Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 24. maaliskuuta 2011 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 4.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus - EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus - EU:n ja Vietnamin välinen lentoliikennesopimus (keskustelu)
 5.Vuoden 2012 talousarvion valmistelu (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttaminen (A7-0041/2011, Vital Moreira) (äänestys)
  6.2.Yleinen tullietuusjärjestelmä (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus (A7-0046/2011, Artur Zasada) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (äänestys)
  6.5.EU:n ja Vietnamin välinen lentoliikennesopimus (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (äänestys)
  6.6.EU:n suhteet Persianlahden yhteistyöneuvostoon (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (äänestys)
  6.7.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (äänestys)
  6.8.Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen (B7-0222/2011) (äänestys)
  6.9.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen (B7-0221/2011) (äänestys)
  6.10.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen (B7-0200/2011) (äänestys)
  6.11.Vuoden 2012 talousarvion valmistelu (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (äänestys)
  6.12.Oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävä yhdistelmälupa (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (äänestys)
  6.13.Kuluttajan oikeudet (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (äänestys)
  6.14.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (A7-0039/2011, Giles Chichester) (äänestys)
  6.15.Japanin tilanne ja ydinvoimaloita koskeva hälytystila (B7-0224/2011) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 12.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (692 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (2802 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö