Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0249(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0028/2011

Pateikti tekstai :

A7-0028/2011

Debatai :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2011 m. balandžio 4 d. - Strasbūras Tekstas OL

15. Dvejopo naudojimo objektai ir technologijos (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – pranešimas dėl dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimo, kurį Tarptautinės prekybos komiteto vardu pateikė J. Leichtfried [COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)] (A7-0028/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, pranešėjas.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, nors pradėjęs rengti pranešimą apie dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą šiek tiek įsivaizdavau jo mastą, tačiau nemaniau, kad jis bus toks platus.

Šiame pranešime iš esmės aptariama praktika, kuri rengiant pranešimus kažkaip visada lieka nuošalyje, tačiau, kita vertus, ji padeda apsaugoti darbo vietas ir, mano manymu, turi būti reglamentuojama visoje Europoje.

Iš esmės tai pranešimas apie lengvesnį eksporto licencijų išdavimą gaminiams, kurie gali būti naudojami ir kariniams, ir civiliniams tikslams. Tai apima visus gaminius – nuo cheminių medžiagų iki branduolinio kuro, ginklų dalių ir galiausiai – apie tai labai daug diskutavome – netgi programinę įrangą ir programinės įrangos sudedamąsias dalis.

Mano nuomone, svarbu labiau suderinti skirtingas šiuo metu valstybėse narėse galiojančias taisykles, kad jos taptų tikslesnės, konkretesnės, taip pat skaidresnės ir, svarbiausia, kad jos padėtų pasiekti skaidrumą visoje Europoje.

Kartu su šiuo pranešimu tikriausiai buvo galima pirmą kartą tinkamai pamatyti Lisabonos sutarties padarinius, su kuriais susidūrėme Europos Parlamente. Iš pradžių Komisija pateikė šį pasiūlymą Tarybai, tikėdamasi, kad šį klausimą tikriausiai būtų galima išspręsti iki Lisabonos sutarties pasirašymo. Deja, taip neatsitiko. Todėl pranešimas taip pat buvo pateiktas Parlamentui ir, manau, tai yra gerai, kad jis aptariamas šiame Parlamente, nes mūsų požiūris į tam tikrus dalykus, kuriuos netrukus aptarsiu, skiriasi nuo Tarybos požiūrio.

Mums pavyko išspręsti tam tikras teisines problemas, atsiradusias dėl Komisijos taikomo metodo. Visų pirma norėčiau padėkoti Komisijos atstovams už tai, kad mums pavyko teisinius klausimo aspektus sutvarkyti taip, kad dabar mūsų padėtis yra saugesnė. Galiausiai paminėsiu tik keletą pagrindinių išlikusių problemų.

Šiame Parlamente iš esmės sutariame visais klausimais, išskyrus vieną išimtį, ir tuo požiūriu mes taip pat nesutinkame su Taryba. Tai yra klausimas, susijęs su tuo, ar eksportuoti gaminius turėtų būti leidžiama prieš tam įvykstant, ar jau įvykus. Šiuo atveju dėl saugumo, priežiūros ir skaidrumo priežasčių labai svarbu užtikrinti, kad kas nors, eksportuojantis pavojingus gaminius, iš pradžių paprašytų leidimo, o ne vėliau, jau eksportavus, kreiptųsi dėl leidimo eksportuoti tokius gaminius, nes tuomet mums nelabai pavyktų uždrausti šį eksportą. Tai yra gerai žinomos diskusijos dėl ex post ir ex ante: mano nuomone, būtų prasmingiau pirma suteikti leidimą ir paskui eksportuoti gaminius.

Įsipareigojimo teikti pranešimus skaidrumo klausimu visi – išskyrus Tarybą – sutariame. Manau, kad Europos Parlamentas turėtų būti visapusiškai informuojamas – kaip tai padaryti techniniu požiūriu, galime aptarti – apie tai, kokių gaminių, kur ir kiek jų buvo leista eksportuoti, nes akivaizdu, kad Parlamentas yra ta institucija, kuri turi užtikrinti, kad viskas būtų atliekama tinkamai.

Taip pat svarbu aptarti, kaip turėtume spręsti įtaisų, kurie galėtų būti panaudoti žmogaus teisėms pažeidinėti, eksporto klausimą. Manau, kad toks eksportas neturėtų būti leidžiamas. Turime užtikrinti, kad taip ir būtų. Nekantriai laukiu diskusijų.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, kiekvieną dieną Europos įmonės turi konkuruoti nuolat besikeičiančiomis ir vis konkurencingesnėmis sąlygomis. Patikimumo ir pristatymo laiku klausimai yra tokie pat svarbūs kaip ir kokybės ir kainos klausimai. Šiuo atveju dėl dvejopo naudojimo objektų eksporto kyla ypatingi uždaviniai, nes tokiam eksportui taikomi leidimo reikalavimai.

Dvejopo naudojimo objektai nėra vartojimo prekės. Visų pirma tai yra objektai, kurie plačiu mastu teisėtai naudojami įvairiuose pramonės sektoriuose – kosmoso pramonėje, telekomunikacijų pramonėje, aviacijoje, chemijos pramonėje ir daug kur kitur. Prekės yra kontroliuojamos, nes jos taip pat galėtų būti naudojamos kariniams tikslams.

Dauguma valstybių narių savo eksportuotojams nustato specialias eksporto lengvatas. Šios lengvatos suteikiamos naudojant bendrųjų licencijų formą ir jomis naudodamosi tam tikrų valstybių narių įmonės gali dvejopo naudojimo objektus eksportuoti patirdamos minimalią naštą.

Atlikus šių nacionalinių lengvatinių priemonių analizę 2008 m. Komisija pateikė savo pasiūlymą, kurio tikslas – praplėsti šių nacionalinių lengvatų taikymą eksportuotojams visoje Europos Sąjungoje. Pasiūlymas dėl naujo ES bendrojo eksporto leidimo parengtas siekiant leisti visų valstybių narių eksportuotojams pasinaudoti supaprastinta eksporto procedūrų tam tikriems dvejopo naudojimo objektams eksportuoti į tam tikras vietas teikiama nauda. Dėl to bus lengviau dalyvauti tarptautinėse parodose ir mugėse. Suremontuotų objektų eksportas taip pat taps paprastesnis, o telekomunikacijų įrangos ir tam tikrų pramoninių cheminių medžiagų eksportas bus supaprastintas. Kita vertus, valstybės narės galės skirti savo ribotus išteklius sandoriams, kurie iš tikrųjų kelia pavojų, kontroliuoti.

Pramonės atstovai Komisijai reguliariai skundžiasi, kad į vieną valstybę narę neleidžiama eksportuoti gaminių, nors kitos valstybės narės visai tokius pat sandorius leidžia sudaryti. Prieš jus esantis pasiūlymas – tai pirmas žingsnis siekiant panaikinti šiuos skirtumus mūsų bendrojoje rinkoje. Dauguma kitų šalių imasi panašių veiksmų siekdamos pirmenybę teikti savo darbui eksporto kontrolės srityje ir mes neturėtume atsilikti.

Norėčiau padėkoti pranešėjui J. Leichtfriedui ir kitiems Parlamento nariams už jų itin konstruktyvų darbą rengiant pranešimą. Jūsų ir jūsų komiteto pateiktas pranešimas iš tikrųjų yra žingsnis teisinga kryptimi ir jis iš esmės atitinka Komisijos požiūrį.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, Užsienio reikalų komiteto nuomonės referentas.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, turime nagrinėti temą, darančią vienodą poveikį prekybai ir saugumui. Dvejopo naudojimo objektai yra gaminiai, kurie gali būti panaudojami dviem būdais. Tai reiškia, kad jie gali būti naudojami civiliniams tikslams, t. y. turėti puikią praktinę paskirtį, arba naudojami labai pavojingu būdu, tačiau visais atvejais tai yra su saugumu susijęs naudojimas. Kai kurios šalys, pvz., Vokietijos federacinė ekonomikos ir technologijų ministerija, teigia, kad tai yra, cituoju, „nepavojingi objektai“. Tai neteisinga. Anksčiau šio Parlamento komitetuose buvo laikomasi atsakingesnio požiūrio.

Kalbu kaip Užsienio reikalų komiteto ir Saugumo ir gynybos pakomitečio nuomonės referentas. Šiuose komitetuose laikomės labai aiškios pozicijos. Manome, kad būtų visiškai aplaidu neatsižvelgti į tam tikrus kontrolės mechanizmus. Todėl norėčiau paprašyti savo kolegų Parlamento narių vadovautis Užsienio reikalų komiteto ir Saugumo ir gynybos pakomitečio rekomendacijomis, o ypač ką tik kalbėjusio pranešėjo rekomendacijomis ex ante kontrolės klausimu. Tai yra vienas pagrindinis ginčytinas klausimas, kurio dar neišsprendėme.

Jeigu patikrinimus darytume tik po įvykio, tai reikštų mažesnį saugumą. Tačiau norime, kad ES piliečiai būtų saugesni, ir taip pat norime, kad mūsų šalys partnerės ir prekybos partneriai būtų saugesni. Nenorime, kad ex ante kontrolės principas, kurio laikėsi Tarptautinės prekybos ir Užsienio reikalų komitetai, dabar būtų pakeistas ex post kontrolės principu. Taip prekybos interesai taptų svarbesni už saugumo interesus. Dauguma valstybių narių, pvz., Nyderlandai, išreiškė aiškų prieštaravimą tam. Todėl neabejotina, kad savo piliečių interesus apgintume, jeigu plenariniame posėdyje patvirtintume komitetų parengtus dokumentus.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger, PPE frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, aptariamame Dvejopo naudojimo objektų reglamente nustatyta bendrųjų leidimų eksportuoti į trečiąsias šalis nepavojingus objektus ir technologijas išdavimo tvarka ir šiuo reglamentu siekiama dvejopų tikslų. Tačiau šiais bendraisiais leidimais taip pat siekiama sudaryti sąlygas Europos eksportuotojams ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms patikimai planuoti. Šiuo reglamentu taip pat stengiamasi palengvinti mūsų Europos eksportuotojų dalią siekiant sutaupyti jų laiką, kurį jie gaišta dėl individualių leidimo išdavimo procedūrų, ir, svarbiausia, padidinti jų konkurencingumą. Todėl manau, kad eksportuotojams nustatytos išsamios registracijos procedūros ir papildomi reikalavimai ne palengvins jų dalią, o sukurs papildomų išlaidų.

Nėra jokios abejonės, jog turime užtikrinti, kad eksportas, kuriuo siekiama dvejopų tikslų, taip pat būtų naudojamas saugiai ir nekeltų pavojaus, tačiau bet kuriuo atveju taip pat turime kelti per didelių ir nereikalingų išlaidų klausimą. Galėčiau pateikti vidutinės įmonės, veikiančios mechaninės inžinerijos srityje ir visą parą teikiančios įrenginių remonto ir įrenginių detalių tiekimo paslaugas, pavyzdį. Šias paslaugas taip pat toliau turi būti įmanoma teikti nepaisant griežtesnių eksporto nuostatų.

Tą patį galima pasakyti apie kibernetinių atakų sritį ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą. Jeigu nesame nustatę aiškių kriterijų ir pagrindinių sąlygų šiose srityse ir jeigu formuluotės yra netikslios, tuomet šiuo atveju taip pat turiu kelti papildomų išlaidų ir neapibrėžtumo klausimą. Nors labai svarbu į sprendimų priėmimo procesus įtraukti suinteresuotuosius subjektus, tai visuomet turi būti daroma siekiant tinkamai ir praktiškai įgyvendinti sprendimus. Šiuo atveju taip pat nekyla jokių klausimų dėl skaidrumo ir saugumo svarbos.

Galiausiai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad šiuo reglamentu siekiama palengvinti procedūrą ir sumažinti biurokratinius reikalavimus. Gaminių ir technologijų saugaus naudojimo požiūriu juo siekiama stiprinti mūsų Europos ekonomiką ir supaprastinti susijusį administravimą.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, S&D frakcijos vardu.(RO) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau pasveikinti savo kolegą su išskirtiniu darbu, jo atliktu rengiant šį pranešimą, kuris yra labai techninis, tačiau turi realių padarinių mūsų Europos piliečių saugumui.

Europos Sąjunga dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolę vykdo beveik 15 metų. Patvirtintos prevencinės priemonės, pvz., reikalavimai licencijuoti eksportą ir užregistravimas muitinėje, leidžia Europos Sąjungai pasirūpinti, kad būtų išvengta ginklų, visų pirma masinio naikinimo ginklų platinimo. Tačiau Europos Sąjungos dvejopo naudojimo objektams taikomas režimas turi būti skaidresnis ir demokratiškesnis. Turi būti sukurta saugi sistema, kurioje, siekiant užkirsti kelią masinio naikinimo ginklų platinimo pavojui, būtų renkami, perduodami ir saugomi pranešimai apie eksportuojamus objektus, kurie gali būti naudojami ir civiliniams, ir kariniams tikslams.

Taip pat palankiai vertinu pranešėjo siūlymą, kuriame Dvejopo naudojimo objektų koordinavimo grupė raginama pateikti Europos Parlamentui metinę ataskaitą ir taip padėti jam atlikti savo kontrolės funkciją. Todėl Europos Komisijos pareiga – informuoti Parlamentą apie tai, kaip įgyvendinama reglamento nuostata dėl Bendrijos režimo, taikomo dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolei, ir pateikti siūlomų priemonių poveikio vertinimo ataskaitą.

Ne ką mažiau svarbu ir tai, kad reikia pagerinti Europos Sąjungos atstovavimą dalyvavimo tarptautinėse eksporto kontrolės sistemose požiūriu. Deja, tarptautinėse sistemose kontroliuotinų objektų sąrašai atnaujinami ir perkeliami į Europos Sąjungos teisės aktus nesudarant Europos Parlamentui galimybės dalyvauti šiame procese. Būtent todėl raginu pagerinti Parlamento kontrolę ir palengvinti jam atlikti teisėkūros vaidmenį, kaip nustatyta Lisabonos sutartyje.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, ALDE frakcijos vardu. (IT) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, nuo neatmenamų laikų, jeigu ir yra viena prekybos sritis, kurią sudėtinga kontroliuoti, tai yra prekyba ginklais. Esama įvairių būdų apsunkinti šią kontrolę . Vienas iš būdų – prekiauti akivaizdžiai nekenksmingais ginklais arba technologijomis, kurios lengvai gali būti paverstos ginklais, ir būtent todėl mums nerimą kelią reglamente numatyti dvejopo naudojimo objektai. Kita kliūtis – taisyklių perteklius, dėl kurių kontrolės sistema tampa neveiksminga.

Kai pradėjome nagrinėti šį atvejį, Komisija paprašė mūsų pakeisti 2000 m. patvirtintą reglamentą. Tuo tarpu jis buvo panaikintas ir buvome paraginti pakeisti naujesnį 2009 m. reglamentą pagal tą patį pasenusį pasiūlymą. Mes ką tik pradėjome trišalį dialogą ir jau turime naują Komisijos parengtą pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, ir vėl pakeisti reglamentą. Todėl pirmasis prašymas – nustatyti aiškias, paprastas ir skaidrias taisykles, kad Europos eksportuotojai turėtų konsoliduotą dokumentą.

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos (ALDE) keturios pastabos. Dėl mažos vertės krovinių mes ALDE frakcijoje sutinkame su Taryba ir labai skeptiškai žiūrime į šią sistemą. Parlamentas jau apribojo maksimalią vertę nuo 5 000 EUR iki 3 000 EUR ir nustatė įvairius kitus kriterijus. Paskirties šalių sąrašas yra labai ribotas. Būtent to mažosios ir vidutinės įmonės pagrįstai nori, tačiau mūsų pagrindinė nuostata yra susijusi su tuo, kad mes visų pirma norime užtikrinti saugumą, taip pat skatinti prekybą, ir šį klausimą turime toliau spręsti per trišalį dialogą.

Pritariame ex ante pranešimo sistemai ir valstybių narių pareigai registruotis. Galiausiai reikalaujame maksimalaus skaidrumo laipsnio siekiant užtikrinti, kad reglamente būtų nustatytas mechanizmas, padedantis informuoti suinteresuotuosius subjektus, pvz., žmogaus teisių arba taikos stebėsenos ir profesinių sąjungų organizacijos, apie įvairius sprendimų priėmimo procesą sudariusius etapus, šis informavimas taip pat turi reikšti pareigą pateikti Europos Parlamentui ataskaitą.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, GUE/NGL frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui J. Leichtfriedui už jo darbą rengiant šį pranešimą ir savo frakcijos vardu linkiu jam visokeriopos sėkmės neabejotinai sunkiose derybose su Taryba, kuri, deja, nedalyvauja šiose diskusijose.

Tačiau norėčiau paminėti porą aspektų. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos pateikti pakeitimai ne tiek atnešė naudos pranešėjui, kiek pakenkė Parlamento derybinei pozicijai, kuri buvo nustatyta Tarptautinės prekybos komitete. Pakeitimais siekiama palengvinti gyvenimą ginklų eksportuotojams. Todėl mano frakcija nepritars šiems pakeitimams.

Antra, norėčiau pareikšti, kad mano frakcija turi rimtų problemų dėl dvejopo naudojimo objektų sąrašo naudojimo siekiant užkirsti kelią besivystančioms šalims naudotis visų pirma aukštosiomis technologijomis. Tai visų pirma susiję su didelės galios kompiuterių eksporto ribojimais. Matėme politinio piktnaudžiavimo dvejopo naudojimo objektų sąrašu potencialą, ypač Vidurio ir Rytų Europoje. Dėl šios priežasties parengėme pakeitimą Nr. 47 ir paprašyčiau pritarti šiam pakeitimui atsižvelgiant į besivystančių šalių interesus.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Pone pirmininke, branduolinis kuras, cheminės medžiagos ir kompiuterinės programos gali būti naudojamos taikiems tikslams, tačiau jos taip pat gali būti naudojamos kariniams tikslams. Kai kurios valstybės narės daugelį metų tiekia į Libiją ginklus ir net kankinimo įrangą. Naujausias ginklų eksporto pranešimas – labiau panašus į nuodėmių sąrašą – rodo, kad Italija, Malta ir Vokietija teikė M. Gaddafiui didelį kiekį ginklų. Kita vertus, Prancūzija buvo pagrindinė ginklų tiekėja arabų šalims. Kitos – kaip mano šalis, Austrija, – tvirtai laikėsi ribojimų. Turime siekti, kad neliktų šio disbalanso.

Visose valstybėse narėse ir ES ginklų pramonėje apskritai turi būti laikomasi griežtų kontrolės ir skaidrumo nuostatų. Tačiau sistema taip pat turi būti nuolat atnaujinama. Visų pirma, atsižvelgiant į programinę įrangą, informacines technologijas ir išmaniuosius telefonus, reikia, žinoma, apsvarstyti, ar tai nebus naudinga demokratiniams judėjimams, kaip neseniai matėme arabų šalyse. Todėl mums reikia daugiau diferencijuotų tyrimų, susijusių su galimais panaudojimo būdais ir pirkėjų patikimumu.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Pone pirmininke, šiuo teisės aktu reglamentuojamų gaminių, kurie gali būti naudojami ir civiliniams, ir kariniams tikslams, skaičius yra daug didesnis nei iš pradžių manėme. Tai apima viską nuo sunkvežimių iki reaktyvinių lėktuvų variklių ir telekomunikacijų įrangos. Todėl, manau, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tiesioginė nuoroda į ginklų pramonę šiuo atveju dažnai yra klaidinanti. Šis teisės aktas taip pat yra svarbus siekiant Europoje supaprastinti ir suderinti prekybos gaminiais, kurie gali būti naudojami civiliniams ir kariniams tikslams, tvarką. Ji turi būti griežta, nuspėjama ir aiški, tačiau ir suderinta. Kiekvieną kartą, kai girdžiu, kad Švedijos įmonė netenka galimybės eksportuoti dėl su ES teisės aktais susijusių priežasčių, ir tik paskui sužinojus, kad, pvz., Prancūzijos įmonė turi kuo puikiausias sąlygas eksportuoti tokius pat gaminius, tampa aišku, kad ES patyrė nesėkmę.

Turime nepamiršti, kad prekyba iš esmės yra geras dalykas. Aš turiu omenyje, pvz., telekomunikacijų įrangą, kuri yra nepaprastai svarbi demokratiniams judėjimams visame pasaulyje. Dėl šio pasiūlymo civilinė prekyba neturėtų tapti sudėtingesnė ir jai neturi būti taikoma daugiau biurokratinių procedūrų. Todėl prieštarauju pasiūlymui pateikti ex ante deklaraciją. Dėl šiuolaikinių pristatymo laiku sistemų, paslaugų susitarimų ir t. t. itin apsunkinama prekyba visiškai teisėtais gaminiais, kuriuos norime eksportuoti ir kurių norime daugiau matyti. Dauguma įmonių tiksliai žino, kokie tai yra gaminiai. Net ir informuodamos ex post, jos žino, kad bus nubaustos, jeigu ką nors eksportuos. Manau, kad svarbu supaprastinti prekybą. Turime užtikrinti, kad teisės aktai būtų griežti, aiškūs ir suderinti, tačiau kartu ir paprasti. Tai nėra suderinama su visų eksportuojamų gaminių ex ante patikrinimais. Pvz., dėl to tampa sudėtingiau nusiųsti svarbią telekomunikacijų įrangą į šalis, kurioms jos reikia.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Pone pirmininke, jei leisite, norėčiau jums labai padėkoti už tai, kad leidote kalbėti. Mūsų problema yra susijusi su tuo, kad ne visos ES valstybės narės taiko vienodus dvejopo naudojimo objektų eksporto kriterijus. Todėl, manau, turime siekti užtikrinti, kad visos ES valstybės narės civilinių gaminių, kurie gali būti naudojami kariniams tikslams, eksportui taikytų vienodus aukštus standartus.

Manau, kad šiame reglamente visų pirma turi būti atkreipiamas dėmesys į poreikį užkirsti kelią nepagrįstam ir nepageidautinam technologijų ir su jomis susijusios programinės įrangos platinimui, nes su šiuolaikinėmis technologijomis ir programine įranga susijusių atakų daugėja. Manau, kad tai būtų veiksminga kovos su kibernetiniu terorizmu priemonė.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Pone pirmininke, pranešimo temos opumas pasireiškia dvejopai – politiniu ir ekonominiu požiūriu. Viena vertus, ES nori neleisti dvejopo naudojimo prekių naudoti kariniams tikslams ir (arba) prieš žmones. Kita vertus, ji turi atsižvelgti į gamintojų ir vartotojų ekonominius interesus. Todėl reglamentas neišvengiamai yra painus, jame turi būti reglamentuojamos sąmoningai egzistuojančios spragos ir numatomos kitos tokios spragos, kurių gali atsirasti ateityje.

Be to, nors kai kuriems reglamentas atrodytų per daug griežtas, kitiems jis atrodytų per silpnas, nuolat peržiūrėtinas. Kaip Užsienio reikalų komiteto narys, visiškai pritariu poreikiui turėti skaidresnį ir griežtesnį reglamentą. Todėl visiškai pritariu tam, kad leidimas eksportuoti būtų suteiktas iš anksto, o ne atvirkščiai. Ypač po Lisabonos sutarties Parlamentas gali tik padėti ir būtent tai jis daro čia ir dabar. Todėl jo vaidmuo turėtų būti stiprinamas ir į šį vaidmenį neturėtų būti žiūrima atsainiai.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Pone pirmininke, kalbant apie eksporto leidimą dvejopo naudojimo objektams, tikriausiai visi pritarėme poreikiui Europos Sąjungoje turėti vienodas taisykles, kad kiekviena valstybė narė nepradėtų taikyti skirtingos praktikos, dėl kurios atsirastų konkurencijos iškraipymai ir pasiektume visiškai priešingus rezultatus nei iš tiesų norime.

Žinoma, tai, kad leidimas eksportuoti ir eksporto patvirtinimas turėtų būti suteikiamas iš anksto, skamba logiškai. Norime didesnio skaidrumo ir norime, kad tai būtų stebima, kad galėtume iš to pasimokyti. Šiuo atveju norėčiau pritarti E. Köstinger, kuri sakė, kad mums iš tikrųjų reikia sistemos, kuri nesukeltų sunkumų mūsų mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir kuria jie galėtų lengvai naudotis. Pasaulio rinka skirta ne vien dideliems koncernams, bet taip pat mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Tai taip pat būtų mano prašymas pranešėjui, t. y. užtikrinti, kad mūsų mažosios ir vidutinės įmonės taip pat galėtų patenkinti nustatytas sąlygas ir reikalavimus ir būtų pajėgios juos įgyvendinti.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Pone pirmininke, su kariniams tikslams skirtų civilinių gaminių ir technologijų naudojimu susijusi problema yra ta, kad jų atžvilgiu nėra laikomasi jokio požiūrio, kuris galiausiai nebūtų požiūris, susijęs su vadinamųjų „dvejopo naudojimo gaminių ir paslaugų“ eksporto kontrole. Ši eksporto kontrolė yra svarbi ir ji turėtų būti vykdoma griežtai, tačiau nesukelti neigiamų padarinių besivystančių šalių galimybei įsigyti jų vystymuisi reikalingų gaminių ir technologijų. Svarbu padidinti susijusių procesų skaidrumą ir sudaryti galimybes vykdyti demokratinę kontrolę.

Tačiau šioje srityje taip pat reikia, kad šio reglamento uždaviniai būtų suderinti su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis. Pvz., prisimename Septintosios bendrosios programos lėšomis finansuojamus mokslinių tyrimų projektus, ypač tuos, kuriuos įgyvendinant dalyvavo Izraelio orlaivių ir erdvėlaivių pramonė, gaminusi automatiškai valdomą lėktuvą, kuris buvo naudojamas per 2008 ir 2009 m. išpuolius Gazos ruože ir sukėlė daugybės žmonių mirtį. Reikia kruopščiai įvertinti šių programų rezultatų galimą dvejopą panaudojimą civiliniams ir kariniams tikslams.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, K. De Guchto vardu norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui ir jo komitetui už jų atliekamą darbą. Komisija iš esmės pritaria jų pranešime išdėstytai nuomonei ir sutinka dėl dviejų likusių klausimų, kuriuose jie siūlo vieną ex ante sistemą. Svarbiausias dalykas Komisijai yra tai, kad tai ta pati sistema, nes šioje srityje turime vengti įvairių rūšių dvigubų standartų ir per didelio sudėtingumo.

Taip pat sutinkame su jumis, kad reikalingas tam tikros rūšies ataskaitų teikimo mechanizmas, – žinoma, nesukeliant perdėtos naštos visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau tam tikros rūšies ataskaitų teikimo mechanizmas būtų reikalingas ir tikiuosi, kad jūs galėsite vėliau susitarti su Taryba šiais likusiais klausimais. Pone pirmininke, dar kartą dėkoju jums už šias diskusijas.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, pranešėjas.(DE) Pone pirmininke, norėjau pasinaudoti dviem likusiomis minutėmis ir kreiptis į Tarybą. Tačiau vietos, kuriose turėtų sėdėti Tarybos atstovai, tėra tuščios. Nesu tikras, ar verta rengti diskusijas nedalyvaujant Tarybai. Manau, tiktų Tarybą informuoti, kad jeigu nori kažko iš Europos Parlamento, ji privalėtų čia atvykti ir šiame Parlamente išklausyti susijusias diskusijas.

Žinau, kad šis klausimas yra susijęs su dauguma pramonės šakų. Jis susijęs su dauguma objektų ir darbo vietų ir ypač susijęs su darbo vietomis mažosiose ir vidutinėse įmonėse, kurios sukuria aukštąsias technologijas ir yra labai svarbios. Joms itin svarbu turėti vienodas taisykles Europos Sąjungoje ir nesusidurti su padėtimi, kai – kaip minėjo Ch. Fjellner – viena šalis vykdo savo pareigas, o kita – ne ir kai galiausiai atsitinka taip, kad pralaimi ta šalis, kuri laikosi taisyklių. Taip neturėtų būti.

Todėl svarbu greitai rasti sprendimą ir taip pat kad Taryba suprastų, jog ne viskas yra taip, kaip ji norėtų. Tai taip pat yra svarbu. Suprasdami tai, greitai rasime sprendimą, atitinkantį Europos pramonės, Europos darbuotojų, žmogaus teisių apsaugos ir saugumo ir laisvės užtikrinimo nuo už Europos Sąjungos ribų esančio pavojaus interesus. Šiuo pranešimu siekiama tai palengvinti.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas dėl J. Leichtfriedo pranešimo (A7-0028/2011) vyks rytoj vidurdienį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika