Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl vytvořen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodě. 15. února 2011 přijala Komise nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků EFG ve prospěch České republiky s cílem podpořit opětovné začlenění do pracovního trhu těch pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku světové hospodářské a finanční krize. Jedná se o druhou žádost, která bude přezkoumána v rámci rozpočtu na rok 2011, a týká se uvolnění celkem 323 820 EUR. Celý postup se týká propuštění 634 pracovníků (z nichž všichni jsou potenciálními příjemci této pomoci) podniku Unilever ČR, spol. s r. o., který působí v maloobchodním odvětví ve Středočeském kraji, ke kterému došlo v průběhu čtyřměsíčního referenčního období mezi 16. zářím 2009 a 16. lednem 2010. Komise zhodnotila, že v tomto případě existuje spojitost mezi propouštěním a velkými strukturálními změnami světového obchodu, případně s finanční a hospodářskou krizí, a že propouštění se nedalo přirozeně předvídat. Žádost splňuje všechna kritéria způsobilosti stanovená nařízením o EFG, a proto jsem hlasovala pro uvolnění prostředků z fondu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí