Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

12. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia