Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 5. aprill 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. – (PT) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, keda on mõjutanud maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjed. 15. veebruaril 2011 võttis komisjon vastu uue ettepaneku projekti fondi vahendite kasutamiseks Tšehhi Vabariigis, et toetada ülemaailmse majandus- ja finantskriisi tulemusena koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. See on teine 2011. aasta eelarve alusel läbivaadatav taotlus ning see on seotud kokku 323 820 euro suuruse summa kasutamisega. Protsess on seotud 594 töötaja (kes on kõik potentsiaalsed abisaajad) koondamisega ettevõttest Unilever ČR, spol.sr., mis tegutseb jaekaubanduse sektoris Střední piirkonnas, neljakuulise vaatlusperioodi jooksul 16. septembrist 2009 kuni 16. jaanuarini 2010. Komisjoni hinnangus järeldati, et koondamiste ning maailmakaubanduse struktuurimuutuste või finants- ja majanduskriisi vahel on olemas seos ja et need koondamised olid ettenägematud. Fondi vahendite kasutuselevõtmine vastab kõigile EGFi määruses sätestatud abikõlbulikkuse kriteeriumidele, mispärast hääletasin vahendite kasutuselevõtmise poolt.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika