Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) perustettiin lisätuen tarjoamiseksi työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan suurten rakennemuutosten seurauksista. Komissio hyväksyi 15. helmikuuta 2011 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Tšekin tasavallan hyväksi, jotta maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille voidaan tukea. Tämä on toinen vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja se koskee yhteensä 323 820 euron määrän käyttöönottoa. Hakemuksessa on kyse 594 työntekijän (joista kaikki ovat tuen kohteena) irtisanomisesta neljän kuukauden viiteajanjakson aikana 16. syyskuuta 2009 – 16. tammikuuta 2010 Středníssä vähittäiskaupan alalla toimivassa Unilever ČR spol.s ro -yrityksessä. Komission arvioinnissa todettiin, että työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välillä on yhteys ja että työntekijöiden vähentämiset olivat luonteeltaan ennakoimattomia. Hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, minkä vuoksi äänestin rahaston käyttöönoton puolesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö