Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2011. gada 5. aprīlis - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), rakstiski. (PT) Es balsoju „par” šo ziņojumu, jo uzskatu, ka Lisabonas Līguma stāšanās spēkā un tajā izklāstītie paskaidrojumi par ES kompetences jomām attiecībā uz starptautisko tirdzniecību ir laba iespēja apliecināt ES nozīmi minētajās struktūrās, kā arī Eiropas Parlamenta nozīmi, pilnvaras un atbildību ES institucionālajā struktūrā saistībā ar lēmumu pieņemšanu. ES divējāda lietojuma preču režīma organizācijai vajadzētu būt pārredzamākai un demokrātiskākai. Eiropas Parlamenta pilnīga iesaiste, piemērojot Lisabonas Līguma noteikumus un tā kopīgo interpretāciju, par ko vienojās Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija jaunajā pamatnolīgumā, būtu ļoti svarīga šā mērķa sasniegšanai. Šī regula ir pārstrādātā Regula (EK) Nr. 1334/2000 saskaņā ar pašreizējo starptautisko reglamentējumu. Faktiski divējāda lietojuma preču eksporta kontroles darbības jomas paplašināšana un kontroles attiecināšana uz tranzītu un starpniecību, kā arī sankcijas par divējāda lietojuma preču eksporta starpniecību, kas saistīta, piemēram, ar masu iznīcināšanas ieroču programmām, ir ļoti svarīga.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika