Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0065/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Важно е да се наруши мълчанието относно всички форми на престъпност и конкретно, в случая, основаната на пола. Престъпленията под формата на насилие в дома, сексуално насилие, трафик на хора, генитално осакатяване и други форми на нарушение на неприкосновеността, които засягат жени и момичета по-специално, следва да се разкрият публично, за да можем да се преборим с тях по-ефективно. По-доброто познаване на основаното на пола насилие ще направи възможно да се повиши чувствителността на обществото към проблема. Докладът по собствена инициатива на Европейския парламент цели да определи серия от мерки, необходими да се гарантира достоен живот за европейските жени. Въпреки че насилието срещу жените е обект на дискусии през последните няколко десетилетия, международната общественост не е успяла да сложи край на тази изключително деструктивна форма на престъпност. В обобщение, считам, че Европейският съюз трябва да приеме необходимото законодателство, за да прекрати насилието, и държавите-членки трябва да изготвят национални планове за действие за борба с основаното на пола насилие. Поради изброените причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
Правна информация - Политика за поверителност