Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 24. marca 2011 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA – Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou – Dohoda medzi EÚ a Vietnamom o určitých aspektoch leteckých služieb (rozprava)
 5.Príprava rozpočtu na rok 2012 (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (A7-0041/2011, Vital Moreira) (hlasovanie)
  6.2.Všeobecné colné preferencie (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA (A7-0046/2011, Artur Zasada) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda medzi EÚ a Vietnamom o určitých aspektoch leteckých služieb (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (hlasovanie)
  6.6.Vzťahy EÚ s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (hlasovanie)
  6.7.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (hlasovanie)
  6.8.Menovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) (B7-0222/2011) (hlasovanie)
  6.9.Menovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (B7-0221/2011) (hlasovanie)
  6.10.Menovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (B7-0200/2011) (hlasovanie)
  6.11.Príprava rozpočtu na rok 2012 (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (hlasovanie)
  6.12.Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (hlasovanie)
  6.13.Práva spotrebiteľov (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (hlasovanie)
  6.14.Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (A7-0039/2011, Giles Chichester) (hlasovanie)
  6.15.Situácia v Japonsku aj v súvislosti so stavom pohotovosti v jadrových elektrárňach (B7-0224/2011) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
 10.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (713 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (2873 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia