Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 5. april 2011 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. (PT) Glasovala sem za poročilo, saj menim, da začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in njeno pojasnilo o pristojnostih EU na področju mednarodne trgovine ponujata dobro priložnost za ponovno potrditev vloge EU v teh sestavah ter vloge, pristojnosti in odgovornosti Evropskega parlamenta v institucionalnem okviru EU za sprejemanje odločitev. Režim EU za blago z dvojno rabo je treba urediti bolj pregledno in demokratično. Za dosego tega cilja je bistvenega pomena, da se z izvajanjem zavez Lizbonske pogodbe in njeno skupno razlago, o kateri sta se sporazumela Evropski parlament in Evropska komisija v novem okvirnem sporazumu, doseže popolna vključenost Evropskega parlamenta. Gre za prenovitev Uredbe (ES) št. 1334/2000 spričo trenutnega mednarodnega okvira. Povečanje obsega nadzora nad izvozom blaga z dvojno rabo je bistveno, če naj ta zajema nadzor tranzita in posredovanja ter sankcioniranje nezakonitega posredovanja pri trgovini z blagom z dvojno rabo, povezanim na primer s programom orožja za množično uničevanje.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov