Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ uważam, że wejście w życie Traktatu z Lizbony i doprecyzowanie w nim unijnych kompetencji w dziedzinie handlu międzynarodowego stanowią bezcenną szansę na potwierdzenie roli Unii i uprawnień Parlamentu Europejskiego w ramach unijnych instytucjonalnych ram podejmowania decyzji. Unijny system kontroli produktów podwójnego zastosowania powinien być zorganizowany w sposób przejrzystszy i bardziej demokratyczny. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu będzie miało pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z Traktatu z Lizbony i respektowanie wspólnej interpretacji Traktatu uzgodnionej przez Parlament i Komisję w nowym porozumieniu międzyinstytucjonalnym. Mamy tu do czynienia z przekształceniem rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 stosownie do aktualnych ram międzynarodowych. Rozszerzenie zakresu kontroli produktów podwójnego zastosowania jest rzeczywiście niezwykle ważne, jeżeli kontrola ta ma objąć tranzyt oraz pośrednictwo i jeżeli przewidziano penalizację nielegalnego pośrednictwa w handlu towarami podwójnego zastosowania, które mogą zostać wykorzystane, dajmy na to, do produkcji broni masowego rażenia.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności