Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 4. april 2011 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure: se protokollen
 7.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 8.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 9.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 11.Andragender: se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Tildeling og fratagelse af international beskyttelse i medlemsstaterne (forhandling)
 15.Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (forhandling)
 16.Europæiske statistikker om turisme (forhandling)
 17.Ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder (forhandling)
 18.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 19.EU's reaktion på migrationsstrømmene i Nordafrika og de sydlige Middelhavslande, navnlig på Lampedusa – Migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager (forretningsordenens artikel 150)
 21.Kvinders rolle i landbrug og landdistrikter (kortfattet forelæggelse)
 22.EU-finansieringens effektivitet i forbindelse med nedlukning af kernekraftværker i de nye medlemsstater (kortfattet forelæggelse)
 23.Fremtidig EU-politik for internationale investeringer (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (467 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (2172 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik