Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 mars 2011 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Luftfartsavtal EG/Förenta staterna – Luftfartsavtal EG/Kanada – Luftfartsavtal EU/Vietnam (debatt)
 5.Utarbetandet av 2012 års budget (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0041/2011, Vital Moreira) (omröstning)
  6.2.Allmänna preferenssystemet (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (omröstning)
  6.3.Luftfartsavtal EG/Förenta staterna (A7-0046/2011, Artur Zasada) (omröstning)
  6.4.Luftfartsavtal EG/Kanada (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (omröstning)
  6.5.Luftfartsavtal EU/Vietnam (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (omröstning)
  6.6.EU:s förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (omröstning)
  6.7.Utnämning av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (omröstning)
  6.8.Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (B7-0222/2011) (omröstning)
  6.9.Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) (B7-0221/2011) (omröstning)
  6.10.Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) (B7-0200/2011) (omröstning)
  6.11.Utarbetandet av 2012 års budget (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (omröstning)
  6.12.Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (omröstning)
  6.13.Konsumenträttigheter (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (omröstning)
  6.14.Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (A7-0039/2011, Giles Chichester) (omröstning)
  6.15.Situationen i Japan, inbegripet kärnkraftverkslarmen (B7-0224/2011) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 10.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (681 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2980 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy