Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, v ktorej sú vyjasnené právomoci EÚ v oblasti medzinárodného obchodu, poskytuje dobrú príležitosť znovu potvrdiť úlohu EÚ v tejto oblasti a úlohu, právomoci a zodpovednosť Európskeho parlamentu v inštitucionálnom rozhodovacom rámci EÚ. Režim EÚ týkajúci sa položiek s dvojakým použitím by mal byť transparentnejší a demokratickejší. Zásadný význam pre splnenie tohto cieľa by malo plné zapojenie Európskeho parlamentu prostredníctvom vykonávania povinností vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy a jej spoločného výkladu, na ktorom sa dohodli Európsky parlament a Európska komisia na základe novej rámcovej dohody. Ide o prepracované znenie nariadenia (ES) č. 1334/2000 v zmysle súčasného medzinárodného rámca. Rozšírenie rozsahu kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím je skutočne veľmi dôležité, ak majú byť zabezpečené kontroly tranzitu a sprostredkovateľských služieb a penalizovanie nelegálneho sprostredkovania položiek s dvojakým použitím prepojených napríklad s programom zbraní hromadného ničenia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia