraatlikku reformi suunas regioonis laiemalt, ning kutsub tekkivaid tsiviilühiskonnagruppe üles täielikult pühenduma tõelise rahuliku demokraatliku ülemineku protsessi edendamisele nende endi riikides, koos nende partneritega regioonis ja Euroopa Liidu täielikul toel.”

 
  
 

(Parlament võttis suulise muudatusettepaneku vastu)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Uus lõige 7b:

„7b. tunneb sügavat kahetsust Bahreini ametivõimude vägivaldse reageeringu ning jõu kasutamise üle meeleavaldajate suhtes ning välisjõudude osalemise üle meeleavaldajate repressioonis GCC loosungi all; arvestades, et see on tugev kontrast GCC toetusele kaitsta kodanikke, kes nõuavad vabadust ja demokraatiat Liibüas; kutsub kohesele vägivalla lõpetamisele rahulike meeleavaldajate suhtes ning poliitilisele dialoogile, mis viiks edasi järgnevatele vajalikele poliitilistele reformidele riigis.”

 
  
 

(Parlament võttis suulise muudatusettepaneku vastu)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Uus lõige 18a:

„18a. võtab teadmiseks GCC Abu Dhabis 7. märtsil 2011. aastal tehtud deklaratsiooni, mis teatab „ministrite nõukogu nõuab, et julgeolekunõukogu võtab vajalikud sammud, et kaitsta tsiviilisikuid, sealhulgas Liibüa lennuvaba tsoon”, mille avaldus aitas kaasa Araabia Liiga ning seejärel ÜRO Julgeolekunõukogu otsusele pooldada sellist tsooni”.

 
  
 

(Parlament võttis suulise muudatusettepaneku vastu)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika