Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0065/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Należy koniecznie przerwać milczenie otaczające wszelkie formy przestępstw, w tym przypadku uwarunkowanych płcią. Wszystkie akty w formie przemocy w domu, wykorzystywania seksualnego, handlu żywym towarem, okaleczania narządów płciowych oraz inne formy naruszania integralności, które dotyczą szczególnie kobiet i dziewcząt, należy podawać do wiadomości publicznej, aby możliwa była skuteczniejsza walka z nimi. W rzeczywistości większa wiedza na temat przemocy uwarunkowanej płcią umożliwiłaby zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na ten problem. W tym sprawozdaniu z własnej inicjatywy Parlament Europejski dąży do przyjęcia szeregu środków niezbędnych do zapewnienia europejskim kobietom godnego życia. Choć dyskusje na temat przemocy wobec kobiet toczą się już od kilku dziesięcioleci, społeczeństwu międzynarodowemu nie udało się jeszcze położyć kresu tej bardzo destrukcyjnej formie przestępczości. Podsumowując: Unia Europejska musi wprowadzić niezbędne przepisy prawne, aby powstrzymać przemoc, a państwa członkowskie muszą opracować krajowe plany działania, służące walce z przemocą uwarunkowaną płcią. Dlatego zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności