Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

4. Parlamentets sammansättning
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. - Ernst Strasser har lämnat in sin avskedsansökan som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 24 mars 2011. I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen har parlamentet noterat hans entledigande och förklarat platsen vakant från detta datum. Hella Ranner har lämnat in sin avskedsansökan som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 1 april 2011. I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen har parlamentet noterat hennes entledigande och förklarat platsen vakant från detta datum. De behöriga österrikiska myndigheterna har informerat mig om att Ernst Strasser kommer att ersättas av Hubert Pirker med verkan från den 31 mars 2011. Jag vill välkomna vår nye ledamot och påminner ledamöterna om att Hubert Pirker i enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen tillträder sin plats som ledamot i parlamentet och dess organ med fullt utövande av de rättigheter som uppdraget medför under förutsättning att han har skrivit under en skriftlig förklaring som visar att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. Detta gäller tills dess att hans referenser har styrkts eller tills ett beslut har fattats om en eventuell intressekonflikt.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Herr talman! Jag vill ta upp en ordningsfråga i samband med Ernst Strasser och andra ledamöter som har lämnat parlamentet på grund av korrumperat uppträdande. Jag skulle vilja fråga om du, herr talman, kommer att kontrollera om det är möjligt att stoppa deras reducerade lön, eftersom det vore kränkande om någon som har varit inblandad i korruption kan gå härifrån med reducerad lön. Kan du undersöka detta?

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Vi kommer att besvara den frågan senare för jag var inte förberedd på den.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Herr talman! En ordningsfråga: Du hänvisade tidigare till en begäran från hela parlamentet om att en av Förenta staternas delstater borde omvandla ett dödsstraff till fängelsestraff.

Jag begär att vi samtidigt som vi kräver att det här straffet omvandlas, inte säger till ”livstids fängelse” i synnerhet med tanke på vad livstids fängelse innebär i Förenta staterna. Jag anser att det borde formuleras som att dödsstraffet omvandlas till ”ett annat proportionerligt straff”.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack. Detta kräver helt klart en separat och grundlig debatt. Att finna en lösning på detta problem är definitivt inte en enkel fråga.

Mitt nästa meddelande är att de behöriga österrikiska myndigheterna har informerat mig om att Hella Ranner kommer att ersättas av Heinz Becker med verkan från den 1 april 2011. Jag skulle vilja välkomna vår nya ledamot och påminner ledamöterna om att Heinz Becker i enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen tillträder sin plats som ledamot i parlamentet och dess organ med fullt utövande av de rättigheter som uppdraget medför under förutsättning att han har skrivit under en skriftlig förklaring som visar att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. Detta gäller tills dess att hans referenser har styrkts eller tills ett beslut har fattats om en eventuell intressekonflikt.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy