Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 24. marts 2011 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 4.Lufttransportaftale mellem EU og USA – Lufttransportaftale mellem EU og Canada – Lufttrafikaftale EU-Vietnam (forhandling)
 5.Udarbejdelse af budgettet for 2012 (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (A7-0041/2011, Vital Moreira) (afstemning)
  6.2.Generelle toldpræferencer (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (afstemning)
  6.3.Lufttransportaftalen mellem EF og USA (A7-0046/2011, Artur Zasada) (afstemning)
  6.4.Lufttransportaftale mellem EF og Canada (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (afstemning)
  6.5.Lufttrafikaftale EU-Vietnam (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (afstemning)
  6.6.EU's forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (afstemning)
  6.7.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (afstemning)
  6.8.Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (B7-0222/2011) (afstemning)
  6.9.Udvælgelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (B7-0221/2011) (afstemning)
  6.10.Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (B7-0222/2011) (afstemning)
  6.11.Udarbejdelse af budgettet for 2012 (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (afstemning)
  6.12.Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (afstemning)
  6.13.Forbrugerrettigheder (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (afstemning)
  6.14.Europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (A7-0039/2011, Giles Chichester) (afstemning)
  6.15.Situationen i Japan, herunder den alarmerende situation på kernekraftværker (B7-0224/2011) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 10.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 12.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode: se protokollen
 15.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
EUT-udgave (666 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2890 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik