Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 5. aprill 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0065/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. − (PT) Kindlasti on vaja hakata rohkem rääkima kõikide kuriteovormide teemal ning praegusel juhul on teema sooline vägivald. Kuriteod, mis võtavad vägivalla vormi kodus, seksuaalväärtegudes, inimkaubanduses, suguelundite moonutamises ja muudes puutumatuse vastu suunatud vägivalla vormides, mis puudutavad eelkõige naisi ja tüdrukuid, tuleks tuua avalikkuse ette, selleks et nende vastu oleks võimalik tõhusamalt võidelda. Tegelikult võimaldaks ühiskonda selle probleemi suhtes tundlikumaks muuta suuremad teadmised soolise vägivalla kohta. Selles Euroopa Parlamendi algatusraportis püütakse koondada paljud meetmed, mida on vaja Euroopa naistele väärika elu tagamiseks. Hoolimata sellest, et naiste suhtes toime pandavale vägivallale on tähelepanu pööratud juba aastakümneid, ei ole maailma ühiskonnal õnnestunud seda äärmiselt hävitavat kuritegevuse vormi peatada. Kokkuvõtteks leian ma, et Euroopa Liit peab sellise vägivalla peatamiseks võtma vastu vajalikud õigusaktid ning et liikmesriigid peavad soolise vägivalla vastu võitlemiseks koostama riiklikud tegevuskavad. Neil põhjustel hääletasin raporti poolt.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika