Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol vytvorený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Komisia prijala 15. februára 2011 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Českej republiky s cieľom podporiť opätovné začleňovanie pracovníkov prepustených v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy do trhu práce. Ide o druhú žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011, a týka sa mobilizácie sumy v celkovej výške 323 820 EUR. V tomto procese ide o prepustenie 594 pracovníkov – z ktorých sú všetci možní príjemcovia pomoci – zo spoločnosti Unilever, ktorá pôsobí v sektore maloobchodu v regióne Stredné Čechy, počas štvormesačného referenčného obdobia od 16. septembra 2009 do 16. januára 2010. Posúdenie Komisie ukázalo, že existuje súvislosť medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou a hospodárskou krízou a že charakter týchto prepúšťaní bol nepredvídateľný. Žiadosť spĺňa všetky kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF, a preto som hlasovala za mobilizáciu fondu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia