Index 
 Text integral 
Dezbateri
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi asistență suplimentară lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial. La 15 februarie 2011, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a FEG în favoarea Republicii Cehe, pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor concediați din cauza crizei economice și financiare mondiale. Aceasta este a doua cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2011 și se referă la mobilizarea sumei totale de 323 820 de euro. Procesul se referă la disponibilizarea a 594 de lucrători – toți beneficiari potențiali ai ajutorului – din cadrul societății Unilever ČR, spol.sr.,care își desfășoară activitatea în sectorul de retail din regiunea Střední, în perioada de referință de patru luni, cuprinsă între 16 septembrie 2009 și 16 ianuarie 2010. Evaluarea Comisiei a ajuns la concluzia că există o legătură între concedieri și transformările majore suferite de structura comerțului mondial sau criza financiară și economică, și că aceste disponibilizări au avut un caracter neprevăzut. Cererea întrunește toate criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG, motiv pentru care am votat în favoarea mobilizării fondului.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate