Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Europeiska rådets slutsatser (24-25 mars 2011) (debatt)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), skriftlig.(ET) Vid europeiska rådets möte den 24–25 mars fattades flera viktiga beslut som vi inte kan vänta längre med att genomföra. Det viktigaste beslutet i samband med EU:s ekonomiska politik är euro plus-pakten med dess gemensamma agenda och gemensamma mål. De fyra huvudmålen är att främja konkurrenskraften, främja sysselsättningen, göra den offentliga finansieringen mer hållbar och återställa den finansiella stabiliteten. Pakten har lett till att flera andra länder har anslutit sig till euroområdet, exempelvis Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Rumänien och Bulgarien. Just nu är det oerhört viktigt att nå gemensamma överenskommelser med tillämpning av lika regler, liksom gemensamma mekanismer för att nå de önskade målen. Jag vill särskilt framhålla de medlemsstater som inte tillhör euroområdet men som ändå har anslutit sig till denna pakt. Jag hoppas att tillämpningen av gemensamma regler kommer att åtföljas av en harmonisering av nationella uppfattningar, och detta gäller särskilt hållbar offentlig finansiering så att vi i framtiden undviker att på nytt hamna i liknande situationer som dem som drabbade Grekland och Irland. Samtidigt får vi inte stoppa vid dessa beslut, eftersom de endast kommer att ge kortsiktiga resultat. Det är nödvändigt att utveckla lösningar för framtida investeringar, antingen genom euroobligationer eller med hjälp av andra lösningar. Tack.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy