Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 24 marca 2011 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 4.Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA – Umowa o transporcie lotniczym między UE a Kanadą – Umowa o transporcie lotniczym między UE a Wietnamem (debata)
 5.Przygotowanie budżetu na rok 2012 (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzającego autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy (A7-0041/2011, Vital Moreira) (głosowanie)
  6.2.Ogólny system preferencji taryfowych (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (głosowanie)
  6.3.Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA (A7-0046/2011, Artur Zasada) (głosowanie)
  6.4.Umowa o transporcie lotniczym między UE a Kanadą (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (głosowanie)
  6.5.Umowa o transporcie lotniczym między UE a Wietnamem (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (głosowanie)
  6.6.Stosunki Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (głosowanie)
  6.7.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (głosowanie)
  6.8.Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) (B7-0222/2011) (głosowanie)
  6.9.Mianowanie dyrektora Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (B7-0221/2011) (głosowanie)
  6.10.Mianowanie dyrektora Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (B7-0200/2011) (głosowanie)
  6.11.Przygotowanie budżetu na rok 2012 (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (głosowanie)
  6.12.Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (głosowanie)
  6.13.Prawa konsumentów (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (głosowanie)
  6.14.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (A7-0039/2011, Giles Chichester) (głosowanie)
  6.15.Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych (B7-0224/2011) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania:patrz protokół
 9.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego: patrz protokół
 10.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokół
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 13.Przekazanie tekstów przyjętych na posiedzeniu: patrz protokół
 14.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 15.Przerwa w obradach
Debaty
Wydanie Dz.U. (704 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (2967 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności