Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä uskon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja sopimukseen sisältyvä Euroopan unionin toimivaltuuksien selventäminen kansainvälisen kaupan alalla tarjoavat hienon mahdollisuuden vahvistaa Euroopan unionin roolia tällä alalla sekä Euroopan parlamentin roolia, valtaa ja vastuuta päätöksenteossa Euroopan unionin toimielinjärjestelmän puitteissa. Kaksikäyttöjärjestelmä olisi järjestettävä nykyistä avoimemmalla ja demokraattisemmalla tavalla Euroopan unionissa. Euroopan parlamentin kokonaisvaltainen osallistuminen Lissabonin sopimuksessa vahvistettuja velvoitteita soveltaen ja sopimuksen yhteinen tulkinta, josta Euroopan parlamentti ja komissio ovat sopineet uuden puitesopimuksen yhteydessä, olisivat erittäin tärkeitä tavoitteen saavuttamiseksi. Kyse on asetuksen (EY) N:o 1334/2000 uudelleenlaatimisesta nykyisten kansainvälisten puitteiden valossa. Itse asiassa kaksikäyttöä koskevan vientivalvonnan soveltamisalan laajentaminen on välttämätöntä, mikäli halutaan, että tämä kattaa kuljetusten ja välitysten valvonnan ja että tämän avulla tehdään esimerkiksi joukkotuhoaseiden ohjelmaan liittyvien kaksikäyttötuotteiden laiton välittäminen rangaistavaksi.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö