Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2011. gada 24. marts - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 4. ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums — ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums — ES un Vjetnamas gaisa satiksmes nolīgums (debates)
 5. 2012. finanšu gada budžeta sagatavošana (debates)
 6. Balsošanas laiks
  6.1. Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (A7-0041/2011, Vital Moreira) (balsošana)
  6.2. Vispārējo tarifa preferenču sistēma (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (balsošana)
  6.3. ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums (A7-0046/2011, Artur Zasada) (balsošana)
  6.4. ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (balsošana)
  6.5. ES un Vjetnamas gaisa satiksmes nolīgums (A7-0044/2011, Artur Zasada) (balsošana)
  6.6. ES attiecības ar Persijas līča Sadarbības padomi (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (balsošana)
  6.7. Peter Praet (BE) iecelšana Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa amatā (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (balsošana)
  6.8. Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana (B7-0222/2011) (balsošana)
  6.9. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) izpilddirektora iecelšana (B7-0221/2011) (balsošana)
  6.10. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) izpilddirektora iecelšana (B7-0200/2011) (balsošana)
  6.11. 2012. finanšu gada budžeta sagatavošana (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (balsošana)
  6.12. Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (balsošana)
  6.13. Patērētāju tiesības (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (balsošana)
  6.14. Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (A7-0039/2011, Giles Chichester) (balsošana)
  6.15. Stāvoklis Japānā, tostarp trauksme saistībā ar tās kodolelektrostacijām (B7-0224/2011) (balsošana)
 7. Balsojumu skaidrojumi
 8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9. Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību (sk. protokolu)
 10. Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 11. Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 12. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants) (sk. protokolu)
 13. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 14. Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 15. Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (691 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (2745 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika