Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0063(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0329/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0329/2010

Συζήτηση :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0137

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α7- 0329/2010) του κ. Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού [COM (2010) 0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063 (COD)].

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, εισηγητής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειές τους κατά την εκπόνηση αυτής της ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα έκθεσης. Η πρόταση της Επιτροπής για τις στατιστικές στον τομέα του τουρισμού μας προσέφερε μια καλή ευκαιρία αναθεώρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα συγκυρία, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική με βάση τις νέες αρμοδιότητες της ΕΕ σε αυτό το πεδίο. Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων μας όσον αφορά τις στατιστικές για τον τουρισμό μπορεί, άλλωστε, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, παρέχοντας στους φορείς χάραξης πολιτικής μια καλή βάση για την εφαρμογή επιτυχημένων τουριστικών πολιτικών.

Για τους λόγους αυτούς, η προσέγγιση την οποία υιοθέτησα, με την υποστήριξη των σκιωδών εισηγητών μας, κατά τη διαμόρφωση της θέσης του Κοινοβουλίου, συνίστατο στη σθεναρή υποστήριξη του στόχου της βελτίωσης της πληρότητας, της συνάφειας και της συγκρισιμότητας των στατιστικών στοιχείων που προσφέρονται σε αυτόν τον τομέα, εναρμονίζοντας περισσότερο τα στατιστικά στοιχεία με τις νέες τάσεις στον τομέα του τουρισμού, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται, λόγου χάρη, η αύξηση των κρατήσεων στο Διαδίκτυο και των ταξιδιών μικρής διάρκειας. Συμφωνούμε όλοι ως προς το ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της ΕΕ είναι μια μέθοδος για να συνεχίσουμε να προσελκύουμε επισκέπτες στην Ευρώπη, οπότε είναι σημαντικό τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε να συμβαδίζουν με τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά του τομέα, εντοπίζοντας τις τρέχουσες και δυνητικές τάσεις σε αυτόν τον τομέα και παρακολουθώντας την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης. Με τον τρόπο αυτόν, η συλλογή στατιστικών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στην τουριστική βιομηχανία.

Άλλωστε, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία θα είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα, προσφέροντας ικανοποιητική εποπτεία του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την ανάγκη διατήρησης σε μειωμένο επίπεδο των επιβαρύνσεων για τους ερωτηθέντες. Γι’ αυτό επιθυμούσα τόσο πολύ να επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις μονοήμερες επισκέψεις, κάτι που έχει πλέον συμπεριληφθεί στην τελική συμφωνία, καθόσον οι μονοήμερες επισκέψεις αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο άσκησε πίεση ώστε ο κανονισμός να καλύπτει τομείς της συλλογής δεδομένων οι οποίοι, μέχρι στιγμής, δεν θεωρούνταν σημαντικοί για τις στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, όμως θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν ως ένδειξη αναγνώρισης του σημαντικού κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου του τουρισμού. Έκρινα ότι η συλλογή δεδομένων για την απασχόληση και τις οικονομικές δαπάνες –τους λεγόμενους δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό– ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό, οπότε ασκήσαμε έντονη πίεση για τη συμπερίληψή της στον κανονισμό.

Η τελική συμφωνία με το Συμβούλιο περιλαμβάνει τώρα πρόβλεψη για την εκπόνηση πιλοτικών μελετών οι οποίες θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εντοπίζουν τον αντίκτυπο του τουρισμού στην οικονομία και την απασχόληση, κάτι που ευελπιστώ ότι θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του πραγματικού μεγέθους και της αξίας της τουριστικής μας βιομηχανίας. Η τελική συμφωνία συνοδεύεται επίσης από τη συμπερίληψη πιλοτικών μελετών οι οποίες καταδεικνύουν την επίδραση του τουρισμού στο περιβάλλον – ζήτημα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως ενόψει της ανάγκης υιοθέτησης μιας βιώσιμης προσέγγισης του τουρισμού.

Η συμπερίληψη στοιχείων σχετικά με την προσβασιμότητα των τουριστικών καταλυμάτων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, στοιχείο που αποτέλεσε το μόνο πραγματικό σημείο τριβής με το Συμβούλιο, αποτελεί σήμερα εξίσου σημαντική προσθήκη στο κείμενο. Ενόψει της επιμονής του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτήν την πτυχή, το Συμβούλιο τελικά υποχώρησε και συμφώνησε να συμπεριληφθεί ως μέρος των βασικών πληροφοριών που συλλέγονται από τα τουριστικά καταλύματα.

Σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει για τον περιορισμό της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή –κάτι που με απασχόλησε εξίσου έντονα– είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Ευελπιστώ ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει με μεγάλη πλειοψηφία τη συμφωνία κατά την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, σε μια περίοδο λιτότητας, η Επιτροπή εξορθολογίζει επίσης τις διαδικασίες της.

Κύριε Simpson, ως εισηγητής, δηλώσατε ότι η υπό συζήτηση έκθεση είναι τεχνικού χαρακτήρα, πράγμα που ισχύει, δεν παύει όμως να είναι μια σημαντική έκθεση. Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής ήταν η ενημέρωση και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού. Τόσο οι παραγωγοί όσο και οι χρήστες των στατιστικών για τον τουρισμό έχουν ζητήσει αυτήν την προσαρμογή. Συνεπώς, απώτερος στόχος μας είναι η παροχή μηνιαίων και ετήσιων ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση στον τομέα του τουρισμού χρησιμοποιώντας κοινό πλαίσιο αναφοράς.

Η πρόταση είναι πολύ καλά ισορροπημένη από την άποψη των αναγκών για δεδομένα καθώς και των επιβαρύνσεων για τους ερωτηθέντες και τις αρμόδιες διοικητικές αρχές. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έχει προβλεφθεί η συλλογή μέρους των στοιχείων σε προαιρετική βάση ή ανά τριετία, η αναβολή της έναρξης ισχύος ορισμένων διατάξεων σε μεταγενέστερο στάδιο, και η εξαίρεση των μικρότερων επιχειρήσεων.

Μετά από άτυπο τριμερή διάλογο που διεξήχθη στις 12 Ιανουαρίου 2011 και τις συζητήσεις που ακολούθησαν, όπως αναφέρατε, κύριε εισηγητή, συμφωνήθηκε ένα συμβιβαστικό κείμενο μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, το Συμβούλιο συμφώνησε σε ένα πρόσθετο αίτημα του Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα στη συμπερίληψη στον κανονισμό της μεταβλητής που αφορά την προσβασιμότητα των τουριστικών καταλυμάτων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Όλες οι τροπολογίες στην έκθεση και το συμβιβαστικό κείμενο είναι αποδεκτές από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, κύριε Simpson, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για τις εποικοδομητικές προσπάθειές σας κατά την επεξεργασία της πρότασης. Μετά από γόνιμη συνεργασία μεταξύ και των τριών θεσμικών οργάνων, εκτιμώ ότι έχουμε πλέον φτάσει στον τελικό μας στόχο, που είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη συστηματική ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσήλωσή του και την ικανότητά του να διατυπώνει πολιτικές θέσεις με καίρια συνοπτικό τρόπο.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα υποστηρίξει ολόψυχα τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά το κείμενο που ισχύει από το 1995, το οποίο δεν αντανακλά πλέον τη σημερινή πραγματικότητα σε σχέση με ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως οι νέες ανάγκες και νέες συνήθειες των χρηστών, η ανάγκη για πιο επίκαιρα δεδομένα και βελτιωμένη συγκρισιμότητα και πληρότητα του πλαισίου που αφορά τα στατιστικά στοιχεία.

Στο τελικό κείμενο εντάσσονται όλες οι πολιτικές προτεραιότητες που υποστηρίχθηκαν από την Ομάδα PPE κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· ειδικότερα, ο καλύτερος ορισμός των τμημάτων του κανονισμού που μπορούν να τροποποιηθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η εισαγωγή του ορισμού των «μονοήμερων επισκέψεων», που είναι αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθούν στη συλλογή στατιστικών στοιχείων όσες και όσοι πραγματοποιούν ημερήσια ταξίδια, λαμβάνοντας έτσι υπόψη και το φαινόμενο του συνεδριακού τουρισμού, ο βελτιωμένος ορισμός των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να συλλέγονται, περιλαμβανομένων των δαπανών των τουριστών κατά τις μετακινήσεις τους για φαγητό και ποτό σε μπαρ και εστιατόρια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της τουριστικής μας βιομηχανίας, έγιναν αποδεκτά –έστω και σε εθελοντική βάση– από το Συμβούλιο, όπως και τα δεδομένα σχετικά με την προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ο εισηγητής έχει ήδη επισημάνει δεόντως ότι το θέμα αυτό έχει καίρια σημασία για την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου.

Εν κατακλείδι, ο κανονισμός αυτός αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό την οποία εξετάζουν όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ενημερωμένου νομικού πλαισίου το οποίο θα συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην αγορά και θα προσεγγίζει με πιο σαφή και συνεκτικό τρόπο τη συλλογή στοιχείων για τον τουρισμό, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τομέα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών.

Εκφράζω και πάλι τις ευχαριστίες μου στον κ. Simpson, στην Επιτροπή για την πρωτοβουλία, και στο Συμβούλιο για την εξαιρετική μεσολάβησή του.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(RO) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Brian Simpson γι’ αυτήν την έκθεση σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών στατιστικών για τον τουρισμό. Είναι καθήκον των κρατών μελών να συλλέγουν, να αρχειοθετούν, να επεξεργάζονται και να διαβιβάζουν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και ζήτηση στον τομέα του τουρισμού. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού είναι μικρές και μεσαίες. Η στρατηγική σημασία τους δεν περιορίζεται απλώς στην οικονομική τους αξία· πρωτίστως, πρέπει να αναγνωριστεί το σημαντικό δυναμικό που προσφέρουν όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2007, μία στις τρεις ευρωπαϊκές οικογένειες δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για διακοπές μίας εβδομάδας κάθε χρόνο. Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών που είναι ευάλωτοι έναντι του κινδύνου της φτώχειας. Κατά συνέπεια, μειώθηκε ακόμη περισσότερο ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος μίας εβδομάδας διακοπών κάθε χρόνο. Επομένως, εκτιμώ ότι τα στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό είναι αναγκαία και, επιπλέον, προσφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης αυτού του τομέα. Ο κοινωνικός τουρισμός αυξάνει τον αριθμό των ευρωπαίων τουριστών και συμβάλλει στην αντιστάθμιση του εποχικού χαρακτήρα του τουρισμού, στην ενίσχυση της ιδέας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, καθώς και στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Τα στατιστικά στοιχεία για τον κοινωνικό τουρισμό μπορούν να επιτρέψουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες διαφόρων κοινωνικών ομάδων και να σχεδιάσουν κατάλληλα προγράμματα.

Κατά την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών με βάση τον υπό εξέταση κανονισμό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες πρέπει επίσης να προσφέρουν στοιχεία σχετικά με τους πόρους που διατίθενται για τον τουρισμό σε κάθε κράτος μέλος, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοινοτικά κονδύλια.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: κατά τη γνώμη μου, οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τον τουρισμό πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό, τον εποχικό χαρακτήρα της απασχόλησής του, την επαγγελματική κατάρτιση και τα προσόντα του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας του. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας τουρισμό χωρίς καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, κ. Brian Simpson, για την καθοδήγηση των εργασιών της επιτροπής και την επεξεργασία του φακέλου, κυρίως δε για το γεγονός ότι κατέστησε δυνατή την ολοκλήρωση της διαδικασίας –έτσι τουλάχιστον ελπίζω, καθώς η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) θα υπερψηφίσει το κείμενο– και την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση και, ως εκ τούτου, την επιτυχή ολοκλήρωση του κανονισμού.

Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει κατ’ ουσίαν την αναθεώρηση του κανονισμού, με τον οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού και, πιο συγκεκριμένα, για όλα τα στάδιά της, από τη συλλογή ως την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων, καθιστώντας δυνατή την αξιοποίηση των βέλτιστων γνώσεων για τον οικονομικό κόσμο που δραστηριοποιείται και περιστρέφεται γύρω από τον τουρισμό.

Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι, από την οδηγία του 1995, η οποία είναι προκάτοχος της παρούσας οδηγίας, έχει σημειωθεί αξιόλογη αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας, ενώ πρέπει να αναγνωρίσουμε, ειδικότερα, τις σημαντικές δυνατότητες συμβολής του οικονομικού συστήματος του τουρισμού στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας στο εγγύς μέλλον.

Συμμετείχα στην επεξεργασία αυτού του φακέλου ως σκιώδης εισηγητής για την Ομάδα ALDE και, όπως ανέφερα προηγουμένως, θα υπερψηφίσουμε το κείμενο. Εκτιμώ ότι η έκθεση Simpson θα αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής χάρη στην έννοια των δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό, η οποία συνίσταται στην υιοθέτηση πιλοτικών προγραμμάτων τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου σε μεμονωμένους τομείς της οικονομίας, με άλλα λόγια των πτυχών που αφορούν τις μονοήμερες επισκέψεις, την έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να καταρτίζεται ανά πενταετία και το ενδεχόμενο, ή μάλλον την αναγκαιότητα, εκπόνησης έκθεσης ανά πενταετία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των στατιστικών.

Θα ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβαση επισημαίνοντας ότι αυτό το εγχείρημα εντάσσεται στις νέες ευθύνες που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και εκτιμώ ότι, αυτή τη φορά, αρχίζουμε να αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά τις ευθύνες του Κοινοβουλίου, ενώ το ίδιο θα πράξουμε και σε σχέση με τον επόμενο φάκελο που επεξεργαζόμαστε και που σύντομα θα παρουσιαστεί σε τούτη την αίθουσα.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται από τον τουρισμό, 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις ασχολούνται με αυτόν και περίπου 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πληρούνται από αυτόν.

Ως εκ τούτου, η έκθεση του κ. Simpson σχετικά με την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για αναθεώρηση της νομικής βάσης των ευρωπαϊκών στατιστικών πάνω στον τουρισμό, είναι και σημαντική και έρχεται και σε μία περίοδο που είναι κρίσιμη για το μέλλον του τουρισμού, καθώς η οικονομική κρίση και οι πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο συνιστούν μεν απειλές για τον τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα, δημιουργούν συνθήκες εκτροπής των τουριστών στην ασφαλή Ευρώπη.

Ζητάμε από την Επιτροπή –πέρα από την συλλογή των στατιστικών στοιχείων– να ενσωματώσει όλα τα μέτρα που αφορούν τον τουρισμό και τους πολλούς άλλους τομείς που συνδέονται με αυτόν, προκειμένου να μπορέσουμε τελικά να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν. Σημειώνω, ότι στην χώρα μου την Ελλάδα, ο τουρισμός είναι πυλώνας για την οικονομία, αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ και καλύπτει 700.000 θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, για να είναι δυνατή η λήψη ορθών αποφάσεων σε οποιονδήποτε κλάδο, πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία και να μεριμνούμε ώστε οι περιφέρειες να δαπανούν με ορθό τρόπο τους πόρους τους αποβλέποντας στην ανάπτυξη ενός προϊόντος το οποίο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες.

Χαιρετίζω αυτήν την έκθεση. Τα στατιστικά στοιχεία έχουν απολύτως ζωτική σημασία. Ωστόσο, είναι άχρηστα αν δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε, και αυτή η έκθεση του Brian Simpson εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται τώρα, και θα συνεχίσουν να συλλέγονται στο μέλλον, θα είναι εύκολα προσβάσιμες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν θετικά προς όφελος της ίδιας της βιομηχανίας.

Χαιρετίζω το έργο που έχει επιτελέσει ο κ. Simpson και, όπως ανέφερε και ο ίδιος, έχει την ομόφωνη στήριξη της αρμόδιας επιτροπής, πολλά μέλη της οποίας είναι παρόντα σήμερα στην Ολομέλεια. Συμμερίζομαι επίσης την ανησυχία του για τον όγκο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που επιθυμεί να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προτιμούσα οι αλλαγές στις θεμελιώδεις πτυχές αυτού του πλαισίου να αποφασίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες. Είμαστε βουλευτές του ΕΚ από διαφορετικά κράτη μέλη, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση στα κράτη μέλη μας και, χωρίς επ’ ουδενί να επιδεικνύουμε έλλειψη σεβασμού προς την Επιτροπή, θα έλεγα ότι είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζουν εν τέλει ποιο είναι το προϊόν και ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρει.

Έως το 2004, η περιφερειακή ανάπτυξη, οι μεταφορές και ο τουρισμός περιλαμβάνονταν όλα στην ίδια ενότητα. Το 2004, οι τομείς αυτοί ανατέθηκαν σε διαφορετικές επιτροπές, οπότε τώρα οι μεταφορές και ο τουρισμός ανήκουν σε μία ενότητα ενώ η περιφερειακή ανάπτυξη σε άλλη.

Στην ενότητα των μεταφορών και του τουρισμού, ο τουρισμός παραμένει εν πολλοίς η Σταχτοπούτα. Ο τομέας αυτός παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να εξελιχθεί σε παράγοντα πολύ πιο σημαντικό και απ’ ό,τι υποθέτουμε στη σημερινή συζήτηση. Ο προηγούμενος συνάδελφος έκανε λόγο για 4% του ΑΕγχΠ. Αν όμως ελέγξετε τα στοιχεία, θα διαπιστώσετε λόγου χάρη ότι η Ευρώπη είναι ο υπ’ αριθμόν ένα προορισμός στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 40% των παγκοσμίων αφίξεων το 2008. Επιπλέον, στον τουρισμό αντιστοιχούν 9,7 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης κάθε έτος.

Έτσι, το θέμα που συζητούμε εδώ σήμερα αφορά ένα μωσαϊκό το οποίο αποτελείται από διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες. Μόλις αγγίξαμε την επιφάνεια· μόλις αρχίσαμε να διερευνούμε τις δυνατότητες αυτού του τομέα, και πρέπει να συνεχίσουμε από το σημείο αυτό την προσπάθεια για περαιτέρω προώθησή του. Πρωτίστως, αν θέλουμε να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε τον τουρισμό, χρειαζόμαστε το είδος της έκθεσης που εκπόνησε ο Brian Simpson, ενώ πρέπει να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ θερμά τον εισηγητή, κ. Simpson, για τη συμφωνία που πέτυχε σε σχέση με ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα όπως τα στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό, μαχόμενος σε κάθε βήμα της πορείας.

Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για έναν τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται πάνω από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες, φυσικά, είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες αντιστοιχούν σχεδόν 10 εκατομμύρια. θέσεις εργασίας· πρόκειται για έναν τομέα πολύ υψηλής έντασης εργασίας στον οποίο οι ανθρώπινοι πόροι, και η ποιότητά τους, έχουν θεμελιώδη σημασία· αντιπροσωπεύει δε το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατ’ ουσίαν, συζητούμε για έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης ο υπ’ αριθμόν ένα παγκόσμιος προορισμός τουριστών. Με λίγα λόγια, η Ένωση κατέχει ηγετική θέση η οποία, μέχρι προσφάτως, είχε αφεθεί σε μεγάλο βαθμό στις ιδιοτροπίες της αγοράς και τις κυρίαρχες συνθήκες, με τις σοβαρές ανισότητες και τη σπατάλη που αυτές συνεπάγονται.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας μας προσέφερε επιτέλους τη νομική βάση που χρειαζόμαστε για μια νέα τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ζητούσε προ πολλού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω σειράς πιλοτικών και προπαρασκευαστικών προγραμμάτων.

Στην περσινή ανακοίνωση της Επιτροπής περιγράφονται οι νέοι στόχοι σε σχέση με αυτές τις αρμοδιότητες, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης του τουριστικού τομέα μέσω βελτίωσης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας με τα κράτη μέλη.

Δηλώνεται ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτούνται καλύτερα, συγκρίσιμα, πλήρη, ενημερωμένα και αξιόπιστα στοιχεία, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η έκθεση του κ. Simpson περιλαμβάνει τις νέες αυτές κατευθύνσεις και απαιτήσεις. Επεκτείνει τα κριτήρια για τον ορισμό των ποικίλων μορφών τουρισμού, όχι μόνο του τουρισμού διακοπών, αλλά και του κοινωνικού τουρισμού κλπ. Τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα προσβασιμότητας για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό παράγοντα, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για τον συνυπολογισμό των δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό, έτσι ώστε να διαμορφωθεί πολύ πιο αξιόπιστη εικόνα των συναφών οικονομικών πτυχών. Συνδυάζει επίσης νέες πτυχές και κριτήρια, όπως οι σύντομες μονοήμερες επισκέψεις και τα στοιχεία που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα των εστιατορίων, η οποία έχει μεγάλη σημασία για χώρες όπως η Ισπανία, η οικονομία των οποίων εστιάζεται στον τουρισμό.

Όλα αυτά τα νέα στοιχεία θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου τομέα, ο οποίος παράγει με εντατικούς ρυθμούς την απασχόληση που έχουμε ανάγκη. Αυτά τα νέα στατιστικά στοιχεία διευκολύνουν τις προσπάθειές μας να εκσυγχρονιστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις ενός τομέα ο οποίος πρέπει να αποτελέσει το θεμέλιο για μεγάλο μέρος της στρατηγικής «ΕΕ 2020», κυρίως όσον αφορά την εντατική δημιουργία θέσεων εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι καλής ποιότητας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LÁSZLÓ TŐKÉS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει τώρα η κ. Meissner. Έχετε στη διάθεσή σας ένα λεπτό.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον κ. Simpson. Στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, γνωρίζουμε ότι, αν μια έκθεση έχει καταρτιστεί από τον πρόεδρό μας, δεν θα μπορούμε να της προσάψουμε το παραμικρό. Λαμβάνει πάντα υπόψη πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές, και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι: εύγε Brian, μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το κείμενο.

Στην προκειμένη περίπτωση, έχει λεχθεί επανειλημμένως ότι πρόκειται για έκθεση τεχνικού χαρακτήρα. Αυτό ηχεί πολύ βαρετό. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι είναι καθόλου βαρετό. Αν και το κείμενο είναι τεχνικό, περιγράφει τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί πράγματι πολύ σημαντικό οικονομικό στόχο για εμάς στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε ήδη ότι το 40% των τουριστών σε διεθνές επίπεδο ταξιδεύει στην Ευρώπη. Έτσι, η Ευρώπη είναι σημαντική περιοχή για τον τουρισμό και, επομένως, έχει ζωτική σημασία να μάθουμε γιατί οι άνθρωποι αυτοί ταξιδεύουν στην Ευρώπη.

Αν, με τις νέες αρμοδιότητες που διαθέτουμε χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, θέλουμε τώρα να αναπτύξουμε ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρέπει να γνωρίζουμε τα δεδομένα και επίσης να είμαστε σε θέση να ανταλλάσσουμε αυτά τα δεδομένα με εναρμονισμένο τρόπο. Αυτός είναι ο σκοπός της υπό συζήτηση έκθεσης, η οποία παρουσιάζει επίσης τις νέες εξελίξεις, λόγου χάρη όσον αφορά τις μονοήμερες επισκέψεις ή τον ποδηλατικό τουρισμό. Θέλουμε συγχρόνως να συμπεριλάβουμε τη βιομηχανική μας κληρονομιά. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέλλον, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πραγματικά πώς να καθορίσουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, πάρα πολύ – η έκθεση είναι καλή και πιστεύω ότι μπορούμε να την υποστηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς τη σημασία του τουρισμού. Διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο για τους πολίτες της Ευρώπης, αλλά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα στατιστικά στοιχεία έχουν ζωτική σημασία. Μόνον μέσω της δημιουργίας μιας αξιόπιστης και ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων θα μπορούμε να χαράσσουμε πολιτικές οι οποίες θα μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του τουρισμού. Συγχαίρω τον εισηγητή για το έργο του, καθώς και τον συνάδελφό μου κ. Fidanza, ο οποίος παρουσίασε προ ολίγου τη θέση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες).

Από τη δική μου πλευρά, θέλω απλώς να θίξω τρία μάλλον γενικού χαρακτήρα ζητήματα. Πρώτον, φρονώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε πρακτικά τα νέα πολιτικά μέσα που μας προσφέρει η Συνθήκη και να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για τα κράτη μέλη.

Η δεύτερη παρατήρησή μου συνίσταται στο ότι, δεδομένου ότι τα διάφορα χρηματοδοτικά ταμεία της ΕΕ αντιμετωπίζουν και θα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εντεινόμενες πιέσεις, είναι πολύ σημαντικό να συγκριθούν τα αποτελέσματα των διαφόρων κρατών μελών και να επιλεγούν οι βέλτιστες πρακτικές, επιτυγχάνοντας έτσι ορισμένο βαθμό εναρμόνισης από τον οποίο να μπορούν να ωφεληθούν όλοι.

Η τρίτη και τελευταία παρατήρησή μου αφορά το ότι πρέπει να αναπτύξουμε τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό, ένα σύστημα που εφαρμόζεται επί σειρά ετών στον Καναδά. Αυτό θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τον αντίκτυπο στην οικονομία, την απασχόληση, το περιβάλλον και ούτω καθεξής και, ως εκ τούτου, να ανταποκριθούμε σε ευρύ φάσμα θεμάτων σε όλους τους πολιτικούς τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ λυπηρή την παντελή έλλειψη κάθε είδους επισήμων στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό της υπαίθρου και τον αγροτουρισμό, καθώς τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις. Επ’ αυτού, χαιρετίζω τις ενέργειες που προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων για τον τουρισμό. Θέλω επίσης να τονίσω τη σημασία της πλατφόρμας «ΤΠΕ και τουρισμός» την οποία προτείνει η Επιτροπή. Ωστόσο, εκτιμώ ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες δημιουργίας σε αγροτικές περιοχές προηγμένων υποδομών στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών, λόγου χάρη μέσω της παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικού διαδικτύου.

Στα πεδία του τουρισμού της υπαίθρου και του αγροτουρισμού προσφέρονται πάνω από 500.000 καταλύματα, τα οποία διαθέτουν συνολικά πάνω από 6 εκατομμύρια κλίνες. Και στους δύο αυτούς τομείς έχει σημειωθεί μέση ετήσια μεγέθυνση 10-15% τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αγροτικές περιοχές και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, από σεβασμό προς τον εισηγητή, θα δοκιμάσω την τύχη μου στα αγγλικά, ελπίζοντας ότι θα εκτιμηθεί τουλάχιστον η προσπάθεια!

Είναι πολύ σημαντικό, όταν εξετάζουμε τον τομέα του τουρισμού, να αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίος οικονομικός παράγοντας είναι ήδη ο τουρισμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης τεράστιος παράγοντας όσον αφορά τον χώρο εργασίας, ιδίως σε σχέση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται έντονα στο πεδίο του τουρισμού.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι ο τουρισμός δεν έχει μόνον θετική συμβολή, αλλά προκαλεί επίσης προβλήματα – προβλήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές, τον υπερβολικό συνωστισμό στις παραλίες και ούτω καθεξής. Για να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, χρειαζόμαστε καλής ποιότητας στατιστικές, καλής ποιότητας δεδομένα. Σε αυτό το πεδίο μας βοηθά η υπό εξέταση έκθεση. Είναι μια πολύ καλή έκθεση, την οποία πρέπει να υποστηρίξουμε όλες και όλοι.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αμφισβητήσω ελαφρώς τα όσα είπε ο κ. Leichtfried, για να ζωντανέψουμε λίγο τη συζήτηση.

Αν εννόησα καλώς, ο κ. Leichtfried ισχυρίζεται ότι ο τουρισμός δημιουργεί προβλήματα στις μεταφορές. Εγώ πιστεύω, απεναντίας, ότι οι μεταφορές βελτιώνουν και προωθούν τον τουρισμό και ότι, ως εκ τούτου, τώρα που επανεξετάζουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στην Ευρώπη, πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την πτυχή, καθόσον υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η βελτιωμένη, πιο ομαλή λειτουργία των μεταφορών, με αυξημένη χωρητικότητα και μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αποτελεί καίριο παράγοντα προώθησης του τουριστικού τομέα.

Ευελπιστώ λοιπόν ότι, στο μέλλον, η χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων, καθώς και τα συναφή δεδομένα, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν ευχής έργον αν τα ερωτήματα σχετικά με τους λόγους επιτυχίας ενός τουριστικού προορισμού –με άλλα λόγια, γιατί ένας προορισμός έχει αυξημένη ζήτηση ενώ σε άλλους παρατηρείται μείωση του αριθμού των επισκεπτών– μπορούσαν να απαντηθούν χρησιμοποιώντας στατιστικές πληροφορίες. Ωστόσο, αυτή είναι μια ευχή που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εκπληρωθεί. Πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, όπως οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, μετατρέπουν τις προβλέψεις στο πεδίο του τουρισμού σε παιχνίδι τύχης.

Δεν είναι καν δυνατό να πούμε με βεβαιότητα αν η εγκαινίαση νέων αεροπορικών συνδέσεων αυξάνει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων ή αν, αντιθέτως, οι νέες αεροπορικές συνδέσεις είναι αποτέλεσμα αυξανόμενης ζήτησης εκ μέρους των ταξιδιωτών. Εντούτοις, η περιορισμένη διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα των στοιχείων για τον τουρισμό αποτελεί επίσης πρόβλημα από χωροταξική άποψη. Σε τελική ανάλυση, αν επίκειται δυνητική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, είναι σημαντικό να οργανώνονται οι υποδομές με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό.

Η εφαρμογή ευέλικτων ωραρίων εργασίας και η ασφάλεια επηρεάζουν τον τουρισμό όπως ακριβώς και οι κοινωνικές αλλαγές. Εν τέλει, όμως, οι αποφασιστικοί παράγοντες θα είναι μάλλον η παγκόσμια οικονομία και ίσως η τιμή του πετρελαίου. Ακόμη και οι καλύτερες ευρωπαϊκές στατιστικές για τον τουρισμό ελάχιστα μπορούν να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Simpson αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε σχέση με το ευρωπαϊκό στατιστικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Λόγω των τεραστίων δυνατοτήτων του, ο τουρισμός συμβάλλει στην απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση. Η αποτελεσματικότητα ως προς την επεξεργασία των δεδομένων και η συγκρισιμότητα των παρεχόμενων στατιστικών στοιχείων πρέπει να βελτιωθούν.

Για να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό στο πεδίο του τουρισμού, η Ρουμανία χάραξε με επαγγελματισμό μια στρατηγική η οποία την έχει κάνει να ξεχωρίζει από άλλους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στη διαφημιστική προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της Ρουμανίας ως χώρας, και αυτή είναι μια έννοια την οποία χρησιμοποιούμε για να παρουσιάσουμε σε υποψήφιους τουρίστες τον αυθεντικό χαρακτήρα των παραδόσεών μας και τα υπέροχα τοπία που διαθέτουμε.

Οφείλω να υπογραμμίσω ότι η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων στις περιφέρειες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το στοιχείο στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση είναι, συνεπώς, η πολυμορφία.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι, δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σπανίως ασχολείται με θέματα που άπτονται του τουρισμού. Αν το εξετάσουμε πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι το έργο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού φαίνεται να εστιάζεται σε θέματα μεταφορών στο 95% των περιπτώσεων, και σε θέματα τουρισμού μόνον στο 5% των περιπτώσεων. Αν και υποστηρίζω ολόψυχα την έκθεση του κ. Simpson, θέλω να σας απευθύνω μια παράκληση: αν θέλουμε να συζητήσουμε για θέματα στατιστικής, είναι πολύ σημαντικό να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία είναι συγκρίσιμα. Το επόμενο στάδιο των εργασιών μας πρέπει να είναι η υιοθέτηση προτύπων σε επιμέρους τομείς, όπως λόγου χάρη στην περίπτωση των ξενοδοχείων. Αν ένα ξενοδοχείο διαθέτει δύο, τρία ή τέσσερα αστέρια, αυτό πρέπει να καθορίζεται με πολύ σαφή τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω στον κ. Simpson ότι ο αριθμός των ομιλητών που παρενέβησαν για να σχολιάσουν μια τόσο τεχνικού χαρακτήρα έκθεση καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το έργο που έχει επιτελέσει και πόσο σημαντικό είναι το θέμα που μας απασχολεί.

Παρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρήσουμε αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Θα είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, αναλυτικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις πολιτικής σχετικά με όλες τις πτυχές του τουρισμού που αναφέρθηκαν εδώ σήμερα, και πολλές άλλες πέραν αυτών. Καθώς ο τουρισμός εξελίσσεται, πρέπει και εμείς, όπως είναι φυσικό, να εξασφαλίζουμε τα πλέον ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία.

Τα τρία θεσμικά όργανα υπέβαλαν από κοινού μια πρόταση η οποία εξισορροπεί την ανάγκη άντλησης πληροφοριών, αφενός, και σεβασμού των βαρών τα οποία επωμίζονται οι ερωτηθέντες, αφετέρου. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον κ. Simpson για την έκθεσή του και να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γι’ αυτή τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, εισηγητής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα με ενδιαφέρον τα όσα σχολίασαν οι συνάδελφοί μου. Θέλω ειδικότερα να σχολιάσω το ζήτημα που εθίγη σε σχέση με το γεγονός ότι, ενώ η επιτροπή μας ονομάζεται Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, μόνον το πέντε τοις εκατό περίπου του φόρτου εργασίας μας αφορά τον τομέα του τουρισμού. Αυτό ισχύει από ορισμένες απόψεις, όχι όμως επειδή το Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί να ασχοληθεί περισσότερο με τον τουρισμό: ο λόγος είναι ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη δεν μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε περισσότερο με τον τομέα του τουρισμού. Αν υπάρχουν, λοιπόν, ευθύνες, αυτές πρέπει να αποδοθούν ευθέως στο Συμβούλιο.

Με αυτήν την έκθεση, αποκτούμε ένα πλαίσιο το οποίο θα μας προσφέρει τα δεδομένα που απαιτούνται για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες –τους ανθρώπους που ασχολούνται άμεσα με τον τουρισμό– να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν το τουριστικό μας προϊόν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτουμε μια πολύ έντονα διαφοροποιημένη τουριστική βιομηχανία –από τα όμορφα φυσικά τοπία και τις ηλιόλουστες παραλίες μας έως την πλούσια βιομηχανική και πολιτιστική μας κληρονομιά– και οι συνάδελφοι γνωρίζουν πόσο πολύ με ενδιαφέρει η βιομηχανική κληρονομιά.

Η Ευρώπη έχει πολλά να προσφέρει στους επισκέπτες, είτε προέρχονται από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ότι η εκπόνηση αυτής της έκθεσης μας προσφέρει την ευκαιρία να σχεδιάσουμε την παροχή ενός φανταστικού προϊόντος το οποίο θα μπορούν να επισκεφθούν και να απολαύσουν πολλοί άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους.

Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σκληρή δουλειά τους και τα καλά τους λόγια. Αυτού του είδους η συνεργασία διευκολύνει πολύ το έργο του εισηγητή. Δεν είμαι σίγουρος αν η έκθεση είναι εξαίρετη: δεν είναι μια λέξη που συνήθως με χαρακτηρίζει, αλλά θα την δεχτώ. Μπορώ πάντως να σας διαβεβαιώσω ότι, ως πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, προσβλέπω σε πολύ επιτυχή κατάληξη στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρος για το άρθρο του Κανονισμού που πρέπει να επικαλεστώ γι’ αυτήν την παρέμβαση. Σε προηγούμενη συζήτηση, διαμαρτυρήθηκα για την απουσία του Συμβουλίου. Ωστόσο, δεν πρέπει μόνον να διαμαρτυρόμαστε, αλλά και να επισημαίνουμε τα θετικά στοιχεία. Ήθελα λοιπόν να σχολιάσω τη σημερινή παρουσία της κ. Επιτρόπου και το γεγονός ότι οι ομιλίες της υπήρξαν σύντομες, περιεκτικές και ουσιαστικές από άποψη περιεχομένου – πολλοί συνάδελφοί της θα ήταν καλό να ακολουθήσουν το παράδειγμά της όσον αφορά τον τρόπο συμπεριφοράς τους σε τούτο το Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην Ένωση, με μεγάλες δυνατότητες συμβολής στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Καθώς υπάρχουν περί τα 1,8 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η εκτιμώμενη συμβολή της τουριστικής βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ στην ΕΕ υπερβαίνει το 5%. Το σύστημα συλλογής και διαχείρισης στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό ρυθμίζεται σήμερα από την οδηγία 95/57/ΕΚ σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα αυτόν. Θεωρώ ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι μόνον χρήσιμα για την παρακολούθηση συγκεκριμένων πολιτικών στον τομέα του τουρισμού, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι δημογραφικές τάσεις, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η εποχική κατανομή των τουριστικών ρευμάτων και η ολοένα και συχνότερη χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών από τους πελάτες. Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των στατιστικών στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών για τον τουρισμό σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, φρονώ ότι συνολικός στόχος μας πρέπει να είναι η ενίσχυση του τουριστικού τομέα της ΕΕ μέσω συντονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης για τη συμπλήρωση των προσπαθειών των επιμέρους κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετώπισε πρόσφατα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τις οποίες επιδείνωσε η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία το προηγούμενο έτος, καθότι η διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας λόγω της παρουσίας νέφους ηφαιστειογενούς τέφρας είχε σοβαρές επιπτώσεις για τις μετακινήσεις στην Ευρώπη και προκάλεσε σοβαρή αναταραχή στις αεροπορικές εταιρείες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τους τουριστικούς πράκτορες καθώς και στους ίδιους τους τουρίστες. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντικό να βελτιωθεί και να καθοριστεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα και νέες προκλήσεις, όπως είναι ο ανταγωνισμός, οι δημογραφικές τάσεις, η αλλαγή του κλίματος και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, καθώς και η εποχική κατανομή των τουριστικών μετακινήσεων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι ο τουρισμός είναι σημαντική οικονομική δραστηριότητα με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να ενημερωθεί και να βελτιστοποιηθεί το νομικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό, ενώ πρέπει να ενισχύσουμε τον τομέα του τουρισμού της ΕΕ μέσω συγκεκριμένων προτάσεων και πρωτοβουλιών οι οποίες θα συμπληρώνουν τα προγράμματα των κρατών μελών. Ο τουρισμός είναι άλλωστε μια όλο και πιο σημαντική πτυχή της ζωής των ευρωπαίων πολιτών, όλο και περισσότεροι από τους οποίους ταξιδεύουν, είτε για λόγους αναψυχής είτε για επαγγελματικούς λόγους. Επιπλέον, ο τομέας αυτός συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και με τις παραδόσεις και τους σύγχρονους πολιτισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καθοριστεί ένα νέο πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και της δυνατότητάς του να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς.(EN) Είναι ευχάριστο το ότι θα ψηφίσουμε για μια έκθεση σχετικά με τον τουρισμό στις 6 Απριλίου, ημερομηνία που είναι γνωστή ως «ημέρα του ταρτάν» («Tartan Day»). Η ημέρα του ταρτάν είναι ένας εορτασμός στο πλαίσιο του οποίου η Σκωτία απευθύνεται στη διασπορά μας στη Βόρεια Αμερική, και ενθαρρύνει τους βορειοαμερικανούς φίλους μας να μας επισκεφθούν. Συμπίπτει με την επέτειο της υπογραφής της διακήρυξης της ανεξαρτησίας της Σκωτίας, της διακήρυξης του Άρμπροθ. Αυτό το ηλικίας πολλών αιώνων έγγραφο συνοψίζει θαυμάσια τις αρχές επί των οποίων στηρίζεται όλη η δραστηριότητά μου σε τούτο το Σώμα: «Η αλήθεια είναι ότι δεν αγωνιζόμαστε ούτε για δόξα, ούτε για πλούτη, ούτε για τιμές, αλλά για την ελευθερία – μόνον γι’ αυτή, γιατί κανείς έντιμος άνθρωπος δεν την εγκαταλείπει, παρά μόνο την ανταλλάσσει με την ίδια του τη ζωή».

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς.(RO) Αυτήν την περίοδο γίνεται όλο και συχνότερα λόγος για αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· ο τουρισμός είναι μία από τις πιο σημαντικές κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, η οποία παράγει περίπου το 5% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ενός βιώσιμου, υπεύθυνου, υψηλής ποιότητας τουριστικού τομέα, είναι απολύτως απαραίτητη η ενημέρωση και βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα αυτόν. Αν βελτιώσουμε την ποιότητα της παροχής στατιστικών στοιχείων, βάσει αξιόπιστων, συγκρίσιμων δεδομένων, θα δημιουργήσουμε σταθερά θεμέλια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ.

Εκτιμώ ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παραμείνουμε ο υπ’ αριθμόν ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε διαθέσιμη επιλογή χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, καλώ την ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή να αναπτύξει και να κινητοποιήσει μέσα και προγράμματα παροχής ευρωπαϊκής στήριξης τα οποία να είναι ειδικά προσαρμοσμένα στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), γραπτώς.(PL) Εκτιμώ ότι το σημερινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό δεν συνάδει με τις νέες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουμε, ούτε με την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά τουριστικών υπηρεσιών ή με το γεγονός της μεταβολής των συνηθειών των τουριστών. Συνεπώς, ορθώς στο κείμενο της έκθεσης λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά όπως τα σύντομα ταξίδια ή η χρήση του διαδικτύου για την πραγματοποίηση κρατήσεων. Η ενημέρωση και βελτιστοποίηση του νομικού πλαισίου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού στην ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή. Οι στατιστικές για τον τουρισμό και οι κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες αναδεικνύουν την επίδραση του τουρισμού στην τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει επίσης ζωτική σημασία να προταθεί η προσθήκη μιας διάταξης που να καθιστά υποχρεωτική τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα των τουριστικών υποδομών για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), γραπτώς.(PL) Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θέλω να τονίσω τη σημασία του τομέα του τουρισμού για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σε αυτόν τον τομέα, σε συνδυασμό με τη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στον σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον συγκεκριμένο τομέα. Η διαθεσιμότητα αξιόπιστων στοιχείων τα οποία να έχουν τύχει κατάλληλης επεξεργασίας είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό ενός πλαισίου δράσης που να μεγιστοποιεί το κέρδος και να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές απειλές. Εκτιμώ ότι ένα από τα θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας πρέπει να είναι η συλλογή στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη και την τρέχουσα κατάσταση του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού. Η πανευρωπαϊκή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι επίσης αναγκαία για τη δυναμική ανάπτυξη αυτού του μοναδικού τομέα. Για να υλοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας, οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και οι επιχειρηματίες της Ευρώπης πρέπει να διαθέτουν ενημερωμένα και αξιόπιστα δεδομένα, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές αλλαγές και τις νέες τάσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναθέσει νέες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την προώθηση μέτρων σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο να έχει λόγο στην αναθεώρηση των νομικών προτύπων που διέπουν αυτόν τον τομέα. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συμβάλει στο να προοδεύσουν εποικοδομητικά οι εργασίες για μια βιώσιμη τουριστική στρατηγική.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο τουρισμός έχει καταστεί ιδιαίτερη αρμοδιότητα της Κοινότητας, οπότε πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας αυτό το θέμα. Αυτή η πρόταση κανονισμού μας επιτρέπει να ενημερώσουμε τα μέσα βελτίωσης της προβολής και ενίσχυσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας. Αναπτύσσοντας τον τουρισμό, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, συμβάλλουμε στην αναθέρμανση και την ενίσχυση της ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έτσι, θα αποκτήσουμε αξιόπιστες και αποτελεσματικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές και οι επαγγελματίες του κλάδου, και οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προσαρμόζουμε τις τουριστικές υπηρεσίες στις προσδοκίες των τουριστών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα καταναλωτικά πρότυπα έχουν μεταβληθεί και εξελιχθεί, ενώ ο ανταγωνισμός ενισχύεται όλο και περισσότερο σε αυτήν την ελκυστική από οικονομική άποψη βιομηχανία, η οποία δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Θα αποκτήσουμε έτσι ακριβείς και πολύτιμες πληροφορίες για τις συζητήσεις που θα διεξαγάγουμε και για τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καθορίσουμε σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό. Για τους λόγους αυτούς, υποστήριξα την πρόταση. Σας ευχαριστώ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου