Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0038/2011

Ingivna texter :

A7-0038/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Debatter
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel EUT-utgåva

6.13. Konsumenträttigheter (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (omröstning)
PV
 

– Före omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution:

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, föredragande. – (DE) Herr talman! Först vill jag framföra mitt uppriktiga tack till alla mina ledamotskolleger som röstade för. Med tanke på denna breda majoritet anser jag att det är viktigt att kommissionen ger en kort kommentar.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Vi noterar omröstningen här i dag. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete för att nå fram till en slutlig överenskommelse. Några mycket viktiga frågor återstår. Detta förslag om rättsakten om ett kombinerat tillstånd är mycket viktigt, och vi hoppas därför att vi mycket snart ska nå en överenskommelse. Jag vill tacka föredraganden Véronique Mathieu och önska henne och det ungerska ordförandeskapet lycka till.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE).(DE) Herr talman! Jag förväntade mig faktiskt ett annat slags kommentar. Jag trodde att kommissionen skulle säga att man inte kan hålla med på alla punkter.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Jag skulle kommentera även den föregående omröstningen och gjorde därför det. Nu vill jag kommentera den senaste omröstningen om Schwabbetänkandet.

Det faktum att vi nu är en bra bit in på det tredje förhandlingsåret visar mycket tydligt att det är svårt att nå en överenskommelse i denna viktiga fråga. Jag anser att rådets ståndpunkt var en riktigt bra utgångspunkt. Parlamentet har lagt till sin ståndpunkt. Kommissionen är inte beredd att godta allt som föreslagits, men vi är beredda att samarbeta så mycket som möjligt för att nå ett slutresultat.

Jag vill bara i föregående säga att jag ombads att också kommentera resultatet av den föregående omröstningen. Det är därför jag gör två kommentarer, vilket inte har tagit alltför lång tid.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, föredragande. – (DE) Herr talman! Med hänvisning till kommissionsledamotens sista punkt vill jag begära att ärendet återförvisas till utskottet i enlighet med artikel 57.2. Jag ber om ert stöd i det avseendet.

 
  
 

(Parlamentet biföll begäran om återförvisning till utskottet.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy