Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 4 april 2011 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 7.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 10.Anslagsöverföringar: se protokollet
 11.Framställningar: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (debatt)
 15.Produkter och teknik med dubbla användningsområden (debatt)
 16.Europeisk statistik om turism (debatt)
 17.Ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor (debatt)
 18.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 19.EU:s reaktion på migrationsströmmarna i Nordafrika och södra Medelhavsområdet, särskilt Lampedusa – Migrationsströmmar till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (debatt)
 20.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 21.Kvinnors roll inom jordbruket och i landsbygdsområden (kortfattad redogörelse)
 22.EU-finansieringen vid avvecklingen av kärnkraftverk i de nya medlemsstaterna (kortfattad redogörelse)
 23.EU-politik för internationella investeringar (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (470 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2189 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy