Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0063(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0329/2010

Pateikti tekstai :

A7-0329/2010

Debatai :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Balsavimas :

PV 06/04/2011 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0137

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2011 m. balandžio 4 d. - Strasbūras Tekstas OL

16. Europos turizmo statistika (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – pranešimas dėl Europos turizmo statistikos, kurį Transporto ir turizmo komiteto vardu pateikė Brian Simpson [COM(2010)0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)] (Α7-0329/2010).

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, pranešėjas. – Pone pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų pastangas rengiant, tiesą sakant, visiškai techninį pranešimą. Komisijos pasiūlymas dėl turizmo statistikos suteikė mums tinkamą progą peržiūrėti galiojančią teisinę sistemą, susijusią su turizmo statistinių duomenų rinkimu Europoje. Tai ypač svarbu šiuo metu, kai visų žvilgsniai nukreipti į strategijos, susijusios su Europos turizmo politika, tobulinimą atsižvelgiant į naują ES kompetenciją šioje srityje. Savo ruožtu atnaujinta mūsų turizmo statistikos duomenų bazė gali atlikti svarbų vaidmenį suteikdama politikos kūrėjams tinkamą pagrindą įgyvendinti sėkmingą turizmo politiką.

Dėl šių priežasčių formuodamas Parlamento poziciją kartu su mūsų šešėlinių pranešėjų parama laikiausi požiūrio, kad turi būti ryžtingai siekiama, kad šioje srityje prieinama statistika būtų išsamesnė, aktualesnė ir labiau palyginama ir to būtų siekiama rengiant kuo naujesnę statistiką, atspindinčią naujas tendencijas turizmo sektoriuje, siekiant parodyti, pvz., padažnėjusius kelionių užsakymus internetu ir trumpalaikes keliones. Visi sutinkame, kad ES turizmo konkurencingumo didinimas yra vienas iš būdų išsaugoti atvykstamąjį turizmą, todėl svarbu, kad rinkdami statistiką neatsiliktume nuo besikeičiančio sektoriaus pobūdžio ir nustatytume dabartines ir būsimas tendencijas tame sektoriuje ir stebėtume pasiūlą ir paklausą. Todėl surinkta statistika gali būti naudinga priemonė, kuri padėtų priimti sprendimus turizmo pramonėje.

Viena vertus, taip pat svarbu užtikrinti, kad atnaujinta statistika būtų kuo išsamesnė ir padėtų susidaryti bendrą turizmo visoje Europoje vaizdą, tačiau, kita vertus, turi būti atsižvelgiama į poreikį sumažinti respondentų naštą. Būtent dėl tos priežasties norėjau, kad būtų pasiektas galutinis susitarimas dėl pateikiamų duomenų apie vienadienes keliones, kurios dabar numatytos galutiniame susitarime, rinkimo, nes vienadienės kelionės sudaro didelę dalį turizmo veiklos.

Parlamentas taip pat stengėsi, kad reglamente būtų numatytos duomenų rinkimo sritys, kurios iki dabar nebuvo laikomos aktualiomis turizmo statistikai, tačiau kurios, mūsų manymu, turėjo būti numatytos dėl to, kad buvo pripažintas svarbus socialinis, ekonominis ir turizmo poveikis ir jo poveikis aplinkai. Maniau, kad šiuo atžvilgiu duomenų apie užimtumą ir ekonomines išlaidas rinkimas – vadinamosios turizmo palydovinės sąskaitos – buvo ypač aktualus ir labai stengėmės, kad tai būtų numatyta reglamente.

Galutiniame susitarime su Taryba dabar numatyta nuostata dėl bandomųjų tyrimų rengimo, kurie leis valstybėms narėms įvertinti turizmo padarinius ekonomikai ir užimtumui ir kurie, manau, prisidės prie geresnio supratimo apie mūsų turizmo pramonės tikrąjį dydį ir vertę. Galutiniame susitarime taip pat planuojama numatyti bandomuosius tyrimus, kurie parodo turizmo poveikį aplinkai – atsižvelgiant į poreikį laikytis darnaus požiūrio į turizmą, tai yra įdomi plėtotina tema.

Dabar taip pat svarbu tai, kad numatėme nuostatą, susijusią su duomenimis dėl judėjimo negalią turinčių asmenų galimybės gauti turistų apgyvendinimo paslaugas ir tai buvo vienintelis tikras aspektas, dėl kurio nesutarėme su Taryba. Parlamentui laikantis atkaklios pozicijos šiuo klausimu, Taryba galiausiai nusileido ir sutiko, kad šie duomenys būtų įtraukti į bendrą informaciją, kuri renkama iš turistų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų.

Kartu su pasiektais susitarimais dėl Komisijai suteikiamų įgaliojimų ribojimo – dėl to taip pat buvau šiek tiek susirūpinęs – man labai malonu, kad per pirmąjį svarstymą pasiekėme kompromisą su Taryba. Tikiuosi, kad Parlamentas trečiadienį per balsavimą plenariniame posėdyje iš esmės pritars susitarimui.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, šiais taupymo laikais Komisija taip pat priima racionalius sprendimus.

Pone B. Simpsonai, kaip pranešėjas jūs pasakėte, kad tai yra techninis pranešimas, iš tikrųjų taip ir yra, tačiau, nepaisant to, tai svarbus pranešimas. Komisijos pasiūlymo tikslas buvo atnaujinti ir optimizuoti galiojančią Europos turizmo statistikos teisinę sistemą. Turizmo statistikos rengėjai ir vartotojai reikalavo padaryti šią korekciją. Todėl pagrindinis tikslas – naudojant bendrą sistemą pateikti mėnesinę ir metinę Europos turizmo pasiūlos ir paklausos statistiką.

Pasiūlymas yra puikiai subalansuotas atsižvelgiant į duomenų poreikį ir respondentams bei administratoriams sukuriamą naštą. Norint tai pasiekti buvo numatytas leidimas rinkti tam tikros rūšies duomenis savanoriškai arba kas trejus metus, atidėti tam tikrų nuostatų įsigaliojimą vėlesniam laikui ir renkant duomenis neįtraukti mažiausių įmonių.

Po neoficialaus trišalio dialogo, kuris įvyko 2011 m. sausio 12 d., ir vėlesnių diskusijų, kaip jūs, pranešėjau, minėjote, Parlamentas ir Taryba sutarė dėl kompromisinio teksto. Visų pirma Taryba sutiko su papildomu Parlamento reikalavimu reglamente numatyti kintamąjį, susijusį su judėjimo negalią turinčių asmenų galimybe gauti turistų apgyvendinimo paslaugas.

Visi pranešimo pakeitimai ir kompromisinis tekstas Komisijai yra priimtini. Todėl norėčiau jums, pone B. Simpsonai, šešėliniams pranešėjams ir Transporto ir turizmo komiteto nariams padėkoti už jūsų konstruktyvų darbą rengiant pasiūlymą. Po vaisingo visų trijų institucijų bendradarbiavimo, manau, kad dabar pasiekėme savo uždavinį, t. y. sukūrėme bendrą Europos turizmo statistikos sistemingo plėtojimo, rengimo ir platinimo pagrindą.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, PPE frakcijos vardu.(IT) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už jo įsipareigojimą ir politinio glaustumo įgūdžius.

Europos liaudies partija (krikščionys demokratai) visapusiškai pritars kompromisui, kuris buvo pasiektas su Taryba. Šis reglamentas pakeičia nuo 1995 m. galiojusį tekstą, kuris nebeatspindi šių dienų tikrovės, susijusios su tam tikrais pagrindiniais klausimais, pvz., nauji poreikiai ir nauji vartotojų įpročiai, laiku pateikiamų duomenų poreikis bei geresnis palyginamumas ir statistinės informacijos išsamumas.

Galutiniame tekste numatyti visi politiniai prioritetai, kuriuos per derybas rėmė PPE; visų pirma geresnė deleguotaisiais teisės aktais keičiamų reglamento dalių apibrėžtis, apibrėžties „vienadienės kelionės“ nustatymas, kurios yra labai svarbios renkant statistiką apie visus asmenis, kurių kelionė trunka vieną dieną, taip kartu apibūdinant tokį reiškinį, kaip konferencinis turizmas, geresnė statistikos, kuri turi būti renkama, apibrėžtis, įskaitant tranzitinių turistų išlaidas maistui ir gėrimams baruose ir restoranuose, kurios sudaro didelę turizmo pramonės dalį, tai pripažino – net jei savanoriškai – Taryba, ir duomenys apie judėjimo negalią turinčių žmonių galimybes. Pranešėjas jau tinkamai nurodė, kad tai yra pagrindinis Parlamentinės delegacijos sprendžiamas klausimas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad šis pranešimas yra svarbus naujos Europos turizmo strategijos, kurią nagrinėja visos Europos institucijos, elementas. Tai leis atnaujinti teisinę sistemą, kuri atitiks rinkos pokyčius ir leis laikytis aiškesnio ir nuoseklesnio požiūrio, susijusio su turizmo duomenų rinkimu, ir taip pat padės užtikrinti veiksmingesnę sektoriaus stebėseną siekiant geriau suprasti vartotojų poreikius.

Dar kartą dėkoju B. Simpsonui, Komisijai už iniciatyvą ir Tarybai už jos puikų tarpininkavimą.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, S&D frakcijos vardu.(RO) Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti savo kolegą Brianą Simpsoną su jo pranešimu dėl ES reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos turizmo statistikos tobulinimo, rengimo ir platinimo sistema. Valstybių narių užduotis – rinkti, sudaryti, apdoroti ir perduoti suderintą Europos turizmo pasiūlos ir paklausos statistiką. Turizmo sektorių iš esmės sudaro mažosios ir vidutinės įmonės. Jų strateginė svarba neturi būti vertinama remiantis tik jų ekonomine verte, bet visų pirma taip pat turi būti atsižvelgiama į jų potencialą kuriant darbo vietas.

Eurostato 2007 m. duomenimis, kas trečia Europos šeima negalėtų sau leisti kasmet atostogauti vieną savaitę. Dėl ekonomikos krizės padaugėjo Europos piliečių, kuriems gresia skurdo pavojus. Todėl asmenų, kurie kasmet gali sau leisti atostogauti vieną savaitę, dar labiau sumažėjo. Todėl manau, kad, atsižvelgiant į šio sektoriaus socialinį aspektą, turizmo statistika yra reikalinga ir taip pat aktuali. Socialinis turizmas padeda didinti Europos turistų skaičių ir kovoti su sezoniniu turizmo pobūdžiu, sustiprina Europos pilietybės idėją, taip pat skatina regionų vystymąsi. Socialinio turizmo statistika leistų Komisijai ir valstybėms narėms nustatyti konkrečius skirtingų socialinių grupių poreikius ir sukurti tinkamas programas.

Sudarant statistiką pagal šį reglamentą nacionalinės statistikos institucijos taip pat turėtų suteikti duomenis apie kiekvienos valstybės narės turizmui panaudojamas lėšas, visų pirma apie tas sritis, kuriose panaudojamos ES lėšos.

Galiausiai manau, kad rengiant Europos turizmo statistiką taip pat turėtų būti renkami duomenys apie dirbantį personalą, jų darbo sezoninį pobūdį, profesinį mokymą ir kvalifikaciją, taip pat informacija apie jų dabartines darbo sąlygas. Negalime turėti aukštos kokybės turizmo sektoriaus be gerai parengto personalo.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, ALDE frakcijos vardu.(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau pasveikinti komiteto pirmininką Brianą Simpsoną su tuo, kad jis vadovavo komiteto darbui ir darbui su dokumentu, ir svarbiausia, kad sudarė galimybes jį parengti, – aš bent jau taip tikiuosi, nes Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija (ALDE) balsuos už šį pranešimą – ir patvirtinti per pirmąjį svarstymą, ir, vadinasi, sėkmingai parengti reglamentą.

Ši užduotis, tiesą sakant, yra susijusi su peržiūra reglamento, kuriuo siekiama sukurti bendrą turizmo statistikos duomenų rinkimo, tiksliau tariant, visų statistikos etapų nuo rinkimo iki tvarkymo, apdorojimo ir perdavimo, sistemą, leidžiančią gerai pažinti finansų pasaulį, kuris suaktyvėja ir vystosi turizmo srityje.

Pone pirmininke, akivaizdu, kad nuo 1995 m. direktyvos, kuri yra šios direktyvos pirmtakė, turizmo srityje buvo užfiksuotas didelis augimas ir visų pirma turime pripažinti dideles perspektyvas, kurios artimiausiu metu visai Europos ekonomikai atsivers dėl turizmo ekonomikos sistemos.

ALDE frakcijoje dirbau rengiant dokumentą kaip šešėlinis pranešėjas ir, kaip jau sakiau, balsuosime už jį. Manau, kad B. Simpsono pranešimas bus ypač populiarus dėl požiūrio į palydovines turizmo sąskaitas, t. y. patvirtinti bandomieji projektai, kurie leis įvertinti ekonominį poveikį atskiriems ekonomikos sektoriams, kitaip tariant, leis įvertinti aspektus, susijusius su vienadienėmis kelionėmis, vertinimo ataskaitą, kuri turi būti rengiama kas penkerius metus, ir galimybę, tiksliau tariant, būtinybę, kartu su kas penkerius metus teikiama ataskaita įvertinti statistikos padarinius.

Užbaigsiu pasakydamas, kad tai yra naujos atsakomybės sritis, kuri kyla iš Lisabonos sutarties, ir, manau, kad šį kartą iš tikrųjų pradedame prisiimti Parlamento įsipareigojimus ir taip pat elgiamės rengdami kitą dokumentą, kuris netrukus bus pateiktas šiam Parlamentui.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, EFD frakcijos vardu.(EL) Pone pirmininke, visi žinome, kad Europos Sąjunga yra lankomiausia turistų vieta pasaulyje. Turizmas sudaro 4 proc. ES BVP, šiame sektoriuje dalyvauja 2 mln. įmonių ir jis padeda išlaikyti maždaug 8 mln. darbo vietų.

Todėl B. Simpsono pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos, kuria peržiūrima Europos turizmo statistikos teisinė bazė, yra svarbus ir jis parengtas labai svarbiu metu, atsižvelgiant į turizmo ateitį, nes dėl ekonomikos krizės ir naujausių karinių operacijų Viduržemio jūros regione turizmui kyla pavojus ir kartu turizmo srautai krypsta į saugias Europos vietas.

Raginame Komisiją, be statistikos rengimo, įtraukti visas turizmui skirtas priemones ir daugumą su turizmu susijusių sektorių, kad galėtume visapusiškai atnaujinti turizmo paslaugas. Graikijoje turizmas yra ekonomikos ramstis, sudarantis 7 proc. BVP ir sukuriantis 700 000 darbo vietų.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Pone pirmininke, norėdami priimti teisingus sprendimus bet kurioje pramonės šakoje, turime turėti kuo daugiau informacijos ir statistikos ir užtikrinti, kad regionuose būtų tinkamai leidžiami jų pinigai plėtojant tokį didelį potencialą turinčias paslaugas.

Palankiai vertinu šį panešimą. Statistika yra nepaprastai svarbi. Tačiau ji netenka prasmės, jeigu negalime jos palyginti, ir šiame Briano Simpsonso pranešime žengiamas didelis žingsnis siekiant užtikrinti, kad dabar renkama ir ateityje rinksima informacija būtų lengvai prieinama ir naudojama siekiant teigiamos naudos pačiai pramonei.

Palankiai vertinu B. Simpsono atliktą darbą ir, kaip jis sakė, jam vienbalsiai pritaria komitetas ir daug komiteto narių sėdi čia. Taip pat pritariu jo susirūpinimui dėl deleguotųjų teisės aktų, kuriuos nori turėti Komisija. Daug mieliau norėčiau, kad pagrindiniai šios sistemos pakeitimai būtų atliekami pagal įprastas teisėkūros procedūras. Esame Europos Parlamento nariai iš įvairių valstybių narių, puikiai jaučiame nuotaikas, tiksliai žinome, kokia padėtis yra mūsų valstybėse narėse, ir, visiškai nenorėdamas parodyti nepagarbos Komisijai, norėčiau pasakyti, kad esame tie žmonės, kurie puikiausiai žino, kokios tai paslaugos ir jų potencialas.

Iki 2004 m. regionų vystymasis, transportas ir turizmas priklausė vienai išlaidų kategorijai. 2004 m. šios sritys buvo paskirstytos tarp komitetų ir dabar transporto ir turizmo reikalai priklauso vienam, o regionų vystymosi reikalai – kitam komitetui.

Kalbant apie transportą ir turizmą, turizmas vis dar yra tikroji Pelenė. Tai didelį potencialą turinti sritis, kurios mastas gali būti daug didesnis nei šiuo metu, kai kalbame apie tai. Čia esantis mūsų kolega Parlamento narys minėjo 4 proc. BVP. Tačiau jeigu panagrinėsite šį skaičių, pamatysite, kad, pvz., Europa yra lankomiausias žemynas pasaulyje, 2008 m. 40 proc. visų atvykusiųjų atvyko būtent į Europą. Turizmo sektoriuje kasmet yra 9,7 mln. darbo vietų.

Taigi šiuo atveju kalbame apie skirtingų šalių, skirtingų kultūrų, turinčių didelį potencialą, mozaiką. Ką tik žengėme pirmąjį mažą žingsnį; tik pradėjome išnaudoti turizmo potencialą ir nuo šios vietos turime žengti toliau. Svarbiausia yra tai, kad jeigu ketiname žengti toliau ir plėtoti turizmą, mums reikia tokio pranešimo, kokį parengė Brian Simpson, ir turime tęsti su šiuo pranešimu susijusį darbą.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Pone pirmininke, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti kalbėtoją B. Simpsoną su susitarimu, kurį jis, atkakliai kovodamas, pasiekė tokioje techninio pobūdžio srityje kaip turizmo statistika.

Tačiau, pone pirmininke, tai yra sektorius, kuriame kalbame apie 2 mln. įmonių, iš kurių dauguma, žinoma, yra mažosios ir vidutinės įmonės, kuriose sukuriama beveik 10 mln. darbo vietų; sektorius, kuriame dirbama itin intensyviai ir kuriame žmogiškieji ištekliai ir šių išteklių kokybė yra svarbiausi aspektai; sektorius, kuris sudaro 5 proc. Europos Sąjungos bendrojo vidaus produkto.

Iš tikrųjų kalbame apie vieną svarbiausių Europos ekonomikos sektorių, atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga taip pat yra lankomiausia turistų vieta pasaulyje. Trumpai tariant, Europos Sąjunga naudojasi lyderės padėtimi, kuri visai neseniai per daug priklausė nuo rinkos įgeidžių ir vyraujančių aplinkybių, dėl kurių atsirado didelių skirtumų ir nuostolių.

Lisabonos sutartyje galiausiai buvo sukurtas būtent toks teisinis pagrindas, kurio mums reikėjo naujai Europos Sąjungos turizmo politikai kurti ir kurį Europos Parlamentas ragino sukurti įvairiuose bandomuosiuose ir parengiamuosiuose projektuose.

Praėjusių metų Komisijos komunikate nustatyti nauji su šiais įgaliojimais susiję tikslai, numatyta, kad reikia stiprinti turizmo sektorių naudojantis geresniu valstybių narių koordinavimu ir viena kitos sąveika.

Jame buvo nurodyta, kad, norėdami tai pasiekti, turime apsirūpinti geresniais, palyginamais, išsamiais, naujausiais ir patikimais duomenimis ir būtent todėl B. Simpsono pranešime nustatytos šios naujos kryptys ir reikalavimai. Jame praplečiami didelę turizmo įvairovę apibrėžiantys kriterijai, ne tik atostogų, bet taip pat socialinis turizmas ir kt. Jame pabrėžiama, kad didesnį dėmesį reikia skirti judėjimo negalią turinčių žmonių galimybių pasinaudoti paslaugomis klausimui, pranešime numatytas aplinkos veiksnys ir sudaromos galimybės, siekiant susidaryti patikimesnį ekonominį vaizdą, atsižvelgti į turizmo palydovines sąskaitas. Jame taip pat derinami nauji aspektai ir kriterijai, pvz., trumpos dienos kelionės ir duomenys, susiję su restoranų prekyba, kurie yra labai svarbūs tokiai didelę turizmo rinką turinčiai šaliai kaip Ispanija.

Visi šie nauji duomenys padės daug geriau suprasti šį sektorių, kuris pasižymi tokiu aktyviu užimtumo skatinimu, kurio mums reikia. Ši nauja statistika reiškia, kad būsime geriau pasirengę atsinaujinti ir įveikti būsimus uždavinius sektoriuje, kuris turi būti vienas pagrindinių pamatų įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, visų pirma atsižvelgiant į intensyvų naujų darbo vietų, kurios turėtų būti geros kokybės, kūrimą.

 
  
  

PIRMININKAVO: LÁSZLÓ TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Labai jums dėkoju. Dabar suteiksiu žodį G. Meissner. Jūs turite vieną minutę.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti B. Simpsonui. Transporto ir turizmo komitete mes žinome, kad jeigu mūsų pirmininkas parengia pranešimą, mes iš tikrųjų niekaip negalėsime jo sukritikuoti. Jis visada atsižvelgia į daugybę dalykų ir vienintelis dalykas, kurį galime pasakyti, – puiku Brianai Simpsonai, mes tai galime paremti.

Šiuo atveju daug kas sakė, kad tai yra techninis pranešimas. Tai skamba taip nuobodžiai. Manau, kad tai visiškai nėra nuobodu. Nors pranešimas yra techninis, jame aprašomas turizmas, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus mūsų Europos ekonomikos uždavinys. Jau buvo minėta, kad 40 proc. pasaulio žmonių keliauja į Europą. Vadinasi Europa yra svarbus turizmo regionas ir todėl, žinoma, labai svarbu žinoti, kodėl šie žmonės keliauja į Europą.

Jeigu naudodamiesi savo nauja kompetencija pagal Lisabonos sutartį dabar norime sukurti naują Europos sistemą, turime žinoti duomenis ir taip pat sugebėti suderintai keistis šiais duomenimis. Toks yra šio pranešimo tikslas ir jame taip pat parodomos naujos tendencijos, pvz., vienadienės kelionės arba dviračių turizmas. Taip pat norime įtraukti savo pramoninį paveldą. Visa tai turime numatyti ateityje, kad iš tikrųjų žinotume, kaip iškelti sau uždavinius. Todėl labai jums dėkoju – tai yra geras pranešimas ir manau, kad galime jį paremti.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE).(FR) Pone pirmininke, Komisijos nare, manau, kad visi sutariame dėl turizmo svarbos. Jo atliekamas vaidmuo yra labai svarbus ne tik Europos piliečiams, bet ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Statistiniai duomenys yra labai svarbūs. Tik sukurdami patikimą ir išsamią duomenų bazę galėsime sukurti politiką, kuri leistų išnaudoti visą turizmo potencialą. Dėkoju pranešėjui už jo darbą ir mano kolega Parlamento narys C. Fidanza ką tik pristatė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) poziciją.

Savo ruožtu norėčiau pateikti tik tris gana bendras pastabas. Pirma, manau, kad turime praktiškai pasinaudoti naujomis politinėmis priemonėmis, kurios mums suteiktos Sutartimi, ir sukurti valstybėms narėms pridėtinę vertę.

Mano antroji pastaba – kadangi spręsdami įvairių ES lėšų panaudojimo klausimą patiriame ir patirsime vis didesnį spaudimą, labai svarbu palyginti įvairių valstybių narių rezultatus, pasirinkti geriausią praktiką ir taip pasiekti tam tikrą visiems naudingą suderinamumo lygį.

Mano trečioji ir paskutinė pastaba yra susijusi su tuo, kad turime sukurti turizmo palydovines sąskaitas, kurias Kanada naudoja daugybę metų. Tai leistų mums dar veiksmingiau nustatyti ekonomikos, darbo vietų, aplinkos ir kitas realijas ir dėl to galėtume greitai spręsti visose su turizmu susijusiose politinėse srityse iškilusius klausimus.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Pone pirmininke, apgailestauju, kad visiškai nėra jokios rūšies oficialios kaimo turizmo ir kaimo turizmo statistikos, o vieninteliai prieinami duomenys yra pagrįsti apytiksliais apskaičiavimais. Šiuo atveju palankiai vertinu Europos Komisijos numatytus veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti turizmo socialinių ir ekonominių žinių pagrindą. Taip pat noriu pabrėžti Komisijos pasiūlytos Turizmo informacinių ir ryšių technologijų platformos svarbą. Tačiau manau, kad reikia pradėti stengtis aprūpinti kaimo vietoves pažangiausių informacinių technologijų infrastruktūra, pvz., numatyti plačiajuosčio interneto paslaugų teikimą.

Daugiau nei 500 000 apgyvendinimo įstaigų yra susijusios su kaimo turizmu ir kaimo turizmu ir siūlo daugiau nei 6 mln. nakvynės vietų. Pastaraisiais metais abu šie sektoriai kasmet augo 10–15 proc. ir taip daug prisidėjo prie gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo ir kaimo ekonomikos įvairinimo.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). – Pone pirmininke, vien iš pagarbos pranešėjui pabandysiu kalbėti anglų kalba ir tikiuosi, kad man pakankamai gerai seksis!

Labai svarbu, kad galvodami apie turizmą pripažintume, jog jis Europos Sąjungoje jau yra labai svarbus ekonomikos veiksnys. Tai taip pat yra svarbus veiksnys atsižvelgiant į darbo rinką ir ypač mažąsias ir vidutines įmonės, kurių dauguma užsiima verslu turizmo srityje.

Taip pat turime pripažinti, kad turizmas ne tik turi teigiamų vertybių, bet ir sukelia problemų, pvz., susijusių su transportu, perpildytais paplūdimiais ir t. t. Norint išspręsti šias problemas mums reikalinga tinkama statistika, tinkami duomenys. Šis pranešimas padeda mums tai padaryti. Tai labai geras pranešimas ir visi turėtų jam pritarti.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Pone pirmininke, viskas, ką norėjau padaryti, tai šiek tiek paprieštarauti tam, ką pasakė J. Leichtfried, kad šiek tiek paaštrinčiau diskusijas.

Kaip suprantu, J. Leichtfried teigia, kad dėl turizmo kyla transporto problemų. Tiesą sakant, manau, kad transportas tik pagerina ir skatina turizmą ir todėl būtent dabar tikrindami Europos transeuropinius transporto tinklus turėtume tam skirti ypač didelį dėmesį, nes yra įrodymų, kad geresnis, sklandžiau veikiantis, didesnio pajėgumo ir mažiau aplinką teršiantis transportas yra pagrindinis turizmo sektoriaus elementas.

Todėl tikiuosi, kad ateityje transeuropinių tinklų finansavimas ir iš jų gaunami duomenys taip pat padės padidinti Europos turizmo sektoriaus pajėgumą.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Pone pirmininke, būtų puiku, jeigu į klausimus dėl turistų lankomų vietų sėkmės – kitaip tariant, kodėl viena vieta yra itin gausiai lankoma, o kitose lankytojų mažėja, – galėtume atsakyti naudodamiesi informacine statistika. Tačiau tai yra noras, kuris tikriausiai nebus įgyvendintas. Dėl per didelio skaičiaus neapibrėžtų veiksnių, pvz., konkrečių oro sąlygų, su turizmu susijusios prognozės tampa tikimybių teorija.

Net neįmanoma užtikrintai pasakyti, ar nakvynių daugėja dėl naujų skrydžių, ar, atvirkščiai, poreikis keliauti didėja dėl naujų skrydžių. Tačiau dėl ribotos galimybės gauti turizmo duomenų ir juos palyginti taip pat kyla miesto planavimo problemų. Galiausiai, jeigu numatoma, kad lankytojų skaičius galimai didės, svarbu jį suvaldyti taip, kad būtų išvengta neigiamo poveikio vietos gyventojams.

Lanksčios darbo valandos ir saugumas turizmui turi tokią pat įtaką, kaip ir socialiniai pokyčiai. Tačiau lemiami veiksniai tikriausiai bus susiję su pasaulio ekonomika ir naftos kaina. Net ir geriausia Europos turizmo statistika menkai gali prisidėti prie to, kad tai pakeistų.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Pone pirmininke, B. Simpsono pranešimas yra svarbus įvykis, susijęs su Europos turizmo statistikos sistema. Dėl savo didelio potencialo turizmas prisideda prie užimtumo didinimo ir ekonomikos augimo. Reikia pagerinti duomenų tvarkymo veiksmingumą ir teikiamos statistikos palyginamumą.

Siekdama kovoti su pasauline konkurencija turizmo sektoriuje, Rumunija profesionaliai parengė savo strategiją, dėl kurios ji išsiskiria iš kitų pasaulyje lankomų vietų. Strategija pagrįsta „Rumunijos šalies“ ženklu, kurį naudojame kaip koncepciją pristatydami galimiems turistams savo tradicijų autentiškumą ir nuostabų savo gamtovaizdį.

Norėčiau pabrėžti, kad plėtojant turizmą taip pat būtų galima padėti sumažinti skirtumus pietryčių Europos šalyse. Todėl didžiausias dėmesys turi būti skiriamas įvairovei.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Pone pirmininke, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, deja, Europos Parlamentas itin retai pats rūpinasi su turizmu susijusiais klausimais. Atidžiau panagrinėjus Transporto ir turizmo komiteto darbą galima pamatyti, kad 95 proc. jo darbo laiko užima su transportu susijusių klausimų sprendimas, o su turizmu susijusių klausimų sprendimas užima tik 5 proc. jo darbo laiko. Nors visiškai pritariu B. Simpsono pranešimui, turiu vieną prašymą: jeigu norime aptarti statistiką, labai svarbu lyginti palyginamus dalykus. Kitame savo darbo etape turėtume patvirtinti atskirų sričių standartus, pvz., viešbučių atveju. Jeigu tai yra dviejų, trijų arba keturių žvaigždučių viešbutis, tuomet tai reikia labai aiškiai suformuluoti.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, galiu B. Simpsonui pasakyti, kad didelis skaičius kalbėjusiųjų apie šį itin techninį pranešimą rodo, kokį svarbų darbą jis atliko ir kaip tai yra svarbu.

Nepaisant to, kad tai yra techninis reglamentas, jo peržiūra iš tikrųjų buvo reikalinga, nes ji yra labai svarbi. Taip pat bus galima sukurti tvirtą analitinę sistemą, leisiančią priimti kompetentingus politinius sprendimus, susijusius su visais šiandien čia paminėtais ir dauguma kitų turizmo aspektų. Plėtojantis turizmui taip pat, žinoma, turime rengti naujausią statistiką.

Trys institucijos kartu pateikė pasiūlymą, kuriame suderinamas, viena vertus, poreikis turėti informaciją ir, kita vertus, taip pat nepadidinama našta respondentams. Norėčiau pasveikinti B. Simpsoną su pranešimu ir padėkoti Parlamentui už šias diskusijas.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, pranešėjas. – Pone pirmininke, susidomėjęs klausiau, ką sakė Parlamento nariai. Visų pirma norėčiau atkreipti dėmesį į išsakytą teiginį, kad nors tai yra Transporto ir turizmo komitetas, maždaug tik penki procentai mūsų darbo siejasi su turizmo sektoriumi. Tam tikrais aspektais tai yra tiesa, tačiau taip nėra dėl to, kad šis Parlamentas nenori aktyviau dirbti turizmo srityje: taip yra dėl to, kad Taryba ir valstybės narės jokiais būdais neleis mums aktyviau dirbti turizmo srityje. Todėl jeigu šiuo atveju yra metami kaltinimai, jie turėtų būti metami sąžiningai ir lygiai taip pat turėtų būti kaltinama Taryba.

Kartu su šiuo pranešimu sukuriame sistemą, suteiksiančią mums reikalingus duomenis, kurie padės specialistams – tiems, kurie dirba konkretų darbą, – planuoti ir plėtoti mūsų turizmo paslaugas čia, Europos Sąjungoje. Mūsų turizmo pramonė yra labai įvairi – nuo gražių gamtos kampelių iki saulėtų paplūdimių, mūsų turtingo pramoninio ir kultūros paveldo – ir Parlamento nariai puikiai žino, koks man mielas yra pramoninis paveldas.

Europa turi daug ką pasiūlyti lankytojams, nepaisant to, ar tai būtų lankytojai iš Europos Sąjungos vidaus, ar iš išorės. Manau, kad šis bendromis jėgomis parengtas pranešimas suteikia mums galimybę planuoti teikti fantastiškas paslaugas žmonėms, kad jie atvyktų ir aplankytų, ir mėgautųsi savo laisvalaikiu.

Dėkoju visiems kolegoms Parlamento nariams ir Komisijai už jų sunkų darbą ir gerus žodžius. Toks bendradarbiavimas ypač palengvina pranešėjo darbą. Nesu tikras, ar jis yra rafinuotas: paprastai šis žodis nėra man būdingas, tačiau jį sutiksiu su juo. Galiu jus patikinti, kad kaip Transporto ir turizmo komiteto pirmininkas laukiu, kad šis klausimas bus sėkmingai išspręstas.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Pone pirmininke, nesu tikras, pagal kurią taisyklę turėčiau dabar kalbėti. Anksčiau vykusiose diskusijose skundžiausi dėl to, kad Taryba nedalyvauja. Tačiau turėtume ne tik skųstis, bet ir pasakyti, jeigu kas nors yra gerai. Paprasčiausiai norėjau atkreipti dėmesį į tai, kaip šiandien dalyvavo Komisijos narė ir kad jos kalbos turinio požiūriu buvo trumpos, glaustos ir kompetentingos – dauguma jos kolegų turėtų sekti jos tinkamu elgesio šiame Parlamente pavyzdžiu.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. balandžio 6 d., trečiadienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), raštu. (IT) Turizmas yra svarbi Europos Sąjungos ekonomikos veikla, turinti didelį potencialą prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo skatinimo. Apytiksliais apskaičiavimais, kartu su 1,8 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių ES turizmo pramonė daugiau nei 5 proc. prisideda prie Europos BVP. Turizmo statistikos sistemą dabar reglamentuoja Direktyva 95/57/EB dėl statistinių duomenų rinkimo šiame sektoriuje. Manau, kad statistika ne tik padeda stebėti konkrečias turizmo politikos sritis, bet ir gali būti naudinga platesniame regioninės politikos ir darnios plėtros kontekste. Pastaraisiais dešimtmečiais sektoriuje susiduriama su rimtais uždaviniais, pvz., didėjančia pasauline konkurencija, demografinėmis tendencijomis, aplinkos ribojimais, sezoniniu turistų srautų pasiskirstymu ir vis dažnesniu klientų naudojimusi naujausiomis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Pripažindamas svarbų statistikos vaidmenį kuriant veiksmingesnes turizmo politikos sritis Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, manau, kad pagrindinis uždavinys turėtų būti susijęs su ES turizmo sektoriaus stiprinimu Europos Sąjungos lygmeniu koordinuojant veiksmus siekiant papildyti atskirų valstybių narių pastangas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu.(LT) Pastaruoju metu Europos turizmo sektoriaus ekonominė padėtis buvo sunki, o praėjusiais metais, išsiveržus ugnikalniui Islandijoje, ji dar labiau pablogėjo, nes dėl ugnikalnio pelenų nutraukti skrydžiai turėjo didelės įtakos kelionėms Europoje ir padarė daug žalos oro transporto bendrovėms, kelionių agentūroms, kelionių organizatoriams bei turistams. Taigi, labai svarbu pagerinti ir naujai apibrėžti Europos turizmo politiką. Be to, šis sektorius vis daugiau susiduria su sunkumais ir naujais iššūkiais, tokiais kaip konkurencija, demografiniai pokyčiai, klimato kaita, aplinkos apsaugos suvaržymai, sezoninis turistų pasiskirstymas, kuriuos reikia spręsti tiek Europos Sąjungos, tiek valstybių narių lygiu. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad turizmas yra svarbi ekonominė veikla, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui Europoje, todėl būtina atnaujinti ir pagerinti Europos turizmo statistikos teisinę bazę bei reikėtų sustiprinti turizmo sektorių Europos Sąjungos lygmeniu imantis konkrečių pasiūlymų ir iniciatyvų, kurios papildytų valstybių narių programas. Turizmas tampa vis svarbesnis Europos piliečių gyvenime, nes keliaujančiųjų darbo reikalais ir laisvalaikiu skaičius nuolat didėja. Be to, šis sektorius susijęs su kultūros bei gamtos paveldu, taip pat su Europos tautų tradicijomis ir šiuolaikine kultūra. Taigi, svarbu nustatyti naują veiksmų programą, kuria būtų siekiama didinti Europos turizmo konkurencingumą ir skatinti darnų jo augimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu. – Šaunu, kad dėl turizmo pranešimo balsuosime balandžio 6 d., t. y. Škotijos kalniečių dieną. Škotijos kalniečių diena yra šventė, per kurią Škotija susisiekia su savo tautiečiais Šiaurės Amerikoje ir skatina savo draugus Šiaurės Amerikoje atvykti mūsų aplankyti. Ši diena sutampa su Škotijos nepriklausomybės deklaracijos, t. y. Arbrouto deklaracijos, pasirašymu. Tame daugybės amžių senumo dokumente puikiai apibendrinami mano darbo šiame Parlamente principai: „Tiesa yra ta, kad kovojame ne dėl šlovės, turtų ar garbės, bet dėl laisvės, vienintelės laisvės, kurios joks doras žmogus neatsisako, o ją praranda kartu su gyvybe.“

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), raštu.(RO) Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie ES konkurencingumo didinimą pasaulyje; turizmas yra viena svarbiausių socialinės ir ekonominės veiklos sričių, sudaranti maždaug 5 proc. Europos Sąjungos BVP. Siekiant užtikrinti darnaus, atsakingo, aukštos kokybės turizmo sektoriaus plėtrą būtinai reikia atnaujinti ir patobulinti Europos statistikos teisinę sistemą šioje srityje. Jeigu pagerinsime teikiamų statistinių pranešimų, pagrįstų patikimais, palyginamais duomenimis, kokybę, galėsime pasinaudoti rimtu pagrindu, kai reikės priimti sprendimus, susijusius su ES finansinės politikos sričių ir priemonių kūrimu.

Manau, kad turime dėti visas pastangas siekdami išlikti lankomiausiu žemynu pasaulyje. Norėdami tai pasiekti turime maksimaliai išnaudoti kiekvieną finansavimo galimybę. Šiuo atveju raginu Europos vykdomąsias institucijas sukurti ir sutelkti ES paramą teikiančias priemones ir programas, kurios būtų specialiai pritaikytos turizmui Europoje plėtoti laikantis strategijos „Europa 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), raštu.(PL) Manau, kad dabartinė turizmo statistikos rinkimo sistema neatitinka naujų mums keliamų reikalavimų arba sparčiai besiplėtojančios turizmo paslaugų rinkos, arba besikeičiančių turistų įpročių. Todėl teisinga, kad pranešime turėtų būti atsižvelgiama į tokius dalykus kaip trumpi sustojimai arba kelionių užsakymas internetu. Atnaujinti ir optimizuoti statistinių duomenų rinkimo teisinę sistemą ES turizmo srityje šiuo atveju yra labai svarbu. Turizmo statistika ir socialiniai ir ekonominiai rodikliai rodo turizmo įtaką dabartinei Europos ekonomikos padėčiai. Taip pat labai svarbu pasiūlyti numatyti nuostatą dėl pareigos rinkti duomenis atsižvelgiant į judėjimo negalią turinčių žmonių galimybes naudotis turistams skirta infrastruktūra.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), raštu.(PL) Būdamas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininko pavaduotojas norėčiau atkreipti dėmesį į turizmo sektoriaus svarbą Europos ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam vystymuisi. Europos turizmo statistika kartu su aplinkos apsaugos problema gali atlikti pagrindinį vaidmenį planuojant Europos strategiją šioje srityje. Tinkamai sutvarkyti patikimi duomenys yra labai svarbūs siekiant planuoti veiksmus taip, kad būtų gaunamas didžiausias pelnas ir valdomos grėsmės aplinkai. Manau, kad vienas iš klausimų, kuriam turėtume skirti didžiausią dėmesį, – tai duomenų apie kaimo turizmo ir ekologinio turizmo plėtrą ir dabartinę padėtį rinkimas. Europiniai geriausios praktikos mainai taip pat yra labai svarbūs siekiant, kad šis unikalus sektorius būtų dinamiškai plėtojamas. Norint, kad Europos sprendimų priėmėjai ir verslininkai pateisintų mūsų lūkesčius, jiems reikalingi naujausi ir patikimi duomenys, kuriuose atsižvelgiama į technologinius pokyčius ir naujausias vartotojų elgesio tendencijas. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, siekiant paskatinti kurti šios srities priemones, Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui buvo suteikti nauji įgaliojimai ir todėl Parlamentas turi sprendimo teisę atliekant šį sektorių reglamentuojančių teisės standartų peržiūrą. Tikiuosi, jog tai padės užtikrinti, kad darbas rengiant darnaus turizmo strategiją vyktų konstruktyviai.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), raštu.(FR) Priėmus Lisabonos sutartį, turizmas tapo vien Bendrijos atsakomybės sritimi ir todėl turime perimti šio klausimo kontrolę. Šis pasiūlymas dėl reglamento leidžia mums atnaujinti priemones siekiant padidinti ir stiprinti Europos, kaip nuostabios lankytinos turistinės vietos, vaidmenį. Plėtodami turizmą, nesvarbu, verslo ar poilsio tikslais, padedame išlaikyti ir remti augimą ir didinti užimtumą. Todėl turėsime patikimas ir veiksmingas duomenų bazes, kuriomis galės naudotis šiame sektoriuje veikiančios viešojo sektoriaus institucijos ir specialistai, o tai leis mums pritaikyti turistams skirtas paslaugas prie turistų lūkesčių tuo metu, kai pasikeitė ir kito vartojimo įpročiai ir kai šioje ekonomiškai patrauklioje, darbo vietas kuriančioje pramonėje nuolat didėja konkurencija. Tai suteiks mums tikslią ir vertingą informaciją, kai aptarsime Europos turizmo politiką ir nustatysime rekomendacijas dėl šios politikos. Dėl šių priežasčių pritariau šiam pasiūlymui. Dėkoju.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika