Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάΕκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας (συζήτηση)
 15.Εξαγωγές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (συζήτηση)
 16.Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού (συζήτηση)
 17.Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συζήτηση)
 18.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Αντίδραση της ΕΕ στα μεταναστευτικά ρεύματα στην Βόρεια Αφρική και τη Νότια Μεσόγειο, ειδικότερα στην Λαμπεντούζα – Μεταναστευτικά ρεύματα που οφείλονται στην αστάθεια: πεδίο εφαρμογής και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 21.Ο ρόλος των γυναικών στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών σταθμών στα νέα κράτη μέλη (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (867 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2048 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου