Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2233(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0042/2011

Predkladané texty :

A7-0042/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 24
CRE 23/03/2011 - 24

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.6
CRE 24/03/2011 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0109

Rozpravy
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

6.6. Vzťahy EÚ s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (hlasovanie)
PV
 

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis, spravodajca.(FR) Chcel by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom, najmä pánovi Howittovi, pani Brepoelsovej, pani Brantnerovej a pani Jäätteenmäkiovej, s ktorými sme pracovali na týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom máme správu, ktorá v plnej miere zohľadňuje udalosti odohrávajúce sa v Perzskom zálive a ktorá veľmi jasne vyjadruje pozíciu Parlamentu k útlaku v tomto regióne.

Prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, 16. nové odôvodnenie, znie:

„so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky z 10., 15. a 17. marca a na závery Rady z 21. marca o Bahrajne a zdôrazňujúc v tejto súvislosti svoju plnú podporu slobode vyjadrovania a právu občanov na pokojné demonštrovanie,“.

Toto je prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pričom, samozrejme, za autentickú verziu sa považuje verzia v angličtine, ktorá bola rozdaná.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, odôvodnenie A, znie:

„keďže súčasné vzťahy medzi EÚ a GCC vyžadujú neustále prehodnocovanie a aktualizovanie vzhľadom na dôležitý a rýchlo sa meniaci vývoj v ostatnom čase, pričom základom a srdcom týchto vzťahov musí byť snaha o presadenie ľudských práv a demokracie,“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Nové odôvodnenie Aa:

„Aa. keďže vo viacerých štátoch vyjadrili demonštranti legitímne demokratické očakávania; keďže násilná reakcia orgánov na protesty v Bahrajne mala za následok obete na životoch, zranených a uväznených; keďže vojská Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu vošli do krajiny pod záštitou GCC a zúčastnili sa na represiách proti demonštrantom,“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) V odseku 7 by prvá zarážka po prvom odseku mala teraz znieť takto:

„zabezpečili rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, s osobitným dôrazom na slobodu slova a zhromažďovania a právo pokojne demonštrovať, aby venovali pozornosť a vzali do úvahy legitímne požiadavky protestujúcich a aby zaistili ich bezpečnosť,“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Nový odsek 7a:

„7a. vyzýva všetky členské štáty GCC, aby uznali pokračujúce ľudové hnutie za demokratickú reformu v širokom regióne, a žiada o plné zapojenie rodiacich sa skupín občianskej spoločnosti na podporu procesu skutočného pokojného prechodu k demokracii v ich vlastných krajinách, s partnermi v regióne a s plnou podporou EÚ;“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Nový odsek 7b:

„7b. vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad násilnou odpoveďou bahrajnských orgánov a nad použitím sily proti protestujúcim, ako aj nad účasťou zahraničných vojsk pod záštitou GCC na represiách proti demonštrantom; chápe toto konanie ako nesúladné s podporou, ktorú GCC prejavuje ochrane občanov požadujúcich slobodu a demokraciu v Líbyi, žiada o okamžité ukončenie násilností proti pokojným demonštrantom a o politický dialóg, ktorý môže viesť k ďalším potrebným politickým reformám v krajine;“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE).(FR) Nový odsek 18a:

„18a. berie na vedomie vyhlásenie GCC z Abú Dhabí zo 7. marca 2011, v ktorej sa uvádza, že ministerská rada žiada, aby Bezpečnostná rada OSN prijala potrebné opatrenia na ochranu civilistov vrátane bezletovej zóny v Líbyi, pričom toto vyhlásenie prispelo k rozhodnutiu Ligy arabských štátov a potom aj Bezpečnostnej rady OSN vysloviť sa za vytvorenie takejto zóny;“.

 
  
 

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia