Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 5. aprill 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. − (PT) Hääletasin selle raporti poolt, kuna usun, et Lissaboni lepingu jõustumine ja ELi rahvusvahelise kaubanduspädevuse täpsustamine selles annavad hea võimaluse taaskinnitada ELi osa selles valdkonnas ja Euroopa Parlamendi osa, pädevust ja vastutust ELi institutsionaalses raamistikus otsuste tegemisel. ELi kahesuguse kasutusega kaupu puudutav kord tuleks kujundada läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks. Euroopa Parlamendi täielik osalemine Lissaboni lepingu kohustuste rakendamise ning selle uues raamlepingus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel kokku lepitud ühise tõlgendamise teel oleks selle eesmärgi saavutamiseks äärmiselt oluline. See on määruse (EÜ) nr 1334/2000 uuesti kehtestamine praeguse rahvusvahelise raamistiku valguses. Tegelikult on kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimeetmete ulatuse laiendamine äärmiselt oluline, et need hõlmaksid transiidi ja vahendustegevuse kontrolli ning näiteks massihävitusrelvade programmiga seotud kahesuguse kasutusega kaupade ebaseadusliku vahendustegevuse eest karistamist.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika