Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) został stworzony z myślą o zapewnieniu dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym. W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła nowy projekt decyzji w sprawie uruchomienia EFG na rzecz Republiki Czeskiej w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. To drugi wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2011 rok, który dotyczy uruchomienia łącznej kwoty 323 820 euro. Procedura dotyczy zwolnienia 323 820 pracowników – wszyscy są potencjalnymi beneficjentami pomocy – przedsiębiorstwa Unilever ČR, spol.sr., prowadzącego działalność w sektorze detalicznym w regionie Střední Čechy według klasyfikacji NUTS II, w czteromiesięcznym okresie odniesienia od 16 września 2009 r. do 16 stycznia 2010 r. Z oceny Komisji wynika, że zachodzi związek między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym lub kryzysem finansowo-gospodarczym, i że zwolnienia te miały nieprzewidywalny charakter. Wniosek spełnia wszelkie kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu o EFG, dlatego głosowałam za uruchomieniem funduszu.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności