Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Vstup v platnost Lisabonské smlouvy a související ujasnění kompetencí EU na poli mezinárodního obchodu dává dobrou příležitost k utvrzení role EU v této oblasti a role, pravomocí a povinností Evropského parlamentu v rozhodování v institucionálním rámci EU. Režim EU pro zboží dvojího užití by měl být veden transparentněji a demokratičtěji. Pro dosažení tohoto cíle je zásadně důležité plné zapojení Evropského parlamentu díky uplatnění závazků Lisabonské smlouvy a její společné interpretaci, na které se v nové rámcové smlouvě shodl Evropský parlament a Evropská komise. Jedná se o přepracování nařízení (ES) č. 1334/2000 ve světle současného mezinárodního rámce. Rozšíření oblasti působnosti kontrol vývozu zboží dvojího užití má skutečně zásadní důležitost, pokud mají tyto kontroly pokrýt tranzit a zprostředkovávání a uvalení sankcí za nedovolené prostředkování zboží dvojího užití, které souvisí například s programem pro zbraně hromadného ničení.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí