Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2209(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0065/2011

Předložené texty :

A7-0065/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 17
CRE 04/04/2011 - 17

Hlasování :

PV 05/04/2011 - 4.8
CRE 05/04/2011 - 4.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0127

Rozpravy
Pondělí, 4. dubna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva paní Svenssonové jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví o návrhu nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách (2010/2209(INI) (A7-0065/2011)).

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, zpravodajka.(SV) Pane předsedající, úvodem bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a svým kolegům ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví za jejich velké odhodlání bojovat proti násilí páchanému na ženách.

Před zítřejším hlasováním a s cílem podnítit rozpravu bych mohla zmínit počet postižených žen a uvést, kolik žen bylo zavražděno v důsledku tohoto smrtelného násilí. Neudělám to, ale pokusím se před hlasováním vylíčit několik obrazů tohoto násilí, aby všichni poslanci věděli, že mají právě nyní možnost proti němu bojovat tím, že zítra podpoří tuto zprávu.

Představte si matku sedící u svých dětí, jak jim čte pohádku na dobrou noc. Najednou se rozletí dveře a v nich stojí její manžel, otec dětí. Ona i děti okamžitě vědí, co se bude dít. Děti si přetáhnou pokrývky přes hlavu, strčí si prsty do uší, zavřou oči a pokusí se nevnímat to, co ví, že se stane. Slyší, jak jejich otec křičí, slyší, jak kope a bije jejich matku a slyší, jak jejich matka sténá. To je jeden z obrazů tohoto násilí.

A máme zde další obraz. Žena, která žije mnoho let s výhrůžkami, napadáním a zneužíváním, se konečně rozhodne, že ze vztahu odejde a vybuduje si nový život pro sebe a své děti. Uteče a má štěstí, že nalezne útočiště. Za několik dní dá své děti do školky. Muž čeká venku a pobodá ženu nožem. Ta zemře. Je další obětí vražedného násilí, které se obrací proti ženám. Je to druh násilí, které se obrací proti ženám právě proto, že jsou ženy. Ke smrtícímu násilí páchanému na ženách ilustrovanému druhým obrazem dochází ve chvíli, kdy se žena konečně rozhodne odejít ze vztahu. Nejnebezpečnější, co může žena udělat, je podat žádost o rozvod s mužem, který je přesvědčen, že žena je jeho majetkem. Když si muž uvědomí, že nad ní ztrácí kontrolu a moc, ocitne se žena ve velmi nebezpečné situaci.

Zde je několik dalších obrazů. Mladá dívka na cestě domů z kina. Rozloučí se se svým přítelem a zavolá na něj: „Tak ahoj zítra!“ Má to ještě kousek cesty. Za sebou slyší těžké kroky, ale má čas zaznamenat jen to, že ji někdo sleduje. Je napadena a znásilněna. Přežije, ale musí s tím žít po celý zbytek života.

Další problém, kterému musíme čelit, je mrzačení pohlavních orgánů.

Ve svém akčním plánu, jímž se provádí Stockholmský program, Komise uvedla, že v období 2011–2012 vydá sdělení k tomuto druhu násilí a že po tomto sdělení bude následovat akční plán EU. Vítám to a těším se na akční plán.

Dokud bude na ženách pácháno násilí na základě pohlaví, právě proto, že jsou ženy, nebudeme svou společnost moci nazývat společností rovnosti. Životy žen a různé životní cesty, které si mohou zvolit, jsou omezeny tímto násilím a vědomím, jak rozšířené je ve společnosti.

Ženy jsou oběťmi násilí na základě pohlaví, ale já bych nakonec chtěla říci, že někdy se musíme přestat dívat na tyto ženy jako na pouhé oběti. Často jsou to silné ženy, které dokážou s dobře fungující společenskou podporou vybudovat nový život pro sebe a své děti. Nyní je na nás v Evropském parlamentu, abychom ukázali, že tyto ženy podporujeme.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Velice vám děkuji, paní Svenssonová, za velmi dojemný úvod k tomuto mimořádně důležitému tématu. Boj proti násilí páchanému na ženách je pro Komisi jednou z nejvýznamnějších priorit, jak je vidět ve strategii týkající se rovnosti pohlaví. Jak ukazujete, v Evropě stále existuje velký problém s násilím páchaným na ženách a z tohoto důvodu pracujeme na cílených krocích zaměřených na tuto problematiku.

Připravíme jasnou a soudržnou politickou reakci na řešení tohoto problému v Evropě. Vítám vaši zprávu, paní Svenssonová, a vítám tuto důležitou iniciativu. Poskytuje možnost spolupráce, výměny názorů a vytváření synergií mezi tím, co podniká Komise, a tím, co dělá Evropský parlament, s cílem stanovit budoucí kroky v této oblasti.

Řadou bodů, které uvádíte ve své zprávě, se v současné době zabývají probíhající a plánované aktivity Komise v boji proti násilí páchanému na ženách. Abychom svůj vliv maximalizovali, soustředíme se na konkrétní kroky v oblasti, kde máme k naší činnosti jasný právní základ v Lisabonské smlouvě. V připravovaném balíčku práv obětí se budeme konkrétně zabývat ochranou zvláště zranitelných obětí, jako jsou ženy, ale i děti. Tento balíček bude předložen příští měsíc.

Každá oběť zločinu potřebuje pomoc s následky zločinu a s řešením různých řízení, která následují. Ženy jsou pochopitelně zvláště zranitelné, pokud se doma staly obětí násilí – znásilnění nebo sexuálního zneužití nebo jiné formy násilí na základě pohlaví. Jakmile vejdou v kontakt s lidmi a se soudním systémem, je třeba s nimi jednat s respektem a s porozuměním. Tyto ženy potřebují také specializovanou podporu a ochranu a měly by mít přístup ke spravedlnosti a k náhradě.

Stávající právní rámec v EU nezaručuje minimální úroveň zacházení obětem po celé EU bez ohledu na to, kde se staly oběťmi, a proto má Komise v úmyslu jednat tak, aby posílila postavení obětí v Evropě. Jako první krok tedy předkládáme balík legislativních opatření týkajících se práv, ochrany a podpory obětí zločinu a vzájemného uznávání ochranných opatření. Zvláštní pozornost v něm bude věnována zranitelným obětem, jako jsou oběti sexuálního a domácího násilí.

Komise také zabezpečí vzájemné uznávání ochranných opatření, což prospěje zejména obětem, které jsou opakovaně vystaveny násilí ze strany manžela, partnera nebo člena nejbližší rodiny. Tímto balíčkem Komise zajistí, aby v Evropě každá žena, která překročí hranice a dostane se jí ochranných opatření – správní, občanskoprávní nebo trestněprávní povahy – získala náležitou podporu.

Náš balíček stanoví obecný rámec, který pak bude v průběhu tohoto volebního období doplněn o další nástroje zaměřené na specifické potřeby některých druhů obětí. Komise chce například podniknout rozhodnější kroky v boji proti mrzačení pohlavních orgánů, jak jste také uvedla ve zprávě.

Zároveň s našimi kroky v oblasti trestněprávní spravedlnosti budeme pracovat na zplnomocnění žen, na zvýšení povědomí a na shromažďování a analýze statistických údajů o násilí páchaném na ženách. Komise bude vycházet z práce Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů, který bude shromažďovat a analyzovat údaje a statistická data k této problematice.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že Komise v současné době poskytuje významnou finanční podporu na prevenci násilí páchaného na ženách a na boj s ním, zejména prostřednictvím programu DAPHNE III, práce evropských nevládních organizací a veřejných orgánů.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, jménem skupiny PPE.(ES) Pane předsedající, v Parlamentu jsem většinou hovořila proto, abych odsoudila násilí páchané na ženách, a znovu jsem zde, abych proti němu bojovala.

Musím říci, že nejen že mne tato činnost neunavuje, ale myslím si, že je nezbytné nadále na veřejnosti hovořit o tomto porušování lidských práv, neboť bez partnera do diskuse nemůžete věc hájit. Tento Parlament je navíc nejlepším tlampačem, který mám k dispozici na obranu všech těch žen, které denně trpí zneužíváním a které nás jako zákonodárce potřebují, abychom donutili členské státy trestat pachatele těchto útoků tak, jak si zaslouží závažnost zločinu, a poskytovat pomoc obětem.

Jestliže podle odhadů jedna čtvrtina žen v Evropě zažila alespoň jednou v životě násilí na základě pohlaví, a stejný podíl se týká i dětí, myslím si, že musíme žádat větší závazky, jak Komise uznala ve svém akčním plánu. Myslím si, že musíme nadále neustále naléhat, aby oběti byly chráněny, jako jsme to dělali v případě evropského ochranného příkazu, k němuž jsem byla zpravodajkou, a doufám, že se to co nejdříve uskuteční.

Výhodou této zprávy je, že se od samého začátku těší velké míře konsensu a podpory. To ukazuje, že zabýváme-li se domácím násilím, které se týká všech rodinných příslušníků, včetně dětí a starých žen a mužů, nemělo by to sloužit k politickému oportunismu, neboť nám všem dělá čest, že přispíváme k pokroku při hledání řešení této černé skvrny naší společnosti.

První věc, kterou musíme udělat, je ozvat se, a druhá věc je dát se do práce, neboť i když jsme strávili celá desetiletí mluvením o násilí založeném na pohlaví, nepodařilo se nám snížit počet mrtvých. Asi děláme něco špatně, a proto nastal čas skončit s demagogií a přejít od slov k činům. Musíme ve větší míře poskytovat skutečnou pomoc a uplatňovat právní předpisy, které ženy potřebují, mají-li žít důstojně a v bezpečí.

Chtěla bych, aby všechny oběti věděly, že zde vždy budu, abych za ně mluvila, a to až do toho dne, kdy se nám společnou prací podaří porazit tohoto strašného nepřítele, který bohužel bere životy tolika nevinným obětem.

A proto říkám: už toho bylo dost. Už nemohu dál. Žádám vás všechny, abyste řekli totéž.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, jménem skupiny S&D.(DA) Pane předsedající, čtvrtina evropských žen je obětí násilí. Více než desetina žen je obětí sexuálního napadení a i naše děti trpí násilím. Dvacet šest procent dětí uvádí, že v dětství zažilo fyzické násilí.

Tato čísla svědčí o tom, že Evropa má vážný problém, který vyžaduje nějaké kroky. Nemůžeme k němu být dále slepí a já osobně již nemohu dále poslouchat příběhy žen, kterým jejich manželé nebo partneři nastříkali kyselinu do obličeje, nebo žen, které jsou znetvořené a zmrzačené. Od mnoha žen jsem slyšela srdcervoucí příběhy a každý z těchto příběhů je zároveň ostudnou skvrnou v historii EU.

EU musí okamžitě jednat a zastavit toto násilí. Proto je tato zpráva, o níž dnes vedeme rozpravu, tak důležitá. Vysíláme do světa signál, že Evropský parlament považuje násilí založené na pohlaví za porušování základních lidských práv.

Komise proto musí reagovat ihned. Potřebujeme směrnici, chceme směrnici, která zastaví násilí páchané na ženách. Zastavení násilí bude vyžadovat koordinované a mnohostranné úsilí. Musíme zajistit bezpečnost obětí a poskytnout jim co nejlepší ochranu a zároveň zajistit, aby nikde v Evropě nebylo možné vyhnout se trestu za násilí vůči ženám. Především musíme ale vyvinout obrovské úsilí, pokud jde o prevenci. Násilí není soukromá věc. Toto násilí můžeme ukončit jen tím, že podnikneme kroky z politického hlediska.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, jménem skupiny ALDE. – Děkuji vám, pane předsedající. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajce za velký kus vykonané práce a všem svým kolegům za jejich odhodlání nevzdat boj proti násilí založenému na pohlaví.

Tato zpráva svědčí o tom, že Evropský parlament považuje okamžité kroky v boji proti násilí páchanému na ženách nejen za nezbytné, ale za naléhavě nutné. Komise musí uznat, že všechny argumenty poukazují na skutečnost, že je třeba zavést opatření a nástroje na úrovni EU. Víme, že v Unii existují velké rozdíly v právních předpisech jednotlivých členských států v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách.

Studie proveditelnosti Generálního ředitelství pro spravedlnost zjistila v minulém roce rozdíly v dostupnosti ochranných příkazů, v nabídce podpůrných služeb a odborné pomoci a ve způsobilosti příslušných státních úředníků. Vidíme známky odhodlání k vymícení všech forem násilí a účinný politický rámec na úrovni EU, zejména Chartu žen, kterou jste předkládali v loňském roce, a sdělení o uplatňování Stockholmského programu. Mnoho členských států však nezavedlo účinné právní předpisy na ochranu žen před všemi formami násilí a diskriminace a nyní pozorujeme, že u poloviny občanů Unie se její klíčové hodnoty neuplatní.

Proto nyní vyzýváme Komisi, aby přišla se specielně zaměřeným legislativním návrhem. Je třeba vypracovat soubor minimálních požadavků a zapracovat jej do legislativního aktu, který by měl být součástí komplexní strategie týkající se všech forem násilí založeného na pohlaví. Tato strategie a politická iniciativa by měly být rovněž doplněny rozsáhlými kroky na zvýšení povědomí o tomto problému. Mám na mysli zejména evropský rok boje proti násilí páchanému na ženách, k němuž v současné době shromažďujeme podpisy občanů.

Nakonec chci říci, že jelikož jsme se vrátili k základním zásadám stanoveným ve Smlouvě a jelikož máme z vaší strany již oficiálně uvedený závazek, očekáváme dnes jasnou odpověď, jak a kdy má Komise v úmyslu navrhnout účinná opatření na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, jménem skupiny Verts/ALE. – Pane předsedající, jsem ráda, že boj proti násilí založenému na pohlaví je prioritou jak pro Evropskou komisi, tak pro Evropský parlament. Tak máme společný cíl, který nám v příštích letech přinese skutečný pokrok.

Doufám, že tato zpráva bude považována za důležitý příspěvek k balíčku o obětech, který nám Komise slíbila, a že balíček o obětech bude naopak jedním z aspektů celoevropské komplexní strategie, do níž spadá podpora obětí, ale také další aspekty boje proti násilí. Potřebujeme mít například minimální úroveň asistenčních služeb. Každá žena by měla mít přístup k azylovému ubytování, k bezplatné právní pomoci a k psychologické pomoci. Musíme například chránit migrující ženy, které nemají samostatné povolení k pobytu a jsou tak mimořádně zranitelné.

Tato zpráva obsahuje mnoho důležitých aspektů a my, jako Zelení, si myslíme, že pro ni můžeme hlasovat. Zůstane-li v ní však bod odůvodnění J a článek 19, které hovoří o prostituci a porušování lidských práv, aniž by rozlišovaly dobrovolnou a nedobrovolnou prostituci, budeme se muset zdržet hlasování. Doufám, že to nezajde tak daleko a že budeme moci Komisi a členským státům nabídnout jako svůj příspěvek přesvědčivou zprávu se širokou podporou.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, jménem skupiny ECR. (CS) Pane předsedající, vítám tuto zprávu Evropského parlamentu z vlastního podnětu a jsem toho názoru, že členské státy musí zavést právní předpisy, které jsou pro zastavení násilí páchaného na ženách nezbytné. Velmi závažnou formou násilí páchaného na ženách je domácí násilí. Domácí násilí je problém, který není soukromou záležitostí rodiny. Skupina ECR se zavázala podporovat rodiny a především děti. S tím souvisí problém domácího násilí. Domácí násilí má totiž katastrofální důsledky pro všechny rodinné příslušníky, a to zejména pro děti. Děti, které jsou opakovaně svědky domácího násilí, často přijímají násilí jako běžnou normu chování. Je velká pravděpodobnost, že se samy budou dopouštět těchto činů ve škole nebo později v životě.

Násilí páchané na ženách podle mého názoru odráží a posiluje nerovnosti mezi muži a ženami, a tudíž často utváří postavení žen ve společnosti. Je běžné, že se ženy vystavené domácímu násilí dostávají do ekonomické závislosti a jsou vystaveny psychickému tlaku pachatele. Je nutné věnovat náležitou pozornost domácímu násilí s cílem odhalit jej a pomoci jeho obětem, ženám i dětem. Je třeba proto zvýšit povědomí o výskytu tohoto násilí. Je potřeba celospolečenské diskuse o tomto jevu a je nutné vést osvětové preventivní kampaně, jelikož ženy často ze strachu o sebe a o své děti nerady své traumatizující zážitky sdělují veřejnosti. V souvislosti s tím podporuji i zavedení evropského ochranného příkazu, který by mimo jiné mohl na evropské úrovni pomoci obětem domácího násilí, pokud bude mít pevný právní základ.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Pane předsedající, toto je důležitá zpráva, která navrhuje nový globální politický přístup k boji proti násilí založenému na pohlaví, s konkrétními opatřeními, zejména včetně trestního řízení a preventivních a ochranných kroků a která upozorňuje na potřebu zaručit podmínky pro emancipaci žen a bojovat zároveň proti nejistotě v práci, nezaměstnanosti a chudobě, aby si tak ženy mohly svobodně zvolit svůj životní styl. V současné době ženy bohužel nemohou tuto volbu provádět a jsou často nuceny přijmout závislost, včetně prostituce a podvolení se aktům domácího násilí, které by pro ně jinak byly nepřijatelné.

Proto je čas přejít od slov k činům, abychom skoncovali s tímto násilím, které je jednoznačně jednou z nejvážnějších forem porušování lidských práv. Toto násilí vůči určitému pohlaví, které má silně negativní dopad i na děti a které má tendenci zhoršovat se v obdobích hospodářské a společenské krize, nelze dále akceptovat. Proto vyzýváme Komisi a členské státy, aby co nejdříve přijaly konkrétní opatření na ochranu práv žen a na ochranu před násilím.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, boj proti všem formám násilí páchaného na ženách je prioritou maďarského předsednictví Evropské unie.

Proto vyzývám k přijetí dlouhodobých politických, společenských a právních opatření s cílem skoncovat s násilím založeným na pohlaví a dosáhnout skutečné rovnosti mezi pohlavími. Společně s dalšími kolegy z této sněmovny podporuji vyhlášení evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách, aby tak došlo ke zvýšení povědomí mezi občany Evropy.

Jsem přesvědčena, že skutečnost, že Evropská komise uznala ve svém akčním plánu na období 2010–2015 potřebu bojovat všemi prostředky proti násilí založenému na pohlaví, je významným krokem, který se musí zhmotnit v konkrétních krocích. Stále čekáme na strategický plán, jehož předložení Evropská komise ohlásila na letošní rok. Tento plán by měl zavést balíček právních opatření a postupů, které by zajistily, aby se obětem násilí dostalo odpovídající ochrany ze strany národních systémů trestněprávní spravedlnosti.

Odhaduje se, že 20 až 25 % žen v Evropě zakusilo alespoň jednou v životě násilí. Kromě toho se odhaduje, že půl milionu žen žijících v Evropě podstoupilo zmrzačení ženských pohlavních orgánů. Tyto statistiky, které jsou bohužel na vzestupu, jsou bez pochyb alarmující a znepokojivé a vyžadují okamžité kroky ze strany evropských orgánů.

Násilí páchané na ženách má negativní dopady na celou rodinu. Matky již nemohou ve svých dětech vzbuzovat pocit bezpečí a děti se tak stávají nepřímými oběťmi násilí. Násilí páchané na ženách je jev, který lze jen velmi těžko monitorovat, neboť ženy, které jsou obětí, se často stydí a obávají hlásit násilí příslušným orgánům.

To ještě více ztěžuje práci orgánů, která je ovšem zároveň nezbytná. Připojuji se tedy ke kolegyni, paní Jiménez-Becerril Barriové, a říkám „zastavte násilí páchané na ženách, zastavte je okamžitě!“

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Pane předsedající, jako stínová zpravodajka blahopřeji zpravodajce ke skvělé zprávě, která si zaslouží podporu mé skupiny. Již bylo řečeno, že násilí páchané na ženách je vážným útokem na lidská práva, vážným porušováním lidských práv. Víme, že oběti násilí se musí vzdát mnoha svých základních práv a že jsou náchylné k dalšímu zneužívání.

Před nedávnem jsem navštívila azylový dům v mé vlasti, v Portugalsku, a hovořila jsem s řadou takových žen. Některé popisovaly život v utrpení a to, že odvahu k oznámení útočníků měly jen díky nátlaku svých dětí. Jiné popisovaly, jak jejich nyní již dospělé děti podaly udání, neboť ženy samotné k tomu neměly odvahu. Je nepřijatelné, aby ony, oběti, musely opouštět své domovy a brát děti z rodinného prostředí, zatímco útočníci zůstávají doma.

Myslím si, že potřebujeme změnit právní předpisy tak, aby ženy byly respektovány a aby již nebyly oběťmi násilí, tedy oběťmi situací, které mají negativní dopad na nás všechny. Chtěla bych také říci, že jde i o útok na samotnou demokracii, neboť tyto ženy jsou zbaveny svých občanských práv. Proto bojujme proti tomuto moru společně.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Pane předsedající, diskutujeme-li o tom, jak bojovat proti násilí páchanému na ženách, máme na mysli většinou násilí v rodinách nebo v osobních vztazích. Je bez debat, že tento typ násilí je závažným přestupkem, a členské státy by měly přijmout rozhodná právní opatření na boj s ním. V tomto ohledu souhlasím s duchem zprávy Svensson.

Chtěl bych však využít této rozpravy a poukázat na jiný druh násilí, které ženy také často zažívají. Hovořím o násilí ze strany státu, k němuž patří odbírání dětí matkám, k čemuž dochází stále častěji. Odebrání dítěte je nejhorší možné násilí, které může matku postihnout, a často k němu dochází ze zcela triviálních příčin. Z Polska znám dramatické příklady dětí odebraných matkám, včetně jednoho případu, v němž soud pro záležitosti rodiny odebral desetiletého chlapce matce proto, že matka byla obviněna, že se příliš modlí. Jsou situace, kdy jsou děti odebírány, protože rodiče jsou chudí. Místo, aby se pomohlo rodině, jsou děti odebrány do pěstounské rodiny nebo do péče. Dochází i k dramatickým případům, kdy jsou děti odebírány matkám kvůli hádkám mezi rodiči. Někdy dochází k dramatickým scénám, kdy jsou děti odebírány policií, sociálními pracovníky nebo soudními úředníky.

Hodnota rodiny v Evropě klesá a stát stále více zasahuje do rodinného života. To má často za následek státem schválené násilí, které poškozuje rodiče a především děti. Odebírání dětí matkám a odlučování matek od dětí, neboť tato věc má dvě stránky, by mělo být až krajní možností, pokud je dítě zneužíváno nebo je obětí násilí. Děti by v žádném případě neměly být odebírány z důvodu chudoby. Rodiny a ženy v rodinách by měly mít komplexní podporu a neměli bychom trhat rodinná pouta, neboť z lékařského hlediska je to často horší, než nemoc.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Pane předsedající, vítám skutečnost, že Evropský parlament přijme na tomto částečném zasedání zprávu, která vytyčuje mnohostranný přístup k násilí páchanému na ženách. Jsem přesvědčena, že taková široká definice násilí páchaného na ženách pomůže v boji proti tomuto problému. Nemůže být pochyb o tom, že hmatatelné výsledky budou dosaženy jen v případě, že budou na různých stupních přijata integrovaná politická, sociální, právní a vzdělávací opatření. Stále však čekáme na návrh směrnice, která by byla zaměřena výhradně na boj proti násilí, a já doufám, že Evropská komise takový návrh v blízké budoucnosti předloží.

Závěrem bych chtěla uvést dva komentáře. Je nanejvýš důležité, aby násilí páchané na ženách bylo konečně vnímáno jako přečin, a to nikoli pouze z hlediska žen samotných nebo z hlediska rodinných jednotek, ale abychom si uvědomovali i s tím spojené náklady, které nese společnost jako celek, což se stává stále častěji. Zadruhé, v rozpravě k tomuto problému bychom se neměli zaměřovat pouze na boj proti násilí, ale i na různé dimenze tohoto chování. Měli bychom bojovat proti stereotypům a odsoudit skutečnost, že společnost přijímá násilí páchané na ženách, a měli bychom se pokusit změnit výchovu dětí tak, aby příští generace mladých lidí věřily ve skutečnou rovnost mezi ženami a muži a uváděly ji do praxe.

Chtěla bych poblahopřát paní Svenssonové k její zprávě, která se zabývá záležitostí pro společnost mimořádně důležitou a citlivou, tedy násilím páchaným na ženách. Věřím, že po dnešních slovech budou následovat činy a že nebudeme jen hovořit o násilí páchaném na ženách, ale že především učiníme kroky na ochranu žen. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Pane předsedající, ve Stockholmském programu Komise naznačila, že použije všechny potřebné prostředky na boj proti násilí páchanému na ženách. V tomto okamžiku však neexistují žádné komplexní strategie, a přece potřebujeme naléhavě jednat.

Bezpečnost je důležitá komodita, zejména pro ty nejzranitelnější z nás. To se týká i velké skupiny žen, které jsou vystaveny nuceným sňatkům, vraždám ze cti a mrzačení pohlavních orgánů. Tyto škodlivé tradiční praktiky se denně týkají mnoha dívek a žen v Evropě. Na řešení tohoto násilí potřebujeme odpovídající prostředky. Potřebujeme k tomu vyšetřování a musíme věnovat zvláštní pozornost obětem těchto praktik.

Proto musí Komise co nejdříve vypracovat evropskou strategii boje proti násilí páchanému na ženách, strategii, která se zaměří zejména na tradiční škodlivé praktiky. A to raději dnes, než až zítra, a ne až v roce 2012 nebo 2013. Proto je nepřijatelné, že se ještě nepoužívá evropský ochranný příkaz. Bezpečnost nemůže a neměla by končit na hranicích státu.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (ECR).(PL) Pane předsedající, v návaznosti na komentáře mých předřečníků a na samotnou zprávu paní Svenssonové bychom měli především znovu zdůraznit, že násilí páchané na ženách je ještě stále jedním z rysů naší společnosti. Jedním z hlavních důvodů, proč tento fenomén přetrvává, je podřadné materiální postavení žen a jejich ekonomická diskriminace v průběhu jejich kariéry, omezenější přístup na trh práce, nižší platy a méně výhod sociálního zabezpečení. Jsou to ženy, které přijímají důsledky mateřství a které nesou břemeno výchovy dětí. Sociální zabezpečení je v tomto ohledu v mnoha evropských zemích nedostatečné.

V průběhu pracovního života a zejména v době, kdy ženy jdou do důchodu, znamenají tyto faktory, že jsou závislé na dobré vůli svého manžela a na systému sociálního zabezpečení. To je velmi nespravedlivá situace, proti které je třeba se obecně postavit. Proto je tak důležité navrhnout, aby ženy byly plně placeny za dobu, po kterou se věnují mateřství a výchově dětí. Důležité je to zvláště dnes, v době demografické krize v Evropě.

Opatření k zajištění stejných ekonomických možností pro ženy mohou pomoci odstranit nebo omezit násilí páchaní na ženách. Ekonomická závislost žen na mužích je jedním z mnoha důvodů ženské pasivity, podřízenosti a v určitém smyslu i jejich souhlasu s fenoménem násilí. Je nejvyšší čas s tím skoncovat. Evropský parlament má dalekosáhlé možnosti zlepšit tuto situaci, zejména v zemích, kde jsou ženy v mimořádně obtížné situaci v důsledku velmi rozšířené chudoby. To je velmi důležité poselství a já jsem vděčný těm, kdo iniciovali tuto zprávu, za to, že vnímají tento problém, a za to, že aktivně přijímají opatření k jeho řešení.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE). (HU) Pane předsedající, i já bych chtěla poděkovat zpravodajce za její zprávu, neboť jsem přesvědčena, že zpráva se zabývá velmi významným společenským problémem. V Evropě jsme si zvykli na skutečnost, že se věci hýbou často tehdy, když mají hospodářský význam. Chtěla bych především zdůraznit, že zpráva poukazuje na to, že násilí páchané na ženách v Evropě způsobuje každoročně škody v řádech miliard. Násilí je přítomno na všech úrovních: mezi chudými, bohatými, málo vzdělanými lidmi i mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním. Navíc je třeba také říci, že každoročně se několik stovek žen skutečně stává obětí zločinu v rámci rodiny.

Jak již bylo řečeno, v Evropě se také objevila forma násilí, která nemá z minulosti obdoby. V Evropě si vybírá daň mrzačení ženských pohlavních orgánů a vraždy ze cti. Chtěli bychom pochopitelně, aby byl vytvořen evropské předpis na ukončení násilí páchaného na ženách. Víme však velmi dobře, že při neexistenci právního základu je to téměř nemožné. Nicméně je ale možné vytvořit evropskou strategii. I když nejsme schopni harmonizovat právní systémy, může nám v této oblasti velmi pomoci výměna osvědčených zkušeností. Zpráva rovněž poukazuje na to, že některé akty násilí nejsou v některých právních systémech uznávány za akty násilí. Jsem přesvědčena, že spolupráce může v budoucnosti přinést určitý pokrok, ale aby byla tato spolupráce účinná, je velmi potřebná především evropská strategie. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych poděkovat zpravodajce, paní Svenssonové. Víme, že násilí páchané na ženách a na dětech je v Evropě na vzestupu. Z tohoto důvodu naléhavě žádáme Komisi, aby v roce 2011 předložila návrh strategie v oblasti násilí páchaného na ženách, jak slíbila. Návrh by měl být all-inclusive v tom smyslu, že by se měl týkat domácího násilí a mrzačení pohlavních orgánů, ale i některých rafinovanějších forem násilí. Mám na mysli těžkou diskriminaci a šikanu těhotných žen nebo žen, které mají v úmyslu vdát se, na pracovišti, kde jsou předem vyzývány k odchodu, což se někdy stává v mé vlasti, ale není to trestný čin, jak tomu bylo v minulosti. Mám na mysli také to, co lze popsat jen jako podněcování k násilí, jehož se dopouštějí média a reklama.

Po směrnici o obchodování s lidmi a po již téměř existující směrnici o obětech násilí, kterou ohlásila komisařka Malmströmová, si myslím, že Lisabonská smlouva položila základy větší právní harmonizaci v tom smyslu, že členské státy uznávají význam trestných činů násilí páchaného na ženách a dětech jako specifickou formu násilí a stanovují základní normy v oblasti konzultačních služeb, právní pomoci a ochrany žen a dětí ve spolupráci s nevládními organizacemi. Vzniknou tak i konzistentní a srovnatelné statistiky a analýzy dopadu jednotlivých způsobů prevence a vymáhání ze strany členských států, které zajistí omezení násilí.

V tomto ohledu jsem přesvědčena, že v Parlamentu existuje společná vůle – já jsem byla jedním ze signatářů písemného prohlášení – vyhlásit v Evropě rok úvah na téma násilí, a myslím si, že Parlament k němu může přispět velmi silným vlivem.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, jak jsme již uvedli, násilí páchané na ženách je závažným porušováním lidských práv. Je to starý a celosvětový problém, který se týká kulturně a zeměpisně rozdílných zemí, které jsou více či méně rozvinuté. Tato situace je často spojována se špatně fungujícími rodinami, s rodinami z nejokrajovějších společenských a ekonomických vrstev. Ve skutečnosti je to ale jev, který existuje v mnoha rodinách, bez ohledu na jejich úroveň vzdělání, ekonomickou situaci nebo společenské postavení.

Odhaduje se, že téměř pětina žen v Evropě byla alespoň jednou v dospělosti obětí fyzického násilí. Prioritou je proto poskytovat podporu ženám, které se stanou oběťmi násilí, a tato zpráva obsahuje řadu iniciativ, jež sledují tento cíl: patří mezi ně konkrétně právní pomoc obětem, důkladnější a účinnější vyšetřování trestného činu, důležité opatření na vytvoření útočiště pro oběti a zavedení krizové linky a uplatňování odstrašujících postihů přiměřených závažnosti trestného činu.

Poškození fyzického a mentálního zdraví žen, které jsou oběťmi, je nevyčíslitelné, ale společnost také nese vysoké náklady. Boj proti tomuto fenoménu proto vyžaduje politickou a společenskou mobilizaci. Je to ostatně otázka zajištění rovnosti a rozvoje. Z tohoto důvodu je třeba uvítat vyhlášení evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách, neboť výsledkem bude zvýšení povědomí evropské veřejnosti o tomto strašlivém moru.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Pane předsedající, chtěla bych poděkovat Evě-Britt Svenssonové za vypracování vynikající zprávy. Skutečné porušování práv žen a násilí páchané na ženách tak, jak na ně zpravodajka poukazuje, znovu svědčí o tom, že jde skutečně o porušování základních osobních práv, které nezná žádné zeměpisné, hospodářské, kulturní ani společenské hranice.

Podle akčního plánu na provedení Stockholmského programu, který byl přijat v loňském roce, by Komise měla naléhavě vypracovat strategii boje proti násilí páchanému na ženách, a proto vyzývám Komisi, aby co nejrychleji podnikla konkrétní kroky a předložila tuto strategii.

Násilí na základě pohlaví zahrnuje sexuální zneužívání, obchodování s lidmi, nucené sňatky a mrzačení ženských pohlavních orgánů a tyto násilné trestné činy mají mimořádné následky pro tělesné a duševní zdraví žen a nenapravitelně je poškozuje. Proto bych ráda vyzvala členské státy, aby zajistily lepší školení poskytovatelů zdravotnických služeb, sociálních pracovníků, policie a soudních orgánů, a dobře koordinovanou spolupráci tak, aby mohli profesionálně reagovat na všechny případy násilí na ženách.

Chtěla bych poděkovat komisařce Malmströmové, i když již není přítomna, za financování a podporu nevládních organizací v boji proti násilí páchanému na ženách, a chtěla bych rovněž připomenout, že v době hospodářské a finanční krize je násilí ještě více rozšířeno. Proto nemůžeme omezit financování v této oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Přestože se na násilí páchané na ženách a porušování jejich práv upozorňuje již několik desítek let, stále se nedaří zastavit tuto odsouzeníhodnou formu kriminality. Různé formy násilí páchaného na ženách ubližují nejen ženám samotným, ale i jejich rodinám. Rodinný život často ztrácí svou podstatu, jíž je poskytovat pocit jistoty a bezpečí. Děti, které jsou doma konfrontovány s násilím, jsou v jistém smyslu také jeho oběťmi. Proto je potřeba na celoevropské úrovni věnovat pozornost možnému vystavení žen a dětí domácímu násilí.

V případě starších žen nebo žen tělesně či duševně oslabených je problém sebeobrany a ochrany vlastních zájmů ještě mnohem složitější. Ženy jsou vystavovány i rodovému zneužívání prostřednictvím různých druhů porušování osobních svobod, kdy například obchodování s lidmi, zejména na sexuální účely, je jedním z nejzávažnějších celospolečenských problémů.

Proto je bezpodmínečně nutné zasadit se za zabezpečení větší účinnosti trestního stíhání a následně reagovat trestem přiměřeným závažnosti spáchaného trestného činu. Je nezbytné podniknout kroky, které zabrání takto závažnému porušování lidských práv a svobod a zaručí evropským ženám důstojný život.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Pane předsedající, chtěl bych se soustředit na dva body: násilí páchané na ženách a úlohu mužů jako pracovníků v hotelech.

Údaj, že 25 % zažilo násilí, je naprosto nepřijatelný. Myslím si, že naznačuje potřebu vzdělávacích

programů pro mladé muže, kde by se učili zejména ovládat hněv a respektovat ženy tak, aby představa, že by mohl zdvihnout ruku na ženu, byla naprostým tabu, nikoli normou, jak se často ukazuje ve filmech, v některých kulturách a bohužel asi i v některých domovech.

Druhý bod, kterému se chci věnovat, je úloha mužů jako zaměstnanců v hotelech. Důvodem, proč to říkám, je, že moje přítelkyně, krásná mladá dívka Michaela Harteová, byla zabita na Mauriciu na své svatební cestě, když překvapila pracovníky hotelu, kteří kradli v jejím pokoji. Pokud by to bylo obráceně a muž by překvapil ženy, byla by pravděpodobnost, že bude zabit, mnohem menší. Je třeba podívat se na riziko a na pravděpodobnost. Je třeba prověřit celou otázku mužů a jejich přístupu do pokojů, zejména do pokojů žen.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, vítám zprávu naší předsedkyně, paní Svenssonové, která poukazuje na potřebu pohlížet na všechny formy násilí jako na trestné činy, na něž se vztahuje trestní právo.

Obecně oceňuji skutečnost, že se Evropská unie skládá ze států s různými a pestrými kulturami a tradicemi, ale pokud jde o násilí, jsem zděšen panujícími rozdílnými přístupy.

Jako příklad si vezměme znásilnění. Přestože se na ně všude vztahuje trestní právo, není ve všech členských státech stejně definováno. Pokud jde o Lotyšsko, znásilnění v manželství prostě neexistuje. Na Maltě neexistuje znásilnění muže jiným mužem. Na Slovensku není znásilnění předmětem považováno za znásilnění. Za všemi těmito definicemi jsou tedy ženy, muži a děti se zničenými životy. Zlehčování definice trestných činů je zlehčování samotných obětí a jejich utrpení. Proto naléhavě vyzývám Komisi, aby vypracovala účinný plán proti všem formám násilí.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Pane předsedající, z rozpravy je naprosto jasné, že násilí páchané na ženách není triviální přestupek. Je to zcela zřejmě porušování lidských práv. Již bylo řečeno, že dokonce i děti jsou někdy nepřímými oběťmi násilí na ženách, neboť hlavní příčina mrtvě narozených dětí a potratů je jistě výsledkem násilí na ženách. Není to jen otázka domácího násilí. Jde i o nucenou prostituci, vraždy ze cti – kde samozřejmě nemůže být řeč o žádné cti –, obchodování s lidmi, mrzačení pohlavních orgánů a mnoho dalšího.

Podnětem k této zprávě, za niž jsem paní Svenssonové velmi vděčná, nebyla v tomto případě jen skutečnost, že v souvislosti se zprávou o rovnoprávnosti bylo zmíněno, že rovnoprávnost je vážně ohrožena násilím páchaným na ženách, ale i skutečnost, že prostřednictvím Lisabonské smlouvy máme nyní možnost uzákonit směrnici a ustanovit v Evropě společný právní rámec. Naléhavě musíme v tomto případě učinit výrazný pokrok, neboť jde o celoevropský problém překračující hranice, proti němuž musíme bojovat.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Pane předsedající, násilí na ženách má mnoho podob a je stále mezinárodním problémem, s nímž se mezinárodní komunita dosud nevypořádala. Používání násilí ohrožuje zdraví, důstojnost, bezpečnost a nezávislost obětí. V důsledku toho mají dotyčné ženy omezené možnosti podílet se na společenském životě a na práci.

Kromě toho si musíme uvědomit rizika, abychom viděli, že násilí páchané na ženách je i společenským problémem, například v oblasti zdraví a spravedlnosti. Ženy jsou nejohroženější ve svých domovech. Nejobvyklejší příčinou zranění žen je domácí násilí.

Násilí páchané na ženách není triviálním přestupkem, ať má jakoukoli podobu. EU musí také podepsat Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Vystavení jednotlivce jakémukoli druhu násilí má dalekosáhlé destruktivní důsledky pro rodinu a společnost a je obzvláště zavrženíhodné, páchá-li se na ženách a na dětech. Za alarmující však považuji, že domácí násilí je identifikováno jako hlavní příčina potratů nebo narození mrtvého plodu, a proto jsem zastáncem uplatňování všech dostupných prostředků trestního práva za účelem účinné represe, ale i prevence fyzického násilí.

Chci upozornit na naléhavou potřebu chránit ženy, zejména chudé ženy, před takzvaným náhradním mateřstvím. Náhradní mateřství pod rouškou solidarity vystavuje ženy fyzickému vykořisťování, až zneužití, v příkrém rozporu se zákazem obchodování s lidským tělem a jeho částmi. Důstojnost, intimita a tělo ženy se totiž tímto degraduje a stává se předmětem úplatných smluv o pronájmu na mezinárodním trhu obchodování s lidskými bytostmi.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Pane předsedající, přestože jsou násilné činy páchané na ženách ve světě velmi rozšířené, šance na jejich potrestání je velmi malá bez ohledu na to, zda k nim dochází v oblastech konfliktů nebo v demokratických zemích. Po celém světě existují oblasti, kde má násilí na ženách všechny možné podoby: znásilnění, obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, nucené sňatky, smrt, únosy z náboženských nebo zločinných důvodů, nucená prostituce a v neposlední řadě i násilí v rodině nebo ze strany bývalých partnerů. Navíc věk dívek, které se stávají předmětem násilí, se stále snižuje.

Myslím si, že členské státy by měly dodatečně vyvinout na úrovni EU úsilí a poskytnout komplexní národní statistiky, které by do velké míry odrážely násilí na základě pohlaví, a zlepšit shromažďování údajů k této problematice s cílem nalézt nejvhodnější řešení při trestání pachatelů.

Za užitečný považuji také návrh na vytvoření pozorovacího střediska pro násilí na ženách jako součásti Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů v úzké spolupráci s Agenturou EU pro základní práva.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE).(RO) Pane předsedající, jako stínová zpravodajka bych chtěla poblahopřát zpravodajce k této zprávě a zmíním se jen o dvou věcech.

Myslím si, že nastal čas, abychom překonali povrchní přístup k této věci, neboť nedostatečné statistiky, nedostatečné konzistentní předpisy o kriminalizaci této záležitosti v členských státech a nedostatečný zájem o tuto záležitost svědčí kromě obecných prohlášení o tom, že jde o problematiku, ke které se v Evropské unii přistupuje povrchně. Proto potřebujeme směrnici.

Ekonomické náklady nebyly bohužel do hloubky analyzovány ani v této zprávě, ani v žádných jiných dokumentech týkajících se této problematiky. Je tomu tak proto, že tento problém, který nyní zhoršuje hospodářská krize, přináší pro národní rozpočty dosti značné finanční náklady, které dosahují až stovky milionů eur. Myslím si, že nadešel čas, abychom tyto náklady vyčíslili a pokusili se reagovat na situaci tak, že na řešení tohoto problému použijeme nejen finanční prostředky, ale i vhodné právní nástroje.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Pane předsedající, blahopřeji zpravodajce k její vynikající zprávě. Jsem hrdá na to, že v Maďarsku jsem to byla já, kdo přibližně před 15 lety napsal první dvě knihy o fenoménu násilí páchaném na ženách. Již méně hrdá jsem na to, že se od té doby v této oblasti nestalo téměř nic. Skutečností je, že neexistuje žádný jednotný předpis EU, a ani žádný nemůže existovat, ale mnoho peněz z kapsy evropských poplatníků jde na prevenci a na programy péče.

Komisařce bych chtěla položit zejména otázku, jak se kontroluje řádné využití těchto finančních prostředků. Mám návrh: neptejme se na to vlád, ale zeptejme se dotyčných zneužitých žen. Například žen, které byly zneužity a nalezly útočiště v azylových domech, bychom se měly ptát na pomoc, které se jim dostalo, a na přístup orgánů k jejich případům obecně. Nebo dívek a žen, které trpí na ulicích Budapešti nebo třeba Amsterodamu, které doufají, že vyváznou z pekla prostituce, bychom se měli ptát, jakou pomoc dostaly od svého státu nebo vlády.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Pane předsedající, jak je ve zprávě také jasně uvedeno, snahy o omezení násilí na ženách je třeba podpořit na dvou frontách: na úrovni členských států a prostřednictvím opatření a programů řízených přímo Evropskou komisí.

Myslím si, že je nesmírně důležité pokračovat v programu Daphne a podpořit účast členských států, které za těchto obtížných ekonomických okolností čelí nárůstu této formy násilí. Mnoho lidí má dnes psychické problémy, které jsou někdy impulsem k násilí. Je důležité, aby se personálu pracujícímu pro policejní orgány Evropské unie dostalo školení jako základu pro zajištění, že vyšetřování bude probíhat řádně, s porozuměním věci a s pochopením důsledků, které má násilí na ženy. Tento aspekt je podporován i jako součást Stockholmského programu.

A konečně politické úsilí musí být zaštítěno finanční podporou a program Daphne k tomu může posloužit jako vhodný rámec.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Pane předsedající, když dojde na problém rovnosti, Evropská unie zaujímá a zaujímala přední místo. Je také na předním místě v boji proti násilí páchanému na ženách.

Kromě strašlivé povahy této věci je násilí páchané na ženách také drahé. Zpráva uvádí, že roční náklady na násilí jsou 33 miliard EUR. To by mělo vzít vítr z plachet těm, kdo říkají, že výčet opatření, který byl nyní vypracován, bude také nákladný. Tento výčet opatření je však nezbytný. Školení policejních úředníků, soudců, zdravotnického personálu – to vše je ve zprávě obsaženo a já bych za to chtěla zpravodajce náležitě poděkovat.

Vidím v tom však jeden malý háček a na ten bych chtěla poukázat. Zvláštní pozornost by měla být věnována násilí na pracovišti. K této záležitosti je třeba ještě vytvořit specifičtější formulace.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Pane předsedající, vždycky, když vidíme v médiích příklady mrzačených žen a dětí, ptáme se, jak je možné, že o tom okolí tak dlouho nevědělo. Proto je nutné, aby avizovaná strategie Komise boje proti domácímu násilí obsahovala konkrétní diagnostické mechanismy závazné pro zdravotnická zařízení, ale i pro sociální pracovníky, které umožní opravdu včasnou pomoc těmto obětem. Násilí motivované náboženskými rituály musí být trestáno vysokými sazbami, které spolu s osvětou, včetně výuky soudců, povedou k nulové toleranci společnosti vůči násilí na ženách, a to včetně mrzačení ženských orgánů. Strategie by měla myslet i na bezplatný právní servis a sociální pomoc pro oběti násilí. Já chci poděkovat paní Svenssonové za velice podrobnou zprávu, ale budu hlasovat proti části bodu odůvodnění J, protože navozuje právo žen na usmrcení plodu, a s tím já nesouhlasím.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Pane předsedající, chtěla bych poděkovat váženým poslancům za tuto velmi důležitou rozpravu o tématu, které je mnohým z nás zjevně drahé. Chtěla bych ještě jednou poděkovat zpravodajce za její významnou zprávu a chtěla bych poděkovat i stínovým zpravodajům.

Jak jsem nastínila ve svém úvodu, plánujeme v tomto ohledu několik opatření. Mimořádně důležitý je samozřejmě balíček práv obětí, který přijde na řadu příští měsíc. Pro preventivní programy, posilování povědomí atd. máme také všeobecnou politiku rovnosti. Velmi pečlivě sledujeme v této době také dokončování úmluvy Rady Evropy o předcházení a potírání násilí na ženách a domácího násilí, abychom mohli ve chvíli, kdy bude hotova, navrhnout Radě, aby k ní Evropská unie přistoupila, a tím by úmluva byla právně závazná v oblastech, kde má Evropská unie pravomoc.

Chtěla bych také zmínit dva další návrhy, které jste schválili: směrnice o boji proti obchodování například obsahuje mnoho preventivních opatření, ale i podporu pro oběti, pro ženy a děti, které jsou obětí obchodování pro sexuální a jiné účely. I v jiných součástech azylového balíčku je zvláštní pozornost v azylovém řízení věnována zranitelným lidem, například ženám, které jsou obětí sexuálního násilí atd.

Jak jste naznačili, tento problém je obrovský a je ostuda, že ženy a dívky v naší Evropské unii musí mít denně strach. Mají strach z násilí, ze znásilnění a ze sexuálního zneužívání a často mají strach z lidí, které nejvíce milují, kterým by měly nejvíce věřit – z manželů, z partnerů atd. Musíme jednat a musíme jednat tam, kde můžeme vidět konkrétní výsledky. Toto je jistě jedno z nejstrašnějších porušování lidských práv.

Chtěla bych poblahopřát těm několika málo odvážným mužům, kteří přispěli do této rozpravy, neboť násilí páchané na ženách není záležitostí žen, je to záležitost lidských práv. Výsledků můžeme dosáhnout jen tehdy, budeme-li pracovat společně, muži a ženy, na potírání tohoto hrozného fenoménu. Musíme pracovat společně. Musíme se dopracovat k Evropě, kde se ženy a dívky nemusí obávat násilí jen proto, že patří k takzvanému špatnému pohlaví.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, zpravodajka.(SV) Pane předsedající, nejdříve bych chtěla poděkovat svým kolegům za jejich velmi moudrá slova v rozpravě a zejména za odhodlání, které vidím, a s nímž mí kolegové chtějí bojovat proti tomuto násilí. Komisi bych chtěla říci, že se těšíme, že balíček pro oběti trestných činů poskytne obětem další podporu, ale potřebujeme i směrnici na boj proti tomuto druhu násilí. Nemusíte souhlasit s každým slovem v této zprávě, ale je důležité pro ni hlasovat, abychom vyslali rozhodný signál Komisi o tom, že potřebujeme směrnici. Je důležité ukázat všem ženám, které žijí v násilnických vztazích, že by neměly cítit stud ani vinu. Tím, že budeme hlasovat pro zprávu, ukážeme, že proviněním je zločin, který je na nich páchán. Ony nesmí cítit vinu ani stud.

Nakonec bych chtěla říci, že mnoho z nás, žen, přežilo díky úsilí společnosti a díky práci azylových domů pro ženy a ženským organizacím. Je nejvyšší čas, aby tito lidé a tyto organizace nenesli břímě odpovědnosti za pomoc ženám ze situace, v níž řada z nich žije, sami. Důležité je, abychom prolomili mlčení a abychom ukázali, že tito zranitelní lidé mají podporu. Chtěla bych zdůraznit také to, jak důležité je, abychom poukázali na to, že jde o problém, který se objevuje ve všech sociálních skupinách. Vyskytuje se v celé společnosti. Vyzývám své kolegy, aby vyslali signál, že pro ženy již dále není přijatelné muset žít v takových podmínkách. Ženy si mohou zařídit dobrý život pro sebe a pro své děti, ale aby tak mohly učinit, potřebují také podporu od nás – zvolených zástupců. Ještě jednou děkuji všem poslancům za velké odhodlání. Společně v tomto boji uspějeme.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý 5. dubna 2011.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písemně. – Chtěla bych vyjádřit podporu této zprávě a jejím doporučením. Výzkumy ukazují, že situace v mé vlasti, Irsku, odráží problém, který zažívá celá Evropa. V roce 2005 konstatoval National Crime Council (Národní rada pro boj s kriminalitou), že jedna sedmina žen v Irsku zažila od svého partnera závažné násilné chování fyzické, sexuální nebo emoční povahy. V roce 2009 jsem se stala první velvyslankyní Rape Crisis North East se sídlem ve městě Dundalk. Tato podpůrná a poradenská služba je jednou z mnoha ve východní části Irska, která nabízí velmi důležitou podporu obětem sexuálního a domácího násilí, ovšem musí se vyrovnat s velmi obtížnou situací, pokud jde o financování. Důležité je, že EU směřuje své financování výzkumu prostřednictvím členských států, aby bylo zajištěno, že budeme mít úplný a přesný obraz o rozsahu tohoto problému. Podpora je však potřebná i pro nevládní organizace a pro vlády členských států, aby mohly zvyšovat povědomí o dopadech a následcích sexuálního násilí, ať jde již o domácí násilí, znásilnění nebo obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Až jedna čtvrtina žen v Evropě zažila nejméně jednou fyzické násilí a více než jedna desetina zažila sexuální násilí. Hospodářská krize zjitřila v důsledku svých společenských dopadů situaci tam, kde je chudoba a nedostatečné vzdělání faktorem, který vede k násilí na základě pohlaví. Proto si myslím, že proti příčinám tohoto problému potřebujeme koordinovaná opatření společně s harmonizací právních předpisů a s užší soudní spoluprací mezi členskými státy s cílem účinnějšího vedení vyšetřování.

Aby bylo skoncováno s násilím páchaným na ženách, mají členské státy a orgány EU povinnost ihned přijmout některé z následujících kroků: informační kampaně na zvýšení povědomí, zřízení azylových zařízení pro oběti, zavedení jediného telefonního čísla v celé EU pro okamžitou pomoc a podpora vysoce zranitelných skupin žen, jako jsou přistěhovalkyně a žadatelky o azyl.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. – V roce 2008, kdy jsem byl členem lotyšského parlamentu, jsem předložil pozměňovací návrh k trestnímu zákonu Lotyšské republiky, jehož cílem bylo zpřísnění odpovědnosti za domácí násilí páchané na ženách a na dětech. Pozměňovací návrh bohužel neprošel. Na zasedání zvláštního výboru, kde byl pozměňovací návrh projednáván, bylo mezi poslanci lotyšského parlamentu veselo. Výsledkem je, že případy „lehkých“ zranění dětí a žen v rodině zůstávají nepotrestány. Tyto případy se obvykle nevyšetřují a policie někdy odmítá převzít od obětí oznámení. V Lotyšské republice není ochrana žen před domácím násilím upravena žádnými účinnými nástroji. Lotyšské orgány a vláda zavírají oči před zřejmým násilím a nechystají se dát právní předpisy do pořádku. Ve světle této zprávy vyzývám všechny členy Evropského parlamentu, aby věnovali pozornost nezákonnému chování vůči ženám, k němuž dochází v Lotyšsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně.(DE) Může se to stát kdekoli: na ulici, v metru, u někoho doma – ženy a děti se nikde nemohou cítit stoprocentně bezpečné před napadením. Ubíjející pseudomorálka ve společnosti by nás měla vést k zamyšlení. Raná stádia skutečného násilí, jako je obtěžování, obscénní poznámky a sexuální obtěžování, jimiž mnozí přistěhovalci denně častují západní ženy, jsou stále častěji považovány za normální. Lhostejnost vůči ženám dosahuje vrcholu, když německý soud považuje manželovo právo na rozmnožování za rozhodující důvod ve svém rozsudku v případě muslimského rozvodu. Tím, že EU umožnila migraci, dovezla si z každé země na světě problémy, včetně vražd ze cti, nucených sňatků a domácího násilí v patriarchálních rodinných strukturách. Kultura, náboženství a tradice se nesmí používat k ospravedlnění aktů násilí. Existuje jen jediná cesta, jak přetnout spirálu násilí. Statistiky neuvádí žádné informace o tom, do jaké míry souvisí narůstající počet ohlášených případů domácího násilí se stále větším odhodláním obětí postavit se samy za sebe a jaký je podíl přistěhovalců. V každém případě je pravdou, že v ženských azylových zařízeních je registrováno mnoho přistěhovalkyň. Je také pravdou, že musíme skoncovat s mentalitou pseudopomocníků, kteří přistupují k nábožensky nebo kulturně motivovaným trestným činům shovívavě.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), písemně. (IT) Moje odhodlání chránit slabé osoby a ženy postižené násilím mě nutí hlasovat pro právní předpis, který by zaručil ochranu obětí násilí. Ženy, stejně jako děti, jsou v některých ohledech zvláště křehkými příslušníky naší společnosti. Proto si myslím, že je důležité zajistit větší ochranu ženám, které oznámí, že se staly obětí násilí. Jsem pro bezplatnou právní pomoc pro ženy, které jsou obětí násilí. Vím, že existuje nebezpečí nerovnosti, když muž, neoprávněně obviněný z násilí, musí platit soudní výlohy, zatímco ženě, která jej obvinila, se dostane právní pomoci. O tom jsem důkladně přemýšlel. Myslím si však, že počet případů násilí, včetně násilí v rodině, by nás měl vést k tomu, abychom se postavili na stranu těch, kdo v důsledku nedostatečné podpory utrpí největší škodu. Ženských obětí násilí je podle statistik mnohem více, než těch několika málo podvodnic, které využívají systém, aby na nevinných mužích něco vyzískaly. Pro týrané ženy je obtížné podat žalobu. Bezplatná právní pomoc by dodala obětem odvahu a pomohla by snížit počet případů, které zůstanou nepotrestány.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), písemně.(FR) Hovoříme-li o násilí páchaném na ženách, často nemáme údaje, statistiky ani trendy. Kromě všeho ostatního musíme být schopni změřit tento fenomén na evropské úrovni, abychom pochopili rozsah problému. To nám pomůže lépe se zaměřit na potřeby a předcházet případům násilí, pomoci obětem a vyléčit rány. Neustále musíme mít na paměti oběti. Bez ohledu na to, zda hovoříme o sexuálním zneužívání, obchodování se ženami za účelem prostituce, domácím násilí nebo dokonce o násilí s kulturním podtextem – mám na mysli mrzačení pohlavních orgánů a nucené sňatky –, vždy se jedná o závažné trestné činy. Musíme přijít s obecným evropským rámcem na ochranu žen před tímto druhem násilí. Nesmíme se tolik obávat myšlenky, že Evropa by se měla stát ochránkyní žen. Potřebujeme evropský právní rámec, v němž by byla zavedena konkrétní opatření, jako je krizová telefonní linka, vzdělávací programy pro policii, soudce a učitele. EU musí v Evropě nabídnout řešení, ale jako celosvětový hráč musí rozšířit působnost svých kroků i mimo své hranice.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písemně.(ET) Bohužel není možné zastavit násilí páchané na ženách jako takové v Evropě a v celém světě, přestože Evropská unie a OSN konstatovaly, že boj proti násilí páchanému na ženách je pro ně prioritou. Je pravda, že došlo k určitému pokroku a že povědomí lidí o této problematice se poněkud zvýšilo, ale pro účinnější boj proti násilí na ženách a pro dosažení našeho společného cíle, tedy aby ženy a děti nežily v neustálých obavách, že se stanou obětí násilí, jsou nezbytné nové politické priority Evropské unie. I Lisabonská smlouva nám k tomu dává pravomoc. Já považuji za mimořádně důležité, aby Evropská unie věnovala ve svých právních předpisech více pozornosti násilí, k němuž dochází mezi lidmi, kteří jsou v úzkých vztazích, protože to není v žádném případě soukromá věc. Oběti mají bohužel příliš často strach o pověst své rodiny a oprávněně i o svou bezpečnost a ekonomickou závislost, takže se neobracejí na donucovací orgány. Měli bychom tedy obrátit svou pozornost zejména na rozvoj podpůrného systému pro oběti a na porušení tabu, která ve společnosti existují – jinými slovy, měli bychom zvýšit povědomí lidí. Podpora poskytovaná obětem musí být skutečná a zaručená. Jedním ze skutečných problémů je nedostatek azylových zařízení v Evropě, která by byla určena pro ženy a děti, jež se staly obětí násilí, takže cíl postavit jedno azylové zařízení pro oběti trestných činů na 10 000 obyvatel je naprosto přiměřený a nezbytný. Abychom zajistili, že se zlepší ochrana žen prchajících před násilím a pronásledováním, i když změní své bydliště v Evropě, je důležité, aby byla prováděna směrnice o ochranných příkazech.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), písemně. (EL) Násilí páchané na ženách má různé podoby, od psychického útlaku a zneužívání po znásilnění, sexuální násilí a naprosto nezákonné a nepřijatelné obchodování s ženami a jejich zneužívání nelidskými gangy zabývajícími se prostitucí, ke kterému stále dochází. Tyto gangy často oklamou zejména mladé ženy a pak je nutí pracovat jako prostitutky. Mnohé z nich to přivede k sebevraždě, aby se zbavily této noční můry. Musíme blíže prověřit země, které jsou výchozím bodem těchto obchodnických gangů, kde si obchodníci s lidmi kupují mlčení a souhlas vládních úředníků, a z těchto zemí se pak stává ráj pro porušování lidských práv. Tyto gangy můžeme porazit pomocí nadnárodní spolupráce mezi EU, která je cílovou zemí, a těmi zeměmi, které jsou pro tyto nezákonné gangy výchozím bodem. Vyzývám Komisi, aby v tomto směru vyvinula určité kroky. Organizace zabývající se vážně právy žen s prací v této oblasti pochopitelně skončily.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. (CS) V uplynulých několika měsících je tato zpráva po Evropském ochranném příkazu a směrnici o boji proti obchodování s lidmi třetím příspěvkem k boji proti násilí na ženách. Násilí na ženách je bezpochyby závažným celospolečenským problémem. Údaje ve zprávě hovoří o každé čtvrté ženě, která v dospělosti zažila fyzické násilí, a více než deseti procentech žen, které se staly oběťmi sexuálního násilí. To jsou alarmující čísla, za kterými se skrývají konkrétní životní osudy. Současně jen každá desátá oběť násilného chování vyhledá odbornou pomoc. Důvodem je především to, že většinou vůbec neví, jak svou situaci řešit. Násilí páchané na ženách má nejen nesmírně ničivé dopady pro jejich osobní život, ale má rovněž negativní důsledky pro osoby v jejich okolí, zejména děti. Podporuji návrhy, které směřují k lepší informovanosti a vzdělávání osob, které s touto formou násilí mohou přijít o styku při výkonu své práce. Současně je nutné také zajištění lepší péči a pomoc obětem. Zprávu vítám i proto, že je třeba vyslat jasný a silný signál do společnosti, že násilí se netoleruje.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písemně. (PL) Lidská práva a rovnost pohlaví jsou prioritami EU. Jelikož násilí páchané na ženách je krutým porušením lidských práv a jednou z hlavních překážek na cestě k rovnosti mezi ženami a muži, měl by se boj proti tomuto moru stát naším hlavním cílem. Postoj k násilí páchanému na ženách se v závislosti na vnitrostátních právních předpisech liší. Některé členské státy, například Španělsko, mají v této oblasti velmi dobře promyšlené předpisy. Některé státy nemají vůbec žádné. Mezi jednotlivými členskými státy existují i velké rozdíly v míře usvědčení z násilí na ženách. Vzhledem k různorodosti právních předpisů v jednotlivých členských státech a k často omezenému vlivu, pokud jde o vymáhání ustanovení mezinárodního práva v oblasti boje proti násilí, je potřeba jasných a závazných předpisů k této problematice na úrovni EU ještě zřetelnější. Různé kroky v rámci EU je třeba shrnout a prezentovat jako jedinou komplexní strategii, jejímž cílem bude boj proti násilí páchanému na ženách po celé EU. Tato strategie by měla být konzistentní s dalšími mezinárodními iniciativami a měla by se opírat o dostupné programy EU a o osvědčené postupy v jednotlivých členských státech. Práce na společné směrnici proti násilí by měla být v tomto volebním období dokončena. Je to nezbytné, aby bylo zajištěno, že již nikdy nebude možné tvrdit, že i krávy mají v Evropské unii lepší ochranu než ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písemně. (SK) Všichni o násilí na ženách víme, hovoříme o něm, ale konkrétní výsledky při jeho odstraňování, resp. eliminaci, jsou slabé. Násilí zasahuje ženy v různých obdobích života od dětství po dospělost. Dochází k němu ve škole, v práci, ve skupinách vrstevníků, na veřejnosti, ale i v soukromí rodinného či partnerského života. Má rozmanité formy – od fyzického a sexuálního přes psychické a sociální až po ekonomické násilí. Zažívají ho ženy s různým vzděláním, sociálně-ekonomickým postavením, etnickou příslušností, vyznáním; ženy z městského i venkovského prostředí. Je třeba však zdůraznit, že násilí páchané na ženách je problémem nás všech. Na jeho odstranění jsou potřeba nejen aktivní instituce, ale i aktivní jednotlivci – ženy a muži, kteří si nezakrývají oči před přítomností tohoto negativního jevu v naší společnosti a jsou ochotni osobně se vložit do prosazování zásady nulové tolerance násilí. Větší úlohu musí přebrat jednotlivé členské státy, musí připravit akční plány boje proti násilí páchanému na ženách, musí udělat větší mediální osvětu a přijímat konkrétní trestněprávní předpisy a opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), písemně. – (PL) Navzdory všemu našemu úsilí je bohužel násilí páchané na ženách a násilí v ostatních oblastech života v Evropě stále velkým problémem. K násilným trestným činům dochází ve všech členských státech a týkají se lidí ze všech společenských vrstev. To znamená, že boj proti tomuto problému a pomoc jeho obětem musí být mnohostranná. Abychom předcházeli tomuto druhu násilí, musíme podporovat rodiny a zajistit jejich harmonický rozvoj. Pokud jde o trestné činy, jejichž součástí je násilí na ženách, myslím si, že by bylo na místě zvážit zavedení jednotného evropského krizového telefonního čísla, na něž by bylo možno volat o pomoc nebo hlásit trestný čin tohoto typu. EU by se měla snažit zajistit, aby za násilí páchané na ženách byly udělovány přísnější tresty, zejména v případě trestných činů, jejichž součástí je sexuální násilí. Takové trestné činy se často vryjí do mysli postižených žen na mnoho let, způsobují jim utrpení a brání jim v normálním fungování. Je také nezbytně nutné, aby byla zároveň zavedena lepší ochrana práv obětí v trestním řízení. Klíčovým problémem, jímž se zpráva zabývá, je prostituce a obchodování s ženami. K účinnému boji proti těmto praktikám je třeba celoevropská dohoda zahrnující nejen členské státy EU, ale i státy mimo EU.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: ROBERTA ANGELILLI
místopředsedkyně

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí