Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 5. april 2011 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. (PT) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil vzpostavljen za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih. 15. februarja 2011 je Komisija sprejela nov predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Češke republike, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi svetovne gospodarske in finančne krize. To je druga vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2011, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 323.820 EUR. Postopek zadeva 594 presežnih delavcev – za vse je predvidena pomoč – iz podjetja Unilever ČR, spol.sr.o., ki deluje v maloprodajnem sektorju v regiji Střední Čechy, med štirimesečnim referenčnim obdobjem od 16. septembra 2009 do 16. januarja 2010. Komisija je v svoji oceni ugotovila, da obstaja povezava med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno in gospodarsko krizo ter da so bila ta odpuščanja nepredvidena. Vloga izpolnjuje vsa merila za upravičenost do pomoči, določene v uredbi ESPG, zato sem glasovala za uporabo sredstev sklada.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov