Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ - Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά - Συμφωνία ΕΚ-Βιετνάμ σχετικά με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 5.Κατάρτιση του προϋπολογισμού 2012 (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (A7-0041/2011, Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  6.2.Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ (A7-0046/2011, Artur Zasada) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία ΕΚ-Βιετνάμ σχετικά με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (ψηφοφορία)
  6.6.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (ψηφοφορία)
  6.7.Διορισμός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ): κ. Peter Praet (Βέλγιο) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (ψηφοφορία)
  6.8.Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ) (B7-0222/2011) (ψηφοφορία)
  6.9.Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) (B7-0221/2011) (ψηφοφορία)
  6.10.Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (B7-0200/2011) (ψηφοφορία)
  6.11.Κατάρτιση του προϋπολογισμού 2012 (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (ψηφοφορία)
  6.12.Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (ψηφοφορία)
  6.13.Δικαιώματα των καταναλωτών (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
  6.14.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (A7-0039/2011, Giles Chichester) (ψηφοφορία)
  6.15.Κατάσταση στην Ιαπωνία, περιλαμβανομένων των συναγερμών στην πυρηνική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (B7-0224/2011) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1165 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2728 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου