Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir joje išaiškinus ES kompetenciją tarptautinės prekybos srityje atsiranda puiki proga dar kartą sustiprinti Europos Sąjungos vaidmenį šioje srityje ir Europos Parlamento atsakomybę už sprendimų priėmimą ES institucinėje struktūroje. ES dvejopo naudojimo prekių režimas turėtų būti organizuojamas demokratiškiau ir skaidriau. Visapusis Europos Parlamento dalyvavimas įgyvendinant Lisabonos sutarties įsipareigojimus ir bendras suderintas Europos Parlamento ir Komisijos aiškinimas, pagrįstas nauju bendruoju susitarimu, ypač svarbūs norint pasiekti šį tikslą, t. y. parengti naują Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 redakciją, atsižvelgiant į dabartinius bendruosius tarptautinius susitarimus. Beje, dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės išplėtimas yra ypač svarbus, jei ši kontrolė apims ir neteisėtą dvejopo naudojimo objektų, susijusių su masinio naikinimo ginklų programa, tranzitą bei tarpininkavimą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika