Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 24 martie 2011 - BruxellesEdiţie JO
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 4.Acordul privind transportul aerian dintre CE și SUA - Acordul privind transportul aerian dintre CE și Canada - Acordul UE-Vietnam privind serviciile aeriene (dezbatere)
 5.Pregătirea bugetului 2012 (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (A7-0041/2011, Vital Moreira) (vot)
  6.2.Preferințe tarifare generalizate (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (vot)
  6.3.Acordul privind transportul aerian dintre CE și SUA (A7-0046/2011, Artur Zasada) (vot)
  6.4.Acordul privind transportul aerian dintre CE și Canada (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Țicău) (vot)
  6.5.Acordul UE-Vietnam privind serviciile aeriene (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (vot)
  6.6.Relațiile dintre UE și Consiliul de Cooperare al Golfului (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (vot)
  6.7.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (vot)
  6.8.Numirea directorului executiv al Autorității bancare europene (ABE) (B7-0222/2011) (vot)
  6.9.Numirea directorului executiv al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) (B7-0221/2011) (vot)
  6.10.Numirea directorului executiv al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) (B7-0200/2011) (vot)
  6.11.Pregătirea bugetului 2012 (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (vot)
  6.12.Procedura unică de solicitare a permisului de ședere și de muncă (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (vot)
  6.13.Drepturile consumatorilor (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (vot)
  6.14.Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (A7-0039/2011, Giles Chichester) (vot)
  6.15.Situația din Japonia, inclusiv alertele privind centralele nucleare (B7-0224/2011) (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Cerere de apărare a imunității parlamentare: a se vedea procesul-verbal
 10.Poziția Consiliului în prima lectură: consultați procesul-verbal
 11.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 12.Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: a se vedea procesul-verbal
 14.Calendarul următoarelor ședințe: a se vedea procesul-verbal
 15.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (722 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (3000 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate